A-kasser på Akassefinder.dk

FOA A-kasse

FOA A-kasse

📞 FOA

FOAs a-kasse er en tværfaglig a-kasse. FOA er repræsenteret over hele landet, så du kan blive medlem uanset hvor i landet du bor. Formålet er, at sikre dig økonomisk tryghed hvis du bliver ledig, men du kan også få hjælp til at komme tilbage på jobmarkedet. Herudover udbetaler FOA også både efterløn og feriedagpenge.

🤙 Fagforening

FOAs fagforening er Danmarks tredjestørste og der er pr. 31 januar 2015 ca. 186.000 medlemmer. Størstedelen er offentlig ansat i forskellige sektorer. Overordnet dækker de forskellige sektorer Social-Sundhed, Pædagogisk, Kost-Service og Teknik-Service. En mindre del af medlemmerne er ikke blandt disse sektorer. Inden for social-sundhed er blandt andet beskæftigelsesvejledere, handicaphjælpere- og ledsagere, hjemmehjælpere, plejere, sygehjælpere, portører, social-og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, og værkstedsassistenter/- ledere. I alt i denne sektor er der 93.699 medlemmer pr. 31 december 2015.

I den pædagogiske sektor er der pr. 31 december 2015 44.005 medlemmer ansat som blandt andet omsorgsmedhjælpere, dagplejere, pædagogiske konsulenter, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.Kost-Service sektoren hos FOA har 9.644 medlemmer - også gældende pr. 31. december 2015. Her er medlemmerne beskæftiget i køkkener, med rengøring, og er serviceassistenter -eller medarbejdere.Herudover har FOA en Teknik-Service sektor. Her arbejder medlemmerne blandt andet med brand og redning, teknik og service, rådhus-, biblioteks- og regionsbetjente. I denne sektor er der 7.247 medlemmer pr. 31. December 2015.

Kontingentet for medlemskab i fagforeningen afhænger af hvor i landet du bor. Du kan se de præcise priser her.

📶 Kontingent og efterløn

Kontingentet afhænger af flere aspekter; om du er medlem af fagforeningen, om du er tilmeldt efterlønsordningen og hvilken lokal FOA-afdeling du er medlem af.

Er du fuldtidsbeskæftiget og kun medlem af a-kassen er kontingentet i alt 471 kr. pr. måned, for deltid er det 142 kr. pr. måned. Efterlønsbidrag er frivilligt og koster 488 kr. pr. måned. I nedenstående tabeller vises en oversigt over kontingentet - både for fuldtid- og deltidsansatte. Fagforeningskontingentet er ikke medtaget, da det er forskelligt fra område til område. Du kan se de aktuelle priser via ovenstående link. Betaling kan ske via betalingsservice, og pengene bliver således trukket automatisk.

2016 - Fuldtidsbeskæftiget

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

129,-

387,-

Statsbidrag

334,-

1002,-

ATP-bidrag

8,-

24,-

I alt

471,-

1413,-

Efterlønsbidrag

482,-

1446,-

I alt

946,-

2838,-

2016 - Deltidsbeskæftiget

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

129,-

387,-

Statsbidrag

223,-

669,-

ATP-bidrag

5,-

15,-

I alt

357,-

1071,-

Efterlønsbidrag

325,-

975,-

I alt

682,-

2046,-

🔔 Kontingentnedsættelse

Er du under uddannelse, kan du søge om at få nedsat dit kontingent - både til a-kasse og fagforening.Hvis du får arbejdsmarkedsydelse kan du være gratis medlem. Der er en række betingelser du skal opfylde for at være berettiget til arbejdsmarkedsydelse.

🖐️ Tilvalgsordninger

Som medlem af FOA har du mulighed for at tegne attraktive forsikringer. Er du under 65 år og medlem af FOA er du automatisk dækket af FOA Ulykke. Forsikringen dækker økonomisk hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid, dog dækker den ikke hvis du får tandskader. Ønsker du en forsikring der dækker bredere, har du mulighed for at tegne en privat ulykkesforsikring. I samarbejde med PenSam udbyder FOA flere forsikringer, herunder den private ulykkesforsikring, som dækker økonomisk hvis du får brug for psykolog, kiropraktor, fysioterapeut mv.

Du er ydermere dækket af en Gruppelivsforsikring når du er medlem af FOA. Denne dækker økonomisk hvis du skulle få en kritisk sygdom, herunder sclerose, kræft eller blodprop. Udover kritiske sygdomme dækker forsikringen ved dødsfald og sikrer således dine tættest pårørende en engangsudbetaling, hvis du dør inden du er fyldt 65 år.

Du kan tegne en Dagpenge+ forsikring, som sikrer en ekstra indtægt ved ledighed. Du bestemmer selv hvor meget og hvor længe du vil indbetale til forsikringen, men du skal opfylde visse krav for at kunne tegne Dagpenge+ Forsikringen.Herudover kan du som medlem af FOA få billig indboforsikring, 10% rabat på andre forsikringer, ingen selvrisiko og erstatning.

🎗 Fordele ved FOA

Det kan godt betale sig at være medlem af en a-kasse, hvis du vil have stillet økonomisk sikkerhed i tilfælde af ledighed. Hvis du ikke er medlem, kan du søge om kontanthjælp, men beløbet afhænger i sådanne tilfælde af en række forskellige faktorer. Først og fremmest er du ikke berettiget til kontanthjælp, hvis din ægtefælde kan forsørge jer begge. Herudover må du ikke have værdier. Det vil sige, at dit hus ikke må have friværdi, du må ikke eje en bil etc. Er du medlem af en a-kasse, kan du beholde al værdi og stadig modtage økonomisk støtte.

For at have ret til dagpenge, skal du være fyldt 18 år, bo i Danmark, have været medlem af a-kassen i minimum et år og have arbejdet 1924 timer inden for en treårig medlemsperiode - som fuldtidsmedlem, deltidsmedlemmer er 1258 timer. Herudover skal du være til rådighed for jobmarkedet, og aktiv jobsøgende. Disse regler er generelle og gælder derfor alle a-kasser.

Tager du en uddannelse af en varighed på mindst 18 måneder, kan du blive medlem som nyuddannet (dimittend), og får ret til dagpenge allerede efter en måned som medlem. Dette gælder kun såfremt du melder dig ind senest to uger efter du er færdiguddannet.

Når du er medlem af FOA får du en række fordele. Både kontante fordele, faglig rådgivning og vejledning, hjælp til jobsøgning, uddannelse og til at håndtere stress og sygdom.FOA har indgået en aftale med PenSam om forskellige rabatter og tilbud. Du kan blandt andet få billige billån; 4%, og ingen gebyrer til PenSam Bank, du kan låne op til 100% af bilens værdi og betale tilbage i op til ti år. Herudover kan du få 5% rabat på renten på en række andre lån, en elev/ung opsparingskonto - også med god rente. I øvrigt får du din egen rådgiver og du har mulighed for at få et gratis tjek vedrørende din mulighed for at spare penge.

Bliver du ledig, har du ret til seks ugers jobrettet uddannelse. Dette gælder både faglærte og ufaglærte. Dog gælder det ikke, hvis du har en videregående uddannelse, og ikke en faglært uddannelse. Det vil sige, at du skal være faglært for at være berettiget til jobrettet uddannelse. Du kan selv vælge hvilken uddannelse, du vil tage så længe den er på Beskæftigelsesministeriet positivliste. Det betyder altså, at du ikke nødvendigvis skal tage en uddannelse inden for dit eget fag, men har mulighed for at afprøve kræfter med andre faggrupper.

Til toppen