A-kasser på Akassefinder.dk

Akademikernes a-kasse

Akademikernes a-kasse

📞 Akademikernes A-kasse

Akademikernes A-kasse, også kaldt AKA, er en fagligt afgrænset a-kasse, hvilket vil sige, at alle akademikere kan blive medlem - uanset faglig baggrund, så længe der er en akademisk baggrund.

Akademikernes A-kasse er Danmarks tredjestørste a-kasse og den største a-kasse for højtuddannede. Den tæller omkring 181.000 medlemmer, hvoraf ca. 22.000 er studerende fra højere læreanstalter, og de resterende er selvstændige og lønmodtagere fra både den offentlige og den private sektor. Medlemstallet er gældende pr. 1. september 2015.

Akademikernes A-kasse er repræsenteret over hele landet, med hovedkontor i København samt kontorer i landets øvrige storbyer: Aarhus, Odense, Aalborg, Roskilde, Vejle, Herning og Esbjerg. Kontaktoplysninger kan findes her: https://aka.dk/kontakt-akademikernes.

🤙 Samarbejdspartnere

Akademikernes A-kasses medlemmer dækker 22 akademiske medlemsorganisationer og samarbejder således med følgende foreninger:

 • Arkitektforbundet
 • Bibliotekarforbundet
 • Dansk Formands Forening
 • Dansk Kiropraktor Forening
 • Dansk Mejeriingeniør Forening
 • Dansk Musikpædagogisk Forening
 • Dansk Organist og Kantor Forening
 • Dansk Psykologi Forening
 • De Offentlige Tandlæger
 • Den Danske Dyrlægeforening
 • Den Danske Landsinspektørforening
 • Djøf
 • Forening af Kliniske Diætister
 • Foreningen af Skibsinspektører under Søfartsstyrelsen
 • Hovedorganisation af Officerer i Danmark
 • Ingeniørforeningen, IDA
 • JA
 • Lægeforeningen
 • Maskinmestrenes Forening
 • Pharmadanmark
 • Præsteforeningen
 • Tandlægeforeningen

📶 Kontingent og efterløn

Kontingentet til en a-kasse er sammensat af statsbidrag, ATP og administrationsbidrag. Sidstnævnte er variabel fra a-kasse til a-kasse, hvorimod både statsbidrag og ATP er fastlagte beløb. I 2016 er beløbene henholdsvis 334 og 8 kr. pr. måned for fuldtidsbeskæftigede medlemmer i Danmark og 223 og 5 kr. for en deltidsbeskæftigede. Kontingentet afhænger naturligvis af medlemsskabet.

Akademikernes A-kasse tilbyder forskellige typer af medlemskab; fuldtid eller deltid med eller uden efterlønsbidrag.

Administrationsbidraget hos Akademikernes A-kasse er 85 kr., hvilket dækker alle driftsudgifter. Det vil sige, at kontingentet for et fuldtidsbeskæftiget højtuddannet medlem af Akademikernes A-kasse er 427 kr. pr. måned og 313 kr. for et deltidsbeskæftiget medlem. Kontingentet opkræves forud pr. kvartal og Akademikernes A-kasse indberetter selv til skat. I alt opkræves der altså 1281 kr. pr. kvartal for et fuldtidsbeskæftiget medlem og 939 kr. for deltidsbeskæftiget. Begge satser er uden efterlønsbidrag.

Som medlem af Akademikernes A-kasse har du som nævnt mulighed for at betale til din efterløn. Dette betyder, at du kan forlade arbejdsmarkedet før din pensionsalder - der gælder dog særlige regler afhængigt af din årgang. For at kunne bruge ordningen, skal tilmeldingen ske inden du fylder 30 år og du kan til enhver tid melde dig fra ordningen og få de indbetalte penge udbetalt eller overført til din pension. Efterlønsbidraget koster i 2016 henholdsvis 488 kr. pr. måned for fuldtidsbeskæftigede medlemmer og 325 kr. pr. måned for deltidsbeskæftigede. Beløbene bliver opkrævet pr. kvartal sammen med kontingentet og lander på henholdsvis 2745 kr. for fuldtidsbeskæftigede medlemmer og 1914 kr. for deltidsbeskæftigede medlemmer. Efterlønsordningen er frivillig.

I øvrigt kan både det almindelige kontingent og efterlønsbidraget trækkes fra i skat.

I nedenstående tabeller ses oversigt over henholdsvis fuldtidsbeskæftigede og deltidsbeskæftigede medlemmer, både med og uden efterlønsordning.

2016 - Fuldtidsbeskæftiget

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

85,-

265,-

Statsbidrag

334,-

1002,-

ATP-bidrag

8,-

24,-

I alt

427,-

1281,-

Efterlønsbidrag

488,-

1464,-

I alt

915,-

2745,-

2016 - Deltidsbeskæftiget

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

85,-

265,-

Statsbisrag

223,-

669,-

ATP-bidrag

5,-

15,-

I alt

313,-

939,-

Efterlønsbidrag

325,-

975,-

I alt

638,-

1914,-

🔔 Studerende

Medlemskab er gratis for studerende under 30 år. Hvis du melder dig ind under et år før færdiggjort studie, er du sikret dagpenge fra dag ét som ledig og undgår således karensperioden. Når du ikke at melde dig inden før der er et år tilbage af din uddannelse, kan du melde dig ind som nyuddannet, og modtage dagpenge efter en måned som ledig.

🖐️ Tilvalgsordninger

Når du er medlem af Akademikernes A-kasse, kan du vælge at tegne en lønsikring. Denne har til formål at sikre en ekstra indkomst, hvis du bliver ufrivilligt ledig. Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, er du altså også dækket af forsikringen. Dog dækker den ikke hvis du af den ene eller anden årsag er blevet bortvist fra din arbejdsplads. Det er en fleksibel lønsikring, som kan tilpasses efter behov, og du vælger således selv hvor meget du vil forsikres for. Du får udbetalt op til 32.000 kr. oven i dagpengene. Tillægsforsikringen administreres af Topdanmark. Betingelserne for tegning af lønsikring er forskellige afhængigt af uddannelse og arbejde. Yderligere informationer kan findes her: https://aka.dk/medlemskab/l-nsikring

🎗 Fordele ved Akademikernes A-kasse

Med et medlemskab hos Akademikernes A-kasse er du garanteret dagpenge i op til to år, hvis du bliver ledig. Dette uafhængigt af personlig og eventuel ægtefælles formue, i modsætning til kontanthjælp. Hvis du skal have kontanthjælp, skal du nemlig først af med al værdi. Det vil sige, at du ikke kan have friværdi i dit hus, du skal sælge din bil, alle former for arv skal være brugt, og du kan kun få kontanthjælp, hvis din ægtefælle ikke kan forsørge jer begge. Derfor kan det være en god idé at være medlem af a-kassen.

Akademikernes A-kasses fokus er, at få ledige i relevant job hurtigst muligt.

Udover at guide dig til dagpengesystemet og udbetale penge, sørger Akademikernes A-kasse for at holde dig beskæftiget. Som medlem af Akademikernes A-kasse får du en række tilbud, herunder blandt andet fagspecifik jobrådgivning, coaching, en række relevante kurser, sparring på individuelle udfordringer mm. Ved deltagelse i et eller flere af kurserne, får du øget dine kompetencer og udvidet dine perspektiver. Kurserne foregår som en blanding af gruppeundervisning og forskellige øvelser.

Der tilbydes blandt andet kurser, som har fokus på jobsøgning gennem netværk, klassisk jobsøgning og jobsamtalen. Herudover er der forskellige workshops, som du har mulighed for at deltage i ved interesse. Et af formålene er, at skabe ny inspiration og afprøve nye metoder til jobsøgning, og så tager workshopsene afsæt i arbejdsmarkedet via konkrete jobåbninger, hvilket sikrer tydelig forbindelse til jobmarkedet.

Akademikernes A-kasse har tæt samarbejde med forskellige organisationer. A-kassen kan derfor med stor sandsynlighed skaffe netværksmøder, som øger dit netværk og giver kontakt til nye jobs. Herudover har Akademikernes A-kasse jobdetektiver ansat til at undersøge markedet, så du hurtigst muligt for information om ledige jobs.

Til toppen