A-kasser på Akassefinder.dk

DANA A-kasse

DANA A-kasse

📞 DANA

DANA er Danmarks eneste a-kasse kun for selvstændige, og har eksisteret i snart 40 år, og har pr. september 2015 24.504 medlemmer.I DANA arbejdes der ud fra en overbevisning om, at selvstændige er nogle af de modigste mennesker i Danmark, og at selvstændige danner grundlaget for den udvikling samfundet gennemgår. DANA arbejder for at selvstændige skal have samme vilkår på arbejdsmarkedet som lønmodtagere, og netop derfor er DANA en a-kasse for selvstændige.Hos DANA har de ansatte erfaring i at hjælpe selvstændige med at udvikle virksomheder efter kunders behov og mål, samt at starte virksomheder op.Herudover er DANA behjælpelige med at holde din virksomhed kørende i den rigtige retning, og står klar til at rådgive dig hvis du får brug for det. På den måde er det eneste du skal fokusere på, at skabe vækst.

Du kan blive medlem, hvis du som lønmodtager ønsker at starte selvstændigt. Er du i forvejen selvstændig eller ejer din ægtefælde en virksomhed, som du er ansat i, kan du også blive medlem.Hvis du er nyuddannet og ønsker at starte selvstændigt, kan du også blive medlem, det kræver blot at du har en erhvervsmæssig uddannelse på minimum 18 måneder, og at du melder dig ind senest to uger efter at uddannelsen er færdiggjort. Derudover kan du også altid melde dig ind hvis du er ledig og vil starte selvstændigt. Det vil altså sige, at alle som går med drømme om at starte selvstændigt, kan blive medlem af DANA a-kasse.

🤙 Kontingent og efterlønsordning

Kontingentet hos DANA afhænger af hvorvidt du er ledig eller i job, og om du vil betale efterlønsbidrag eller ej. Som medlem i arbejde uden efterlønsbidrag koster medlemskabet i alt 578 kr. pr. måned, med efterlønsbidrag er kontingentet på 1066 kr. pr. måned.

Hvis du er ledig under 25 år, i aktivering og ikke betaler efterlønsbidrag, koster det 857 kr. pr. måned, at være medlem, og uden efterlønsbidrag bliver det 369 kr. pr. måned.

Desuden kan du blive medlem for 578 kr. månedligt hvis du har efterlønsbevis, hvilket er en erklæring på, at du er nået din efterlønsalder, samt opfylder de betingelser der er for at gå på efterløn. Alle beløb er inklusiv bidrag til Staten og ATP-bidrag.Alle kontingenter opkræves hver måned og betales enten via girokort eller betalingsservice.

I nedenstående tabel ses fordelingen af kontingentet.

2016 - Selvstændig i arbejde

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

236,-

708,-

Statsbidrag

334,-

1002,-

ATP-bidrag

8,-

24,-

I alt

578,-

1734,-

Efterlønsbidrag

488,-

1464,-

I alt

1066,-

3198,-

📶 Medlemsfordele

Hvis du som medlem af DANA uheldigvis bliver ledig, eller din virksomhed bliver lukningstruet, findes der flere tilbud at hente. DANA har et iværksætterforløb, som har til formål at imødekomme de udfordringer der kan være ved at have en virksomhed, som er lukningstruet, ligeså de udfordringer der kan være ved at starte en virksomhed op. DANA fokuserer både på personlige og forretningsmæssige udfordringer, og der tilbydes blandt andet stresscoaching og personlig coaching. Som en del af pakken, følger DANA altid op på det/de forløb, du har gennemgået, for at sikre et stærkt personligt fundament, hvilket skaber grundlaget for din virksomhed.

Som medlem af DANA får du mulighed for, og ressourcer til, at starte din egen virksomhed op. Et af tiltagene er Welovestartups, som har til formål at mindske bekymringer for etableringsomkostninger i opstartsfasen. Muligheder herunder er blandt andet mentoring, gratis markedsføring og legater. Du kan blandt andet få hjælp til at udfylde legater, som kan hjælpe med at sætte gang i din nye virksomhed. Der kan ses yderligere om projektet her.

Herudover tilbyder DANA forskellige tilbud såsom netværksarrangementer, uddannelsestilbud og forretningsrådgivning. DANA samarbejder med en række forskellige virksomheder, for at kunne give dig de bedste muligheder, herunder kan nævnes Alm Brand, Avodan, Kapitalbørsen, ErhversSparring, Kvindelige virksomhedsejere, 3Business, og mange flere. Formålet med disse samarbejder er yderligere, at sikre gode tilbud til både ny og erfarne iværksættere.

Når du er medlem af DANA, får du som nævnt en række fordele. DANA har lavet samarbejder med en forskellige virksomheder, som kan være relevante for virksomhedsejere. En af disse er Advodan, som er Danmarks største advokatkæde. Som medlem af DANA får du juridisk rådgivning til eksempelvis ansættelser, kunde- og leverandørsamarbejde, markedsføringsregler, skat, bolighandel, personskadeerstatning, byggesager, separation og skilsmisse osv. Udover det hjælper Advodan med en effektiv rykker- og inkassoservice samt juratjek erhverv, som er et juratjek, der giver et overblik over virksomhedens svage punkter og en handlingsplan over, hvordan der kan handles inden det er for sent.

Udover advokatbistand kan du blandt andet erhvervssparring gennem ErhvervsSparring. Der tilbydes både personlig sparring, hvor du kan få kompetent sparring af en erfaren erhvervsleder, og gruppe sparring som er sparring gruppevis.

Til gruppesparring bliver du sat i en gruppe med andre iværksættere og to erhvervsledere. Formålet er at hjælpe hinanden med de udfordringer, hver enkelt måtte stå over for i sin virksomhed. På den måde får alle deltagere nye øjne på konkrete problemstillinger, samt får indblik i hvilke problemstillinger andre kan have. Yderligere informationer om erhvervssparring kan findes på DANAs hjemmeside.

Herudover kan du få gode rabatter på leasing af biler, brændstof og vedligeholdelse, her kan samarbejdspartnere som Shell, og forskellige bilhuse som forhandler blandt andet Audi, Mercedes, BMW og Volkswagen nævnes.DANA tilbyder billige forsikringer. Som medlem af DANA kan du både få privatforsikring, erhvervsforsikring, netbanksforsikring og DANA Alarm, de præcise aftaler kan ses på deres hjemmeside.DANA samarbejder yderligere med en række andre virksomheder, som blandt andet kan hjælpe med IT - herunder internetsikkerhed, PC optimering og andre IT-ydelser, tryksager og reklameartikler , herunder også online versioner af kataloger, brochurer eller magasiner.DANA har indgået et samarbejde med Alm Brand, og udviklet markedets mest attraktive pensionsordning. Ordningen hedder DANA PlusPension og yderligere informationer på deres hjemmeside.

Ovenstående fordele er kun et uddrag af, hvad DANA tilbyder, hvis du vil se yderligere information om rabataftaler så klik her.

Til toppen