A-kasser på Akassefinder.dk

DSA

DSA

📞 Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

DSA er en fagligt afgrænset a-kasse til det sundhedsfaglige felt. Medarbejderne har selv en sundhedsfaglig baggrund, og kender derfor dit arbejdsmarked dybdegående.DSA har pr. december 2015 93.409 medlemmer, fordelt over forskellige sundhedsfaglige områder. Størstedelen er sygeplejersker (ca. 63.000, december 2015), og resten er både bioanalytikere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordmødre og radiografer.Du kan blive medlem hvis du er uddannet, bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, jordmoder, radiograf eller sygeplejerske.Derudover kan du blive medlem hvis du har eller er i gang med at tage en kandidat i biomedicinsk teknologi, klinisk videnskab og teknologi, biomedicin, teknoantropologi, ergoterapi, folkesundhedsvidenskab, klinisk videnskab og teknologi, socialt arbejde, pædagogisk kandidatuddannelse, fysioterapi, jordmodervidenskab, eller master of public health.

🤙 Samarbejdspartnere

DSA samarbejder med følgende fagforeninger:

  • Danske Bioanalytikere
  • Danske Fysioterapeuter
  • Dansk Sygeplejeråd
  • Ergoterapeutforeningen
  • Jordmoderforeningen
  • Radiograf Rådet

📶 Kontingent og efterlønsbidrag

Kontingentet er sammensat af tre dele; Statsbidrag, ATP-bidrag og administrationsgebyr. Statsbidrag og ATP-bidrag er det samme for alle a-kasser, nemlig holdholdsvis 334 kr. pr. måned og 8 kr. pr. måned for fuldtidsbeskæftige. Deltidsbeskæftigede betaler 223 kr. og 5 kr. pr. måned.Herudover kan du vælge at betale efterlønsbidrag og er 488 kr. pr. måned.

I nedenstående tabeller ses en oversigt over kontingentet for henholdsvis fuldtids- og deltidsansatte.

2016 - Fuldtidsbeskæftigede

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

74,-

222,-

Statsbidrag

334,-

1002,-

ATP-bidrag

8,-

24,-

I alt

416,-

1248,-

Efterlønsordning

488,-

1464,-

I alt

904,-

2712,-

2016 - Deltidsbeskæftigede

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

74,-

222,-

Statsbidrag

223,-

669,-

ATP-bidrag

5,-

15,-

I alt

302,-

906,-

Efterlønsordning

325,-

975,-

I alt

627,-

1881,-

Kontingentet betales pr. kvartal og opkrævningen sendes til PBS/NETS, som enten sender en PBS opkrævning eller girokort i digitalpost. Du kan tilmelde dig betalingsservice i din bank. Du modtager altså ingen fysiske papirer fra DSA.

Tilvalgsordninger

Som medlem af DSA har du mulighed for at tegne en tillægsforsikring. Tillægsforsikringen sikrer en ekstra indtægt, hvis du bliver ledig. Dette kan være en fordel, da det kan være svært at få økonomien til at hænge sammen når du går fra løn til dagpenge.Forsikringen sker gennem Bauta Forsikring A/S.Alle DSAs medlemmer, som er over 18 og under 60 år kan tegne tillægsforsikringen.Er du selvstændig, skal du have mindst 30 ugentlige arbejdstimer, eller 16 lønnede timer.Hvis du er ansat som vikar, kan du ikke tegne tillægsforsikringen, fordi du i princippet selv kan vælge ikke at arbejde og fordi du ikke er sikret job fra dag til dag.Du skal selv tage stilling til hvor meget du ønsker at være forsikret for og hvor længe du ønsker at være forsikret. Forsikringen dækker i øvrigt op til 80% af din hidtidige løn.

🔔 Studerende

Du kan være gratis medlem af DSA hvis du er under uddannelse og under 30 år. Hvis du melder dig ind når der er mindst et år tilbage af din uddannelse, får du dagpenge fra dagen efter din sidste eksamen. Melder du dig først ind efter du har afsluttet din uddannelse, men højst to uger efter, har du ret til dagpenge efter en måned som ledig.nFylder du 30 år under din uddannelse, kan du være gratis medlem, hvis du betaler efterlønsbidrag.Du kan dog maksimalt være gratis medlem i fem år, og du må ikke tjene mere end den årlige dagpengesats.

🖐️ Udlandsophold

Hvis du har haft et ophold på under fem år i et EØS-land, og har haft en arbejdsløshedsforsikring der, kan du få din forsikringsanciennitet med til DSA, såfremt du søger om det inden otte uger efter din arbejdsløshedsforsikring i EØS-landet er ophørt.

Har du været af sted i mere end fem år gælder lidt andre regler; du kan få overført din forsikringsanciennitet til DSA hvis du arbejder mindst 296 timer som fuldtidsforsikret, og 148 timer som deltidsforsikret, når du vender tilbage ti Danmark, inden for tolv uger. Herudover skal du også søge om medlemskab hos DSA inden otte uger efter din arbejdsløshedsforsikring i EØS-landet er ophørt.

EØS-lande er følgende: Belgien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Herudover gælder følgende områder: Azoerne, Balearerne (Mallorca, Ibiza), Ceuta, De Canariske Øer, Fransk Guyana, Gibraltar, Gualeloupe, Hebriderne, Isle of Wight, Madeira, Martinique, Melilla, Orkney Øerne, Réunion, Shetlandsøerne, St. Martin (den franske del), og Western Isles.

🎗 Fordele ved DSA

Som medlem af DSA får du ikke blot økonomisk sikkerhed ved arbejdsløshed, mulighed for at spare op til efterløn, ydelser i forbindelse med sygdom eller barsel, du får også professionel rådgivning af folk, som har specialiseret sig inden for det sundhedsfaglige felt. DSA har i øvrigt et team af socialrådgivere ansat, som kan vejlede dig omkring barsel og sygdom. Herudover får du adgang til DSAs jobsøger, som hjælper dig til at finde ledige stillinger som passer til dig, og dit geografiske område.

Udover det tilbyder DSA både en shop med udvalgte mærkevarer til billige priser (https://www.dsa.dk/Home/Mit%20DSA/NewLogin.aspx?item=/Mit%20DSA/DSAshop.aspx), og en række forskellige kurser og arrangementer. Herunder kan blandt andet nævnes pensions- og efterlønsmøder, job- og karrieremøder, teammøder som har fokus på forskellige emner, herunder blandt andet positiv psykologi, mindfullness, netværk, kend din personlighedstype med mere.

Er du tillidsrepræsentant, kan du deltage i temadage, som har til formål at hjælpe dig med at forebygge stress hos kolleger, og til at håndtere situationer, hvor kolleger bliver ramt af stress eller sygdom.

Du kan desuden få telefonisk rådgivning, eller rådgivning via Skype af socialrådgivere. Du skal blot tilmelde dig på følgende link: http://www.dsa.dk/Job-karriere/Arrangementer.aspx.

Til toppen