A-kasser på Akassefinder.dk

FTF-A

FTF-A

📞 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse - FTF-A

FTF-A er en tværfaglig a-kasse, hvilket vil sige, at du kan blive medlem uanset hvilket fagområde du er ansat inden for. Det er en a-kasse både for selvstændige og lønmodtagere.FTF-A har hovedkontor i København, men også afdelinger i Aalborg, Århus og Odense.Der er pr. 1. september 2015 knap 130.000 betalende medlemmer i FTF-A.

🤙 FTF-As samarbejdspartnere

FTF-A samarbejder med en række faglige organisationer, så du er sikret den rette vejledning og rådgivning, uanset hvilket felt du arbejder indenfor.

Samarbejdspartnerne er både inden for rekruttering, finans og forsikring, kost og sundhed, kunst, landskab, teknik og konstruktion, politi og forsvar, privat og offentlig administration, transport og undervisning.

📶 Kontingent og efterløn hos FTF-A

Dit medlemskab hos FTF-A afhænger af din jobsituation. Det vil sige, om du arbejder fuldtid, deltid, er studerende eller nyuddannet. Herudover kan du vælge hvorvidt du ønsker at betale efterlønsbidrag eller ej. Er du ansat på over 30 timer ugentligt eller driver egen virksomhed, skal du være fuldtidsforsikret.

Som fuldtidsmedlem betaler du 435 kr. pr. måned uden efterlønsbidrag og 923 kr. pr. måned med efterlønsbidrag i 2016. Er du deltidsansat koster medlemskaber 321 kr. pr. måned uden, og 646 kr. pr. måned med efterlønsbidrag i 2016. Nedenstående tabel giver et overblik over kontingentet.

2016 - Fuldtidsbeskæftiget

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

93,-

279,-

Statsbidrag

334,-

1002,-

ATP-bidrag

8,-

24,-

I alt

435,-

1305,-

Efterlønsbidrag

488,-

1464,-

I alt

923,-

2769,-

2016 - Deltidsbeskæftiget

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

93,-

279,-

Statsbidrag

223,-

669,-

ATP-bidrag

5,-

15,-

I alt

321,-

963,-

Efterlønsbidrag

325,-

975,-

I alt

646,-

1938,-

Medlemskabet opkræves pr. kvartal og kan betales via betalingsservice.

🔔 Studerende hos FTF-A

Hvis du er studerende på en uddannelse på minimum 18 måneder og er under 30 år, kan du få gratis medlemskab hos FTF-A. Er du fyldt 30 år, kan du blive medlem på samme betingelser som var du under 30, men derudover skal du betale til efterlønsordningen og have været dagpengeberettiget inden du påbegyndte din uddannelse. Hvis du ikke opfylder disse krav, kan du blive medlem som deltidsbeskæftiget. Du kan være gratis medlem under hele din studietid og skal derfor ikke forny dit medlemskab på noget tidspunkt.

Udover de attraktive priser, er får du 10% rabat på dine studiebøger hos Academicbooks, mulighed for personlig sparring og feedback på ansøgninger og CV inden for 24 timer. Herudover kan du deltage i forskellige inspirationsmøder, herunder om LinkedIn. Desuden har du ret til dagpenge så snart di afslutter dit studie.

Når du bliver færdiguddannet skal du melde dig nyuddannet senest 14 dage efter din afsluttende eksamen. Har du ikke været gratis studiemedlem, men har netop færdiggjort din uddannelse, kan du melde dig ind og få samme fordele som nyuddannede, såfremt du melder dig ind senest 14 dage efter din uddannelse er afsluttet. Gør du dette, har du ret til dagpenge allerede efter en måned.

🖐️ Tilvalgsordninger hos FTF-A

Når du er medlem af FTF-A, er mellem 18 og 60 år, har dansk cpr-nr. og er i arbejde, har du mulighed for at tegne en lønsikring. Formålet med denne er en ekstra økonomisk tryghed, hvis du skulle gå hen og blive ledig. Med lønsikringen kan du få dækket op til 90% af din tidligere løn, og du kan være dækket indtil du fylder 65 år. Du kan få udbetalt lønsikringen i op til 36 måneder og desuden får du de første 6 måneder til halv pris hos FTF-A.

🎗 Fordele ved FTF-A

Bliver du ledig, har du mulighed for 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du er ufaglært eller har en kort videregående uddannelse samt en erhvervsfaglig uddannelse. På FTF-As hjemmeside kan du finde positivlisten, som er en liste over uddannelser, der giver ret til 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb. Uddannelserne kræver fuldtidsdeltagelse, og du skal derfor ikke søge job i de uger, hvor du er på uddannelse. Dog kan jobcentret formidle dig job, og kommer der et, er du forpligtet til at tage imod tilbuddet.

FTF-A har et målrettet forløb for, hvordan ledige kommer hurtigt i relevant job igen og får indblik i alle de muligheder du har, eksempelvis afklaring omkring at skifte branche. Det er en effektiv jobsøgningsmodel, som er delt op i tre faser; afklaring, strategi og teknikker. På afklaringsniveauet får du afklaret dine faglige kompetencer samt finde ud af, hvad du som ikke-faglig person kan lide at arbejde med. Strategien er en planlægning for de handlinger, du skal foretage dig ved hjælp af mål og delmål. Sidste fase, teknikker, giver dig sparring på din jobansøgning og dit CV samt gode råd til hvordan du håndterer jobsamtalen.

Herudover afholdes der hver uge forskellige arrangementer som har til formål at hjælpe dig i job igen, disse omhandler blandt andet netværk, jobsøgning, selvstændig virksomhed og efterløn.

Hvis du blot mangler inspiration til din jobsøgning, kan du deltage i drop-in-workshops, som har til formål at pointere dine kompetencer, skærpe dit CV, lave en motiverende og realistisk plan for din jobsøgning samt sparring på dine mål. Work-shopsene bliver afholdt i Århus, København og Odense en gang om ugen.

I øvrigt tilbyder FTF-As karriereteam også altid karriererådgivning, hvis du overvejer at skifte karriere eller er kørt død i din nuværende karriere. De kan hjælpe dig til at finde frem til dine kompetencer og dermed muligheder. Der er ansat jobrådgivere, som hjælper dig til at lave en strategi over din jobsøgning og giver gode råd til jobsamtalen. FTF-A har en socialrådgiver ansat, som står til rådighed hvis du skal bruge informationer eller hjælp omkring sygedagpenge, revalidering, fleksjobs, førtidspension, og sager vedrørende nedsat arbejdsevne.

Desuden har FTF-A et kunstteam, som specifikt vejleder personer inden for de kunstneriske fag.

Til toppen