A-kasser på Akassefinder.dk

Det Faglige Hus

Det Faglige Hus

📞 Det Faglige Hus

Det Faglige Hus er en fagforening med a-kasse i én. Den er tværfaglig, hvilket vil sige at alle kan blive medlem. Det Faglige hus havde ca. 100.000 medlemmer i oktober 2014, hvoraf størstedelen er lønmodtagere. Målet er at blive Danmarks største fagforening med a-kasse, og medlemstallet stiger løbende, så det er et realistisk mål.Det Faglige Hus har 350 medarbejdere hvoraf mange er specialister som er klar til at hjælpe dig.Herudover er Det Faglige Hus upolitisk, hvilket vil sige, at ingen af medlemmernes penge går til at støtte politiske partier.

Det Faglige Hus består af tre fagforeninger; Fagforeningen Danmark, som er til dig, der ønsker at være omfattet af den kollektive helulykkesforsikring, 2B - Bedst og Billigst hvis du ikke ønsker at være omfattet af den kollektive heltidsulykkesforsikring og FK/TS, hvis du er funktionær og gerne vil omfattes af den kollektive heltidsulykkesforsikring. Herudover har Det Faglige Hus en a-kasse - Det Faglige Hus A-kasse.

Det Faglige Hus har hovedkontor i Esbjerg, og er repræsenteret i øvrige storbyer i landet; København, Aarhus, Odense, Aalborg, Herning, Kolding, Ringsted og Hillerød. Det Faglige Hus består af en række demokratiske foreninger, som hver især vælger deres bestyrelse. Det betyder at alle medlemmer er valgbare og har mulighed for at stille op og stemme.

Det Faglige Hus arbejder ud fra en overbevisning om, at alle er individualister, som selv vil have ret til at påvirke og forhandle løn og arbejdsvilkår. Netop derfor er et af formålene med Det Faglige Hus at sikre gode arbejdsvilkår for deres medlemmer.

🤙 Kontingent

Hvis du melder dig ind i en af fagforeningerne og a-kassen samtidigt, får du de første tre måneder gratis. Herefter afhænger kontingent af din situation. Hvis du er fuldtidsansat er a-kasse kontingentet på 466 kr. pr. måned, og hvis du er deltidsansat er det på 352 kr. pr. måned. Fagforeningen koster 69 kr. pr. måned uanset om du er fuldtids- eller deltidsansat.Hvis du er selvstændig koster a-kassen 466 kr. pr. måned, og fagforeningen 45 kr.Det Faglige Hus har en efterlønsordning til de, som ønsker det, beløbet står i nedenstående tabel med a-kasse kontingentet.

2016 - Fuldtidsbeskæftiget

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

124,-

372,-

Statsbidrag

334,-

1002,-

ATP-bidrag

8,-

24,-

I alt

466,-

1398,-

Fagforening

69,-

207,-

Efterlønsbidrag

488,-

1464,-

I alt

1023,-

3069,-

2016 - Deltidsbeskæftiget

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

124,-

372,-

Statsbidrag

223,-

669,-

ATP-bidrag

5,-

15,-

I alt

352,-

1056,-

Fagforening

69,-

207,-

Efterlønsbidrag

325,-

975,-

I alt

746,-

2238,-

Du bestemmer selv, om du vil betale månedsvis eller kvartalvis.

Hvis du kun er medlem af fagforeningen, og betaler til heltidsulykkesforsikringen, bliver du opkrævet pr. halve år.Efterlønsbidraget bliver opkrævet sammen med a-kasse kontingentet.Betalingen kan enten ske via indbetalingskort og koster således 20 kr. pr. opkrævning, hvis du vil undgå gebyr, kan du tilmelde dig betalingsservice. Betaling kan også ske via bankoverførsel.

📶 Studerende

Er du under uddannelse, er du gratis medlem af fagforeningen og højst sandsynligt af a-kassen også - dette afhænger af den konkrete situation. Hvis din uddannelse er erhvervsrettet og minimum 18 måneder lang samt er offentlig anerkendt, kan du blive fritaget for a-kasse kontingentet. Du kan højst blive fritaget et år ad gangen, hvorefter du skal søge igen.Er du over 30 år, gælder ovenstående regler og derudover skal du betale til efterlønsordningen for at kunne blive fritaget for a-kasse kontingentet.

🔔 Kontingentfritagelse

I nogle tilfælde kan du blive fritaget for kontingentet. Som nævnt kan du blive fritaget, hvis du er studerende. Herudover kan du blive fritaget helt eller delvist hvis du har opbrugt din ret til dagpenge. Der er dog undtagelser, du kan se hvilke her: https://www.detfagligehus.dk/om-os/priser-og-vilkaar/kontingentbetaling/hvis-din-dagpengeret-er-ophoert/

I øvrigt kan du få kontingentfritagelse hvis du er i fængsel, indlagt på en lukket afdeling eller udfører samfundstjeneste.

🖐️ Tilvalgsordning

Som medlem af Det Faglige Hus kan du tegne en heltidsulykkesforsikring. Forsikringen dækker ved ulykkestilfælde ved pludselig hændelse. Den dækker 24 timer i døgnet, i hele verden - med undtagelse af enkelte tilfælde. Yderligere oplysninger om dækningsperiode, -område og -omfang kan findes for Det Faglige Hus hjemmeside.Prisen for forsikringen er 30 kr. pr. måned for lønmodtagere, og 20 kr. pr. måned for studerende.

Det Faglige Hus har også en attraktiv rejseforsikring, som blandt andet dækker 24 timers lægevagt, hjemtransport, lægebehandling, retshjælp i udlandet med mere. Forsikringen dækker alle personer, som er omfattet af din indboforsikring, og prisen afhænger af hvilken dækning du vælger.En anden mulighed er at tegne en kollektiv heltidsulykkesforsikring og lønsikring. Lønsikringen sikrer en ekstra indtægt, hvis du bliver ledig. Det eneste det kræver, er at du er medlem af a-kassen og fagforeningen. Forsikringen sker igennem DFA, som udelukkende har til formål at sikre Det Faglige Hus’ medlemmer billige forsikringer.

Du kan også vælge kun at tegne lønsikringen. Med lønsikringen er du dækket op til 90% af din hidtidige løn. Ordningen gælder også - i modsætning til lønsikringer andre steder - hvis du fratræder dit job mens du er syg. Du kan selv styre lønsikringens beløb og udbetalingsperioder. Ydermere får du de første tre måneders præmie gratis.

🎗 Fordele ved Det Faglige Hus

Det Faglige Hus A-kasse har opdelte teams, således du altid er sikret en rådgivning som passer til netop din situation. Afdelingerne er; dagpenge, selvstændige og bibeskæftigelse, EØS-sager, feriedagpenge, kursus, efterløn og vejledning om jobsøgning.

Som medlem af Det Faglige Hus kan du få en række forskellige tilbud, herunder blandt andet lejligheder i Alanya, Sommerhus på Ærø, Rømø eller Gl. Skagen, ferieophold i Grenå eller en tur til Legoland. Herudover kan du få kontante fordele på forskellige produkter, herunder billetter til forskellige sportsbegivenheder, beklædning eller boligrelaterede tilbud.

Hvis du anbefaler et nyt medlem til Det Faglige Hus, kan du få gaver af forskellige værdier. For gavekoderne kan du købe alt fra køkkengrej til ferieophold.

Til toppen