A-kasser på Akassefinder.dk

Ase A-kasse

Ase A-kasse

📞 Ase A-kasse

Ase er Danmarks femte største a-kasse og den a-kasse med flest selvstændige medlemmer. Hos Ase a-kasse er der fokus på muligheder frem for begrænsninger, og netop derfor er Ase en tværfaglig a-kasse, hvilket vil sige at du kan være medlem uanset hvilken faglig baggrund du har.

Pr. 1. september 2015 er der omkring 150.000 medlemmer hvoraf omkring 72.000 er selvstændige og 72.000 er lønmodtagere. Herudover er Ase 100% medlemsejet. Det vil sige, at du ikke skal bekymre dig om, hvorvidt du støtter en politisk organisation.

Ase a-kasse har hovedkontor på Frederiksberg i København, call-center i Kolding og mødelokaler fordelt i resten af landet. Ase er altså repræsenteret over hele landet, og du kan blive medlem uanset hvor du bor.

🤙 Kontingent

Det beløb du får udbetalt når du er på dagpenge, er det samme uanset hvilken a-kasse du er medlem af. Statsbidraget og ATP-bidraget er ligeledes ens for alle a-kasser. Den sats der gør forskellen er administrationsbidraget til de enkelte a-kasser.

Hos Ase a-kasse er der forskellige typer medlemskab og det beløb du betaler, afhænger altså af din beskæftigelse.

Du kan altså være medlem uanset om du er selvstændig, lønmodtager eller studerende, men kontingentet er forskelligt.

Som nævnt er statsbidraget og ATP-bidraget det samme i alle a-kasser, nemlig henholdsvis 334 og 8 kr. pr. måned. Som selvstændig er administrationsgebyret 138 kr. pr. måned og som lønmodtager er det 125 kr. pr måned. I nedenstående tabeller kan du se en oversigt og satser for henholdsvis selvstændige og lønmodtagere. Satserne er gældende pr. 1 januar 2016.

I Ase a-kasse har du mulighed for at vælge at betale til en efterlønsordning. Der gælder forskellige regler for udbetaling af efterløn, afhængigt af hvornår du er født, men beløbet er det samme uanset hvilken type medlem du er. Beløbene ses i nedestående tabel.

2016 - Selvstændig

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

138,-

414,-

Statsbidrag

334,-

1002,-

ATP-bidrag

8,-

24,-

I alt

480,-

1440,-

Efterlønsbidrag

488,-

1464,-

I alt

968,-

2904,-

2016 - Lønmodtager

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

125,-

375,-

Statsbidrag

334,-

1002,-

ATP-bidrag

8,-

24,-

I alt

467,-

1401,-

Efterlønsbidrag

488,-

1464,-

I alt

955,-

2865,-

📶 Hvis du er selvstændig

Du har som udgangspunkt ret til dagpenge tre uger efter du ophører med at drive egen virksomhed. ASE a-kasse giver dig mulighed for at videreuddanne en ansat eller dig selv med tilskud fra staten. Tilskuddet dækker tab af løn eller mulighed for at arbejde. Det kaldes VEU-godtgørelse og står for voksen- og efteruddannelse. Kurserne gælder både faglærte og ufaglærte og finder sted på AMU-centre, handelsskoler, tekniske skoler og erhvervsskoler.

🔔 Ase fagforening for selvstændige

Som selvstændig medlem hos Ase a-kasse, har du mulighed for at blive medlem af foreningen Ase Selvstændig. Det er en forening som er oprettet for at give selvstændige de bedste vilkår. Foreningen Ase Selvstændig samarbejder med politikere, der vil øge selvstændiges vilkår, men er ikke en politisk forening.

Medlemskab af Foreningen Ase Selvstændig giver dig en række midler til at drive en virksomhed. Du får blandt andet adgang til Værktøjskassen, som er en samling af juridiske kontrakter, breve og skabeloner. Herunder er der både inkassorådgivning og ledelsesmæssige værktøjer. Førstnævnte indeholder blandt andet skabeloner til udarbejdelse af fakturaer og rykkerskrivelser. Du kan også få telefonisk rådgivning om selve inkassoprocessen. Sidstnævnte sikrer rådgivning i, og hjælp til grundlæggende forpligtelser der er forbundet med at være leder.

Foreningen Ase Selvstændig tilbyder i øvrigt rådgivning og information om personalejuridiske rettigheder. Her kan du få alle nyttige informationer om dine rettigheder og begrænsninger når du har medarbejdere ansat, hjælp til at udarbejde ansættelseskontrakter, håndtering af barsel og orlov mv.

Formålet med Foreningen Ase Selvstændig er at mindske bureaukratiet, øge finansmuligheder og få en stærkere selvstændighedskultur i Danmark.

🖐️ Hvis du er lønmodtager

Der er forskel på hvornår du har ret til dagpenge afhængigt af din situation. Hvis du selv er skyld i at du er blevet ledig - hvis du selv har sagt op eller er skyld i at være blevet sagt op, kan du som regel få dagpenge efter tre uger. Hvis du er blevet opsagt kan du som regel få dagpenge fra første dag som ledig. Uanset hvad årsagen til at du er blevet ledig er, er det vigtigt at du melder dig ledig på jobcentret for at kunne modtage dagpenge. Som medlem af ASE a-kasse har du mulighed for at deltage i en række kurser, blandt andet mindfullness, effektivitet i din hverdag med LEAN, sælg dig selv og dit budskab, og start din egen virksomhed.

Derudover kan du få individuel karriererådgivning og tips til at komme videre i din karriere.

🎗 Ase fagforening for lønmodtagere

Ase er ikke kun en a-kasse, men også en fagforening. Det vil sige at du har mulighed for at blive medlem af Ase a-kasse for lønmodtagere og få juridisk hjælp til uenigheder under opsigelse eller ansættelse, rådgivning omkring regler vedrørende barsel og orlov. Du kan se nærmere information om hvordan du bliver medlem og hvordan du er dækket af Ase Lønmodtager her: http://www.ase.dk/loenmodtager/ases-fagforening-ase-loenmodtager.

For at blive medlem af Ases fagforening Lønmodtager, kræves kun at du er medlem af a-kassen. Fagforeningen koster 67 kr. pr. måned og er frivillig at være medlem af. Medlemskab giver dig økonomisk og juridisk tryghed. Ase Lønmodtager hjælper hvis der er uoverensstemmelser på din arbejdsplads.

📉 Studerende

Når du er under uddannelse, elev eller lærling og under 30 år er det gratis at være medlem af Ase a-kasse. Som studerende kan du blandt andet få hjælp til at skrive jobansøgninger og CV samt sparring inden jobsamtaler.

Hvis du melder dig ind i a-kassen et år inden du færdiggør din uddannelse, har du ret til dagpenge fra første dag som nyuddannet. Når du fylder 30 år eller du er færdiguddannet, vil du modtage girokort med posten. Det præcise tidspunkt afhænger af din fødselsdag og af hvornår du er færdiguddannet, fordi opkrævningen sker pr. kvartal. Beløbet er 467 kr. pr. måned, hvilket svarer til 1401 kr. pr. kvartal. Satsen svarer altså til at være medlem som lønmodtager.

Til toppen