A-kasser på Akassefinder.dk

BUPL-A

BUPL-A

📞 Børne- og ungdomspædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse (BUPL-A)

Børne- og ungdomspædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse - fremover kaldet BUPL-A er en faglig afgrænset a-kasse for alle inden for den pædagogiske profession. Der er knap 57.500 pædagoger medlem af BUPL-A, fordelt over hele landet pr. 1. september 2015.

BUPL-As hovedfokus er på at vejlede medlemmer - både at få ledige i job igen, og hjælp til at søge dagpenge mv. BUPL-A er den a-kasse for pædagoger, som er billigst at være medlem af.

BUPL-A har tre specialiserede teams; jobteamet, dagpengeteamet og efterløns- og ferieteamet, samt en digital a-kasse.Den digitale a-kasse er et online-system, hvor du kan søge om ydelser, melde dig til og fra a-kassen og efterlønsordning, udfylde dagpengekort, udfylde planer for jobsøgning, booke cv- og rådighedsmøder, se alt hvad du har udfyldt og søgt om og meget mere.Jobteamet kan hjælpe dig med spørgsmål vedrørende cv- og rådighedssamtaler og lokale arbejdsmarkedspolitiske projekter, herunder jobformidling.Dagpengetemaet besvarer spørgsmål om alle former for ydelser, herunder supplerende dagpenge, sygemeldinger, arbejdsophør mv.Efterløns- og ferieteamet har viden inden for ferie og efterløn. Her kan du få vejledning i efterløn, efterlønsansøgning, feriekort og feriedagpenge mv.Kort sagt har BUPL-A forskellige afdelinger, som er specialiseret viden inden for bestemte områder.

🤙 Kontingent og efterløn

Kontingentet afhænger af hvilken type medlem du er, og om du ønsker en efterlønsordning.Kontingentet er en sammensætning af tre beløb, Statsbidrag, ATP-bidrag og administrationsbidrag.Statsbidraget og ATP-bidrag, som er på henholdsvis 331 kr., og 6 kr., hvis du er fuldtidsmedlem og 220 kr., og 4 kr., hvis du er deltidsmedlem. Er du ansat på over 30 timer pr. måned, skal du fuldtidsforsikres, er du ansat under 30 timer pr. måned, kan du nøjes med et deltidsmedlemskab.Opkrævning sker pr. kvartal uanset hvilken type medlem du er. Du kan enten få girokort med posten, lave bankoverførsel eller tilmelde betalingsservice i din netbank.

I nedenstående tabeller kan du få et hurtigt overblik over satserne - gældende fra 29 januar 2015.

2015 - fuldtidsbeskæftiget

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

90,-

270,-

Statsbidrag

331,-

993,-

ATP-bidrag

6,-

18,-

I alt

427,-

1281,-

Efterlønsbidrag

482,-

1446,-

I alt

909,-

2727,-

2015 - Deltidsbeskæftiget

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

90,-

270,-

Statsbidrag

220,-

660,-

ATP-bidrag

4kr,-

12,-

I alt

314,-

942,-

Efterlønsbidrag

321,-

963,-

I alt

635,-

1905,-

📶 Kontingentnedsættelse

I nogle tilfælde kan du få kontingentnedsættelse eller blive kontingentfritaget. Hvis du bliver ledig, har du ret til en kontingentnedsættelse på 50% hvis du har været ledig i mindst en måned, har været og stadig er ledig i mindst halvdelen af tiden i forhold til den fulde arbejdstid. Kontingentnedsættelsen gælder tre måneder ad gangen, hvorefter du skal søge igen.

Herudover kan du søge om kontingentnedsættelse hvis du modtager barselsdagpenge eller er på børnepasningsorlov, hvis du er på sygedagpenge, har mistet retten til dagpenge, er arbejdsløs med bevilliget fleksjob, eller er under uddannelse. Der gælder forskellige regler afhængigt af den konkrete situation. Du kan se reglerne og søge om kontingentnedsættelse- eller fritagelse.

🔔 Studerende

Hvis du melder dig ind i BUPL-A senest et år før din uddannelse slutter, har du ret til dagpenge dagen efter din sidste eksamen. Hvis du først melder dig ind efter du er færdiguddannet, men senest 14 dage efter din sidste eksamensdag, kan du få dagpenge efter en måned.

Er du under 30 år når du melder din ind, kan du være gratis medlem. Fra du fylder 30 år og er under uddannelse, vil du blive opkrævet a-kassekontingent.

🖐️ Fordele ved BUPLs A-kasse

BUPL tilbyder medlemmer en række arrangementer. Der er både netværksmøder for ledige, informationsmøder om jobsøgning, a-kasse og dagpenge for studerende og en række forskellige arrangementer specielt til pensionister.

🎗 BUPL fagforening

BUPL-A har sin egen fagforening, som du kan blive medlem af, hvis du er medlem af a-kassen. Satsen afhænger af hvilken type medlem du er.

Fagforening

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Fuldtid - ansat over 30 timer

504,-

1512,-

Deltid - ansat 15-30 timer

392,-

1176,-

Deltid - ansat 1-14 timer

186,-

558,-

PLS kontingent

88,-

264,-

Pensionskontingent

42,-

252,-

Når du er medlem af BUPL-A og fagforeningen findes der flere forskellige fordele. Du kan blandt andet få online kurser i IT-sikkerhed, projektledelse og økonomi, sociale medier og brug af Microsoft office-pakker, Google Docs og Adobe.

📉 Tilvalgsordninger hos BUPL - fagforeningen

BUPL tilbyder billige forsikringer hos Lærerstandens Brandforsikring, hvor du kan regne på hvad dinforsikring vil koste.Hvis du er studerende, kan du også få en billig studieforsikring. Den indeholder blandt andet cykelforsikring med en selvrisiko på 0 kr. og ulykkesforsikring Det kræver dog at du er medlem af PLS og at du har købt studieforsikringen senest et år før du afslutter dit studie.

Som medlem af BUPL-A og BUPL kan du oprette en lønsikring. Det kan være svært økonomisk at gå fra at have job til at være på dagpenge, derfor har BUPL lavet en aftale med Lærerstandens Brandforsikring omkring lønsikring til pædagoger. Med lønsikring får du op til 80% af din hidtidige løn, hvis du bliver ledig, og beløbet du får udbetalt afhænger således af din løn. Du kan se priser og udbetalingssatser.Det beløb du betaler til forsikringen, kan trækkes fra i skat, og betalingen til lønsikringen sker månedsvis.

BUPL tilbyder også medlemskab af Forbrugsforeningen - her kan du få rabatter på alt fra rejser til frisør og omkring 4600 butikker landet over. Det koster 132 kr. årligt at være medlem af Forbrugsforeningen.

Herudover har fagforeningen ansat konsulenter, som kan rådgive dig i forskellige emner, herunder blandt andet ansættelse, løn, fleksjob, arbejdsskader, sygdom mm.

Til toppen