A-kasser på Akassefinder.dk

3F (Faglig Fælles A-kasse)

3F (Faglig Fælles A-kasse)

📞 Fagligt Fælles A-kasse og Forbund - 3FA

Fagligt Fælles A-kasse, også kaldt 3FA er en tværfaglig a-kasse og fagforening. De ca. 247.000 medlemmer (pr. 1. september 2015) arbejder inden for forskellige brancher, og er delt op i følgende grupper: industrigruppen, transportgruppen, den offentlige gruppe, byggegruppen, den grønne gruppe og privat service, hotel og restauration.

I Industrigruppen er medlemmerne beskæftiget inden for den traditionelle del af industrien, nemlig jern og metal, procesindustri, energisektoren, plastindustri, beklædning og tekstil, træ- og møbelindustrien, fiskefabrikker, elektronik og emballage. Herudover indebærer gruppen kuffertslæbere i lufthavne, postarbejdere og postbude. Øvrige informationer og overenskomster for Industrigruppen kan findes på 3Fs hjemmeside.

Transportindustriens medlemmer indebærer primært chauffører, lagerarbejdere, reddere, fiskere, sømænd, bude, ansatte på vaskerier og havnearbejdere. Det er altså flere former for transport af både varer og mennesker, der er at finde i denne gruppe. Hvis du vil se overenskomster og kontaktoplysninger på Transportgruppen, kan de findes på 3Fs hjemmeside.

Medlemmerne i Den Offentlige Gruppe er ansat i det offentlige. Det vil sige staten, regioner og kommuner. Her er medlemmerne beskæftigede som uddannede gartnere, håndværkere, servicemedarbejdere, tekniske serviceledere, kirkegårdsansatte, rengøringsassistenter, serviceassistenter, pædagogiske assistenter, omsorgshjælpere og forsvarsarbejdere.

Herudover har 3F Byggegruppen. Medlemmerne arbejder blandt andet med jord- og beton, er uddannede murere, struktører, maskinførere, asfaltarbejdere, tagdækkere, stenhuggere, brolæggere, stilladsarbejdere, industrilakere, isolatører, snedkere, tømre, glarmestre og tækkemænd.

Den Grønne Gruppes medlemmer er både faglærte og ufaglærte medlemmer, og arbejder blandt andet på planteskoler, på mejerier, på gartnerier, planteskoler, minkfodercentraler og inden for fiskeopdræt, osv. Medlemmerne er blandt andet ansat som anlægsgartnere, dyrepassere, jordbrugsassistenter, jordbrugsassistenter, mejeriarbejdere og skovarbejdere. I øvrigt er 40% af Den Grønne Gruppes medlemmer kvinder.

Den sidste gruppe, Privat Service, Hotel og Restauration har også både faglærte og ufaglærte medlemmer. De er primært beskæftigede inden for hotel og restaurationsbranchen, herunder blandt andet kokke, tjenere, smørrebrødsjomfruer, receptionister, opvaskere, stuepiger inden for hotel- og restaurationsbranchen, rengøringsassistenter og serviceassistenter.

3F er en lokal a-kasse i den forstand, at der aldrig er længere end 30 km. til nærmeste afdeling eller filialkontor, og er samtidig repræsenteret over hele landet. 3F har stor indsigt i de forskellige brancher, som medlemmerne er ansat i, denne indsigt og viden får de gennem tillidsrepræsentanter i de forskellige jobmarkeder. På den måde sikrer 3F at være specialiseret i de forskellige jobmarkeder og kan således hjælpe med afklaring af kompetencer, og vejledning om uddannelse og jobmuligheder.

🤙 Kontingent og efterlønsbidrag

Administrationsbidraget hos 3F er 146 kr. pr. måned. Statsbidrag og ATP-bidrag er henholdsvis 334 kr. og 8 kr. pr. måned, og de to sidstnævnte beløb går til staten. Det vil altså sige, at det eneste der går til 3F er administrationsbidraget, som er 146 kr. pr. måned. Efterlønsbidrag er frivilligt og koster 488 kr. pr. måned. Både a-kasse kontingentet og efterlønsbidrag kan fratrækkes i skat. I nedenstående tabel ses en oversigt over a-kasse kontingentet, både med og uden efterlønsbidrag.

2016

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

146,-

438,-

Statsbidrag

334,-

1002,-

ATP-bidrag

8,-

24,-

I alt

488,-

1464,-

Efterlønsbidrag

488,-

1464,-

I alt

976,-

2928,-

📶 Studerende

Er du studerende, under 30 år, i gang med en uddannelse som er mindst 18 måneder lang og ikke tjener mere end enten lærlinge- eller elevløn kan du være gratis medlem. Fra den dag, du fylder 30 år, skal du betale efterlønsbidrag hvis du fortsat vil være gratis medlem hos 3F. Herudover skal du have arbejdet 1924 timer inden uddannelsens start i en medlemsperiode inden for tre år.

🔔 Kontingentnedsættelse

Som nævnt kan du blive fritaget for a-kasse kontingentet hvis du er studerende. Hvis du ikke er studerende, kan du blive kontingentfritaget hvis du ikke længere er berettiget til dagpenge.

Det er dit eget ansvar at søge om at få kontingentfritagelse via 3Fs hjemmeside.

🖐️ Tilvalgsordninger

Eftersom 3F er bevidste om, at det kan være svært økonomisk at gå fra at have almindelig løn til dagpenge hvis du skulle blive arbejdsløs, har du mulighed for at tegne en lønsikring gennem Alka. Denne lønsikring sikrer dig op mod 80% af din hidtidige løn og kan tegnes af alle medlemmer af både 3F og 3Fs a-kasse, som er mellem 18 og 60 år, og har mindst 16 arbejdstimer ugentligt.

Du kan dog først gøre brug af lønsikringen når du har haft den i et år uden ledighed eller opsigelse.

Udover lønsikring kan du som medlem af 3F tegne en række andre forsikringer gennem Alka, herunder blandt andet en attraktiv indboforsikring og få 10% på øvrige forsikringer hos Alka, for eksempel elektronikforsikring, rejseforsikring, hundeforsikring, husforsikring, sommerhusforsikring, kolonihavehusforsikring, campingvognsforsikring, teltvognsforsikring, trailerforsikring, hestetrailerforsikring, og forbundsmedlemmer kan yderligere tegne lønforsikring og forbunds indboforsikring. Priser og dækning på de forskelige forsikringer kan ses her.

🎗 Fordele ved 3FA

Melder du dig ind i både a-kassen og fagforeningen får du en række medlemsfordele, blandt andet mulighed for telefonservice 24 timer i døgnet, hjælp til at oprette CV og afklaring omkring kompetencer samt rådgivning om muligheder. Herudover kan du få vejledning om personlige og sociale forhold, juridisk rådgivning og vejledning generelt. Desuden er der tilbud til indvandrere og flygtninge og tolkehjælp.

3F har en jobsøgningsfunktion, som du kan benytte dig af i tilfælde af ledighed. Søgemaskinen er meget alsidig, og du kan blot skrive dit fagfelt, om du ønsker fuldtid eller deltid og hvor i landet du søger job. Eksempelvis lærer fuldtid Herning, og søgemaskinen vil finde de stillinger der matcher. Herudover er søgemaskinen indrettet således at den medtager synonymer for de ord, du har søgt på.

Du får samtidig en huskeliste, hvor du kan gemme jobs, som du senere vil søge, og i øvrigt kan du tippe en ven med et jobopslag, hvis du finder en stilling, der kunne være interessant for vedkommende.

3F giver også en række kontante fordele til medlemmer. Her kan blandt andet nævnes feriehuse - 3F har feriehuse rundt i hele landet, som du kan leje. Herudover kan du via http://www.folkeferie.dk/3f finde en række forskellige rabatter på ophold, både i Danmark og i udlandet. 3F tilbyder også familieferier hvor du og din familie er sikret en aktiv ferie med udflugter, forskellige indtryk, musik og samvær. Du kan se aktuelle tilbud og priser her.

Til toppen