A-kasser på Akassefinder.dk

Byggefagenes A-kasse

Byggefagenes A-kasse

📞 Byggefagenes A-kasse

Byggefagenes A-kasse, også kaldet BFA er en faglig afgrænset a-kasse. Medlemmerne tæller pr. 1. september 2015 knap 15.700. Du kan blive medlem hvis du er selvstændig, lønmodtager eller under uddannelse så længe det er inden for byggebranchens fagområde. BFA samarbejder med følgende medlemsorganisationer:

  • Blik- og Rørarbejderforbundet
  • Malerforbundet
  • Fiskernes Forbund
  • Dansk Artist Forbund

BFA er repræsenteret med kontorer over hele landet.

Kontakt til BFAs hovedkontor skal ske telefonisk eller via mail, men som medlem skal du kontakte dit lokale a-kassekontor inden for din faggruppe. Herudover er der kontorer Skagen, Frederikshavn, Aalborg, Viborg, Herning, Århus, Vejle, Kolding, Aabenraa, Odense, Næstved, Roskilde, København og Rønne. De forskellige byer har forskellige faglige afdelinger, du kan se hvilke byer der har hvilke afdelinger på: http://www.bf-a.dk/portal/page/portal/BFA_Indhold/BFADokumenter/BFA%20Selvst%C3%A6ndig-folder%5B1%5D.web.pdf

🤙 Kontingent

Dit kontingent afhænger af hvilken kreds du er medlem af. Altså om du er beskæftiget inden for blik- og rørarbejderforbundet, malerforbundet, fiskernes forbund eller dansk artist forbund.

📶 Blik- og rørarbejderforbundet

Er du medlem af Blik- og rørarbejderbundet er kontingentet i for et ordinært medlem i gennemsnit 500 kr. Beløbet er således inklusiv fagforening. Hvis du kun ønsker at være medlem af a-kassen, er beløbet på 477 kr. pr. måned, inklusiv statsbidrag og ATP-bidrag. I øvrigt får du en række forskellige fordele som medlem af Blik- og rørarbejderforbundet. Du kan både få tilbud om billige forsikringer og rabatter på sommerhuse både i Danmark og i udlandet. Herudover får du mulighed for at få LO-kortet, som er et kort, der giver dig tilbud i forskellige butikker og virksomheder.

🔔 Malerforbundet

I Malerforbundet er kontingentet 516 kr. plus en udløbssum på 15 kr. Som medlem af Malerforbundet får du en række fordele, blandt andet hjælp til uoverensstemmelser om overenskomstmæssige rettigheder, herunder blandt andet ferieuger, arbejdstidens placering, overarbejde, graviditetsorlov, barsel og forældreorlov, pensionsordning, nedsat erhvervsevne mm. Herudover kan du få socialrådgivning, juridisk bistand, hjælp ved betalingsstandsning, efteruddannelse og personlig vedledning herom, gruppelivsforsikring, forbundsfamilieforsikring, forskellige rabatter hos Dansk Folkeferie med mere.

🖐️ Fiskernes Forbund

Er du under Fiskernes Forbund skal du kontakte hovedkontoret for det præcise kontingent. Af medlemsfordele får du blandt andet hjælp til forskellige faglige sager, vejledning omkring arbejdsskader eller arbejdsbetingede lidelser. Fiskernes Forbund er politisk uafhængige, hvilket vil sige at dine penge ikke går til at støtte forskellige politiske partier, men at Fiskernes Forbund udelukkende handler i dine interesser. Du får mulighed for at tegne billige forsikringer, herunder gruppelivsforsikring og fritidsulykkesforsikring. Herudover får du gratis udførelse af ægtepagter, skøder, testamenter mv.

🎗 Dansk Artist Forbund

Dansk Artist Forbund tilbyder medlemskab inklusiv a-kasse, gruppelivsforsikring, ulykkesforsikring og kritisk sygdom for 1072 kr. Hos Dansk Artist Forbund får du også en række forskellige fordele som er tilpasset artisters arbejdsmarked, her kan nævnes juridisk rådgivning, herunder kontraktgennemsyn, hjælp til forhandlinger, rettigheder mm., PR-rådgivning, herunder konsulentbistand, kontrakter og pressepakke. Herudover kan du få hjælp til karriereudvikling af karrierecoaches og fokus på netværk. Dansk Artist Forbund tilbyder i øvrigt forskellige kurser og efteruddannelse, herunder blandt andet individuelle sessions og workshops. I øvrigt kan du få en fleksibel pensionsordning tilrettelagt specifikt til kunstnere.

📉 Kontingentfritagelse

Hvis du er over 30, under uddannelse og betaler efterlønsbidrag, kan du blive kontingentfritaget. Du søger om kontingentfritagelse ved at udfylde en blanket under Selvbetjeningen.

📌 Under uddannelse

Hvis du er under 30 år, i gang med din uddannelse og ikke tjener mere end elevløn, kan du blive medlem gratis.

Du kan melde dig ind i a-kassen, når der er højst to uger til at du har færdiggjort din uddannelse og stadig have ret til dagpenge efter en måned. Når du ikke at melde dig ind inden der er gået to uger efter du er færdiguddannet, kan du først melde dig ind når du er i arbejde og du vil således først være berettiget til dagpenge efter et år som medlem, hvis du overholder kravet på 1924 timers ikke-støttet arbejde.

✅ Selvstændig

Den eneste betingelse for at blive medlem som selvstændig hos BFA er, at du driver din egen virksomhed som din fuldtidsbeskæftigelse og at du har tilknytning til et eller flere af BFAs fagområder. Hvis du ikke opfylder disse krav, kan du blive medlem som lønmodtager.

Du har ret til dagpenge efter et års medlemskab i BFA og hvis du har arbejdet fuldtid sammenlagt i et år ud af en periode på tre år. Som selvstændig medlem har du ret til at betale til efterlønsordningen, hvis du ønsker det.

📱 Fordele ved Byggefagenes A-kasse

Hvis du bliver ledig har du ret til seks ugers jobrettet uddannelse, samtidig med du får dagpenge. Hvis du er under 25 år skal uddannelsen ligge inden for de første seks måneder som ledig. Er du over 25, er det inden for ni måneder. For at have ret til jobrettet uddannelse gælder en række betingelser, herunder blandt andet at uddannelsen skal ligge på beskæftigelsesministeriets positivliste. Den aktuelle liste kan findes her: http://star.dk/da/Indsatser-og-ordninger/6-ugers-jobrettet-uddannelse.aspx

Hvis du tager en uddannelse på to uger, har du brugt dine seks uger. Det vil sige, at du kun kan tage én uddannelse. Hvis du vil gøre brug af din ret til seks ugers jobrettet uddannelse, skal du til en CV-samtale i a-kassen inden du har været ledig i to uger. Herudover skal du bede jobcentret om en samtale vedrørende den uddannelse, du ønsker at tage og samtalen skal foregå senest en uge efter du har bedt om den. Du er ikke berettiget til de seks ugers jobrettet uddannelse, hvis du har en videregående uddannelse og ikke en faglig uddannelse. Det vil sige, at for at have ret til uddannelsen, skal du enten være fagligt uddannet og have en videregående uddannelse, eller kun have en faglig uddannelse.

Til toppen