A-kasser på Akassefinder.dk

AJKS

AJKS

📞 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog

Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog også kaldt AJKS, er den fortrukne i kommunikationsbranchen. Medlemmer er alt fra journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktionsmedarbejdere, web-redaktører, billedkunstnere, forfattere, kommunikations- og informationsmedarbejdere samt kommunikations- og markedsføringsfolk, oversættere og korrespondenter. AJKS er for dig, som arbejder med formidling på den ene eller anden måde. Blandt de 21.560 medlemmer (pr. 1. september 2015) er både selvstændige, studerende, freelancere, ansatte i medie- og kommunikationsbranchen.

AJKS sætter en ære i at kende dit fag, så rådgivningen bliver så konkret som mulig. AJKS kender til forholdene i de forskellige brancher og kan derfor guide dig tilbage på arbejdsmarkedet.

AJKS fokuserer på, at kommunikationen og formidlingen skal være klar og tydelig, derfor har du altid mulighed for at kontakte AJKS hvis du er i tvivl om reglerne i a-kassesystemet eller andet. Mange medlemmer er selvstændige eller freelancere, og netop derfor har AJKS stor viden om, hvor vigtige supplerende dagpenge kan være og hvad der ellers kan være relevant at vide hvis du bliver ledig.

Kommunikationen mellem AJKS og medlemmer sker digitalt via selvbetjeningssystemet på hjemmesiden hvor du bruger NemID til at logge ind. Som udgangspunkt fritages ingen for digital kommunikation. Ved problemer med selvbetjeningen, kontaktes AJKS telefonisk eller pr. mail.

🤙 Samarbejdspartnere

AJKS samarbejder både med Dansk Journalistforbund og Kommunikation & Sprog, som begge er fagforeninger, der har interesse i at sikre bedst mulige arbejdsvilkår og hjælper dig hvis der er uoverensstemmelser på arbejdspladsen.

📶 Kontingent og efterløn

Hos AJKS kan medlemskabet tilpasses efter behov. Hvis du ikke arbejder fuldtid - uanset årsag, kan du have et deltidsmedlemskab. Deltidsarbejde betegnes som højst 30 timer ugentligt, beregnet gennemsnitligt ud fra de sidste fire uger. Hvis du arbejder fuldtid er du forpligtet til at have et fuldtidsmedlemskab.

Kontingentet er sammensat af tre beløb; Statsbidrag, ATP og Administrationsbidrag. Sidstnævnte afhænger af a-kasse, og både statsbidrag og ATP er samme beløb for alle a-kasser. I 2016 er statsbidraget for fuldtidsmedlemmer 334 kr. pr. måned og 223 kr. pr. måned for deltidsmedlemmer. ATP er henholdsvis 8 og 5 kr. pr. måned. Administrationsbidraget hos AJKS er 100 kr. Det vil sige, at kontingentet for fuldtidsmedlemmer er på 442 kr. pr. måned og 328 kr. pr. måned for deltidsmedlemmer.

Kontingentet opkræves pr. kvartal og bliver således 1326 kr. for fuldtidsmedlemmer og 984 kr. for deltidsmedlemmer.

AJKS tilbyder en efterlønsordning. Efterlønsbidraget hos AJKS er 488 kr. pr. måned for fuldtidsmedlemmer og 325 kr. pr. måned for deltidsmedlemmer. Det vil sige, at bidraget i alt er på 2790 kr. pr. kvartal for fuldtidsbeskæftigede og 1959 kr. for deltidsbeskæftigede.

Efterlønsordningen kræver i øvrigt, at du er nået din efterlønsalder - denne afhænger af hvornår du er født, men ikke være nået din pensionsalder. Derudover skal du være medlem af en a-kasse når du går på efterløn og have været medlem i mindst tyve år. Det er frivilligt at betale efterlønsbidrag og du kan melde dig ud af ordningen, hvis du ikke længere vil gøre brug af den. Udmeldingen skal ske skriftligt via selvbetjeningssystemet. De indbetalte penge tilbagebetales kontant eller overføres til din pensionsordning, afhængigt af hvor stort beløbet er.

Tabellen nedenfor viser oversigt over både fuldtids- og deltidsbeskæftigede medlemmer med og uden efterlønsbidrag.

2016 - Fuldtidsbeskæftiget

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

100,-

300,-

Statsbidrag

334,-

1002,-

ATP-bidrag

8,-

24,-

I alt

442,-

1326,-

Efterlønsbidrag

488,-

2790,-

I alt

930,-

4116,-

2016 - Deltidsbeskæftiget

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

100,-

100,-

Statsbidrag

223,-

669,-

ATP-bidrag

5,-

15,-

I alt

328,-

984,-

Efterlønsbidrag

325,-

975,-

I alt

653,-

1959,-

🔔 Studerende

Som studerende får du gratis medlemskab hos AJKS hvis du melder dig ind minimum et år før din uddannelse afsluttes, er under 30 år, tjener under 217.360 kr. om året inklusiv SU og ikke modtager anden offentlig støtte. Hvis du melder dig ind senest et år inden din uddannelse er færdiggjort, er du berettiget til dagpenge fra første dag som ledig. Hvis du ikke har været medlem i minimum et år, vil der gå en måned før du kan modtage dagpenge.

Medlemskabet varer et år ad gangen, hvorefter du skal søge på ny, og gratis medlemskab kan max vare fem år. Hvis du er fyldt 30 år og er studerende kan du få gratis medlemskab, hvis du betaler efterlønsbidrag.

Når du bliver færdiguddannet, skal du melde dig som nyuddannet hos AJKS senest 14 dage efter din sidste eksamen. Dette gøres via selvbetjeningssystemet. Hvis du har et studiejob, kan du beholde dette og stadig være berettiget til supplerende dagpenge. Det kræver dog, at du kan opsiges med én dags varsel. Det betyder at din arbejdsgiver skal underskrive en frigørelsesattest, hvis du har en opsigelsesperiode.

Når du er nyuddannet kan du ikke få økonomisk støtte mens du holder ferie, medmindre du selv har optjent feriepenge. Du skal melde din ferie på jobcentret senest 14 dage inden feriens start. Hvis du ikke melder din ferie, er du forpligtet til at deltage i møder under din ferie.

🖐️ Udlandsophold

Hvis du får job, starter selvstændigt eller vil søge job i udlandet, kan du som udgangspunkt tage din forsikring med.

Hvis du vil søge job i udlandet og have dine dagpenge med, skal du være statsborger i et EØS-land - det vil sige alle lande i EU, Norge, Liechtenstein og Schweiz. Derudover skal du være meldt fuldtidsledig mindst fire uger inden afrejse, betale kontingent til AJKS under hele udlandsopholdet og have ansøgt i AJKS inden afrejse.

Når du er ledig i udlandet, skal du være til rådighed i værtslandet og følge de arbejdsløshedsregler som gælder i det pågældende land, hvilke kan være anderledes end de danske regler.

Når du kommer i arbejde i udlandet, er du dækket af værtslandets arbejdsløshedsforsikring og skal derfor ikke længere være medlem af AJKS. Hvis du flytter tilbage til Danmark, og har været forsikret under hele opholdet, kan du genindmelde dig hos AJKS og få overført din a-kasseanciennitet.

Hvis du uheldigvis ikke skulle finde arbejde i udlandet og må vende tilbage til Danmark, skal du melde dig ledig på jobcentret inden tre måneders perioden udløber, det vil sige senest den dag din godkendelse udløber.

🎗 Fordele ved AJKS

AJKS hjælper dig til at hjælpe dig selv. Hvis du er ledig hjælper AJKS dig til at komme i relevant job igen hurtigst muligt. Du har mulighed for at få rådgivning om kurser og efteruddannelse, karriereudvikling, introduktion til nye beskæftigelsesområder af AJKS’ medarbejdere. Derudover samarbejder AJKS med flere faglige organisationer, hvor der i fællesskab arrangere kurser for freelancere.

AJKS kan desuden bruges med fordel mens du er i arbejde. Der tilbydes blandt andet rådgivning i hvordan du kan udvikle din karriere, og hvordan du kan gå fra fastansat til freelancer eller omvendt.

Til toppen