A-kasser på Akassefinder.dk

Business Danmark

Business Danmark

📞 Business Danmark

Business Danmarks A-kasse har bred erfaring inden for salgs- og marketingbranchen, og hører under paraplyorganisationen Min A-kasse. Medlemmer er både ledere, medarbejdere og selvstændige, og uanset hvilken type medlem du er, får du dagpenge og hjælp til at finde et nyt job.

🤙 Kontingent og efterløn

Statsbidrag og ATP-bidrag er det samme i alle a-kasser. I 2018 er beløbene på henholdsvis 344 kr. og 7 kr. pr. måned. Herudover har du mulighed for at betale efterlønsbidrag, som giver dig mulighed for at gå på pension før din pensionsalder. Dette er dog frivilligt. Efterlønsbidraget er på 502 kr. pr. måned.

Business Danmarks Fagforening pr. måned før skat pr. måned efter skat
Medlem 167 kr. 123 kr.
Studerende (1) 0 kr. 0 kr.
Nyuddannede - de første seks mdr. efter endt uddannelse (2) 83 kr. 61 kr.
Medlemmer på fleksibel efterløn 83 kr. 61 kr.
Pensionister (pr. år) 292 kr./år kan ikke trækkes fra
Business Danmarks A-kasse pr. måned
før skat
pr. måned
efter skat
Medlem 464 kr. 341 kr.
Medlem - inkl. efterlønsbidrag 966 kr. 709 kr.

📶 Studerende

Du kan søge om kontingentfritagelse via selvbetjeningen på Business Danmarks hjemmeside.Du kan være gratis medlem i a-kassen hvis du er i gang med en uddannelse på minimum 18 måneder, som er elevlønnet eller SU-berettiget.Modtager du elevløn, må du ikke tjene mere end denne, og får du SU, må du have et studiejob, så længe din samlede indkomst ikke overstiger dagpengesatsen.For begge typer studentermedlemskab må du ikke modtage anden offentlig støtte, for eksempel pension eller kontanthjælp.Fylder du 30 år under din uddannelse, skal du betale efterlønsbidrag for at få gratis medlemskab. Du kan i øvrigt ikke modtage ydelser fra a-kassen i den periode hvor du ikke betaler kontingent.

Hvis du melder dig ind i a-kassen mens der er længere end et år tilbage af din uddannelse, kan du få dagpenge fra første dag efter din sidste eksamen, hvis du er arbejdsløs. Hvis du ikke når det, kan du melde dig ind senest 14 dage efter din uddannelse er slut, og stadig være medlem som nyuddannet, men du får først dagpenge efter en måned som arbejdsløs.

🔔 Business Danmark Fagforening

Business Danmark har sin egen fagforening, som har medlemmer inden for salg, marketing og rådgivning. Formålet med at være medlem af fagforeningen er blandt andet, at du har mulighed for juridisk rådgivning, coaching, selvudviklingskurser og flere forskellige kontante fordele. Business Danmark støtter ingen politiske partier og fokuserer dermed på medlemmernes behov i forhold til individuel service og fordelsagtige priser. Af kontante fordele kan både nævnes forsikringer, pensioner, bil- og transporttilbud, rejser, hoteller, og mulighed for rådgivning af advokater og rabatter på kort (Diners Club og Eurocard). Business Danmark har lavet forskellige aftaler med danske udbydere af kurser, events og uddannelser, så du kan få gode medlemsrabatter på kurser og uddannelser fra blandt andet Dansk Markedsføring og IAA, TACK og Digital Works, Speakers Club og Acuity World.

Business Danmark har en række forskellige arrangementer inden for utallige emner, som du har mulighed for at deltage i.

Prisen for fuldtidsbeskæftiget er 501 kr. pr. kvartal, studerende får gratis medlemskab og som nyuddannet koster det 249 kr. Dette gælder de første seks måneder efter afsluttet uddannelse. Beløbene kan i øvrigt trækkes fra på selvangivelsen.

🖐️ Tilvalgsordninger

Som medlem af Business Danmark a-kasse og fagforening, har du mulighed for at tegne en lønsikring. Denne garanterer dig en indkomst på op til 90% af din hidtidige løn, såfremt du bliver udfrivilligt ledig eller syg over en længere periode. Formålet er således at sikre dig en mere stabil økonomi i tilfælde af ledighed, samt øge dit overskud til at søge nye jobs og tid til at komme dig oven på en eventuel længerevarende sygdom. Prisen på forsikringen afhænger af din ønskede dækningssum, der kan være på helt op til 40.000 kr om måneden og dækker frem til du fylder 65 år.

🎗 Fordele ved Business Danmark

Business Danmark tilbyder alle medlemmer rådgivning om rettigheder inden for a-kasse lovgivningen, således du altid er opdateret med, hvad du har ret til g mulighed for at få udbetalt samt hvordan du søger. Herunder kan du også få informationer om fleksjob og revalidering. Desuden får du adgang til et elektronisk selvbetjeningssystem hvor du kan udfylde og sende dagpengekort og andre ydelseskort, så du slipper for, at printe fysiske papirer ud og sende med posten.

Hvis du bliver ledig som medlem af Business Danmark, hjælper de dig hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet igen. Business Danmark har udarbejdet et move-on-kit, som skal skabe overblik over situationen og guide dig igennem processen. Herudover får du indblik i forskellige metoder, som kan være behjælpelige til at sikre en effektiv jobsøgning. Du får desuden en række hjælpeværktøjer i form af opgaver, modeller og skabeloner.

Business Danmark tilbyder også en række forskellige kurser, som har til formål at hjælpe ledige i job igen, herunder er der blandt andet kurser i projektledelse, coaching, NLP og IT-værktøjer.

Herudover har du mulighed for seks ugers jobrettet uddannelse, mens du er på dagpenge, såfremt du har en faglig uddannelse, gymnasial uddannelse eller en kort videregående uddannelse og en erhvervsfaglig uddannelse. Du kan vælge mellem en række forskellige uddannelser. Kravet til uddannelserne er, at de skal være på den landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse.

Du kan deltage i uddannelsen fra din første ledighedsdag, når du har været til CV møde i a-kassen og har informeret jobcentret om at du ønsker at gøre brug af din ret til seks ugers jobrettet uddannelsesforløb. Hvis du er fyldt 25 år, og uddannelsen skal være afsluttet inden for de første ni måneder som ledig. Er du under 25 år, skal uddannelsen være afsluttet inden for de første seks måneders ledighed.

Til toppen