A-kasser på Akassefinder.dk

CA A-kasse

CA A-kasse

📞 CA A-kasse

CA er karrierepartner og a-kasse for højtuddannede i erhvervslivet. CA har satset på en mindre målgruppe for at kunne specialisere sig i lige præcis dén branche. Medlemmerne, som pr. december 2015 tæller knap 45.000 mennesker, arbejder inden for business-området, og er altså beskæftiget med ledelse, økonomi/regnskab, marketing, kommunikation, HR, investering og finans, IT-consulting mv. Stort set alle medlemmer arbejder inden for den private sektor og er højtuddannede - det vil sige uddannelser fra universiteter, handelshøjskoler og handelsakademier.

CA går ind for karriererådgivning og kompetenceudvikling. Dette gælder både for ledige medlemmer og medlemmer i job. Det vil sige, at medlemmer altid kan få hjælp og rådgivning til at øge deres kvalifikationer på arbejdsmarkedet.CA er 100% medlemsstyret og derfor uafhængig af politiske, religiøse og faglige interesser. Du kan derfor være sikker på, at CA altid handler efter dine interesser.

🤙 Medlemsorganisationer

CA samarbejder med flere foreninger, uddannelsessteder og organisationer, som giver CAs medlemmer mulighed for en række forskellige fordele.Samarbejdspartnerne er:

 • Akademikernes centralorganisation
 • Alumni Foreningen v/ Handelshøjsolen, Aarhus Universitet
 • CBS Students
 • Copenhagen Business School
 • Dansk indkøbs- og Logistik Forum
 • Dansk projektledelse
 • FSR - danske revisorer
 • Dansk markedsføring
 • Syddansk Universitet, karrierecentret
 • Aalborg Universitet, karrierecentret
 • Aarhus Universitet, Business and Social Sciences

CA samarbejder yderligere med Dagbladet Politiken, Økonomiforum og People Test Systems som tilbyder medlemmerne en række forskellige fordele.

📶 Kontingent

Dit kontingent afhænger af din arbejdssituation. Det vil sige, hvor mange timer du er ansat.Deltidsmedlemmer vil blive opkrævet 1080 kr. uden efterlønsbidrag og 2055 kr. med efterlønsbidrag pr. kvartal.

Nedenstående tabel viser et overblik over fordelingen af beløbet for et fuldtidsbeskæftiget medlem.

2016 - Fuldtidsbeskæftiget

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

132,-

396,-

Statsbidrag

334,-

1002,-

ATP-bidrag

8,-

24,-

I alt

474,-

1422,-

Efterlønsordning

488,-

1464,-

I alt

962,-

2886,-

Betaling kan ske via bankoverførsel eller betalingsservice. Desuden kan både efterlønsbidraget og basiskontingentet trækkes fra på selvangivelsen.

🔔 Studerende

Hvis du er under 30 år, er i gang med en uddannelse, der varer minimum 18 måneder, har bopæl og ophold i Danmark, og ikke har en indtægt på over 217.360 kr. pr. år, kan du være gratis medlem af CA. Er du over 30 år, under uddannelse, betaler til efterlønsordningen og enten arbejdet 1924 timer i medlemsperioden inden for de sidste tre år, før du påbegyndte studiet, eller tidligere været på dagpenge som lønmodtager, kan du også få gratis medlemskab.

🖐️ Tilvalgsordninger

Du kan tegne lønsikring gennem CA, hvis du er mellem 18 og 55 år, og har været i arbejde de seneste seks måneder. Denne giver dig en ekstra økonomisk sikkerhed, hvis du bliver ledig. Forsikringen sker gennem CA Lønsikring/Marsh i samarbejde med AmTrust, og al administration sker derfor herigennem. Du kan få udbetalt op til 90% af din tidligere løn, hvilket kan være en fordel idet dagpenge med stor sandsynlighed er under det, du kan få udbetalt med lønsikring. Der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingerne. Du kan også beregne din lønsikring.

Advokathjælp

CA tilbyder advokathjælp for 50 kr. om måneden for lønmodtagere og gratis for studerende.

Formålet med advokat hjælp er, at yde medlemmer professionel hjælp til sager vedrørende ansættelsesforhold. Det vil sige for eksempel kontrakter og opsigelser. Ordningen omfatter dog ikke sager vedrørende arbejdsskader eller andre advokatydelser, såsom testamente og skøder, men sikrer juridisk hjælp til ansættelsesforhold for lønmodtagere. Du får altså juridisk advokatbistand uden brug af fagforening.

Hvis du melder dig ind mens du er studerende, slipper du for karenstiden, som normalt er på seks måneder, og du har derfor adgang til rådgivning om ansættelsesforhold, gennemgang af ansættelseskontrakter, bistand ved ansættelsesretlige konflikter allerede fra første dag som medlem. Advokathjælp er drevet af advokatfirmaet Advodan Holbæk, som har bred erfaring med ansættelsessager fra flere fagforeninger, og CA-medlemmer.

🎗 Medlemsfordele

CA tilbyder en række forskellige arrangementer til deres medlemmer. Tilbuddene gælder uanset om du er ledig, i arbejde eller studerende.

Der er både kurser, foredrag, netværksarrangementer og webseminarer, og temaerne er alt fra faglig inspiration og IT kompetencer til jobsøgning og personlig udvikling. Arrangementerne breder sig over hele landet, så du altid har mulighed for at deltage - uanset hvor i landet du er bosat. Nærmere information om aktuelle tilbud findes her.

Hvis du synes, at din karriere er ved at gå i stå, kan du modtage karriererådgivning. Dette gælder uanset om du ønsker nyt job, vil udvikle dine kompetencer i dit nuværende job, om du er i tvivl om dine kompetencer eller om du har interne problemer på din arbejdsplads. Til at vejlede og rådgive dig i den rigtige retning, har CA ansat både karriererådgivere og certificerede coaches, som dagligt står klar til at hjælpe dig. CA tilbyder også mentoring til alle medlemmer. Der er tre mentorforløb tilrettelagt specielt til studerende, nyuddannede og ledere.Mentorforløbet for studerende hjælper dig med at gøre overgangen fra studieliv til arbejdsliv positiv.Mentorforløbet for nyuddannede sikrer nyuddannede en god start på karrieren, og mentorforløbet for ledere giver nyudnævnte ledere råd og vejledning fra erfarne ledere.Mentorforløbene giver altså mulighed for faglig og personlig udvikling uanset hvor i din karriere du er.

CA sætter fokus på at få ledige i job hurtigst muligt og sikre udvikling af medlemmer i job. En af måderne hvorpå det foregår, er via netværksmøder. Du kan blandt andet møde andre som arbejder inden for samme branche, diskutere dit fag og udviklingstendenser, samt få sparring på konkrete udfordringer i hverdagen. På CAs hjemmesidekan du se en oversigt over allerede etablerede netværk, netværk på LinkedIn og eksempler på hvad deltagerne på netværksmøderne tidligere har oplevet og fået ud af møderne.

Til toppen