A-kasser på Akassefinder.dk

Funktionærernes og Servicefagenes a-kasse - FSA

Funktionærernes og Servicefagenes a-kasse - FSA

📞 Funktionærernes og Servicefagenes a-kasse - FSA

FSA samarbejder med en række forskellige fagforeninger, som er delt op efter faggrupper. Det vil sige, at du altid er sikret en vejledning, som er rettet mod netop dit område. Du kan blive medlem uanset om du er lønmodtager, selvstændig eller studerende.

Der er næsten 20000 betalende medlemmer pr. 1. september 2015.

Fagforening hos FSA

FSA har tilknyttet elleve landssammenslutninger som tilsammen udgør Serviceforbundet. Du kan blive medlem, hvis du arbejder inden for én af de fagområder Serviceforbundet dækker. De faglige områder er følgende; Bankbetjente, ejendoms- og servicefunktionærerne, faglig puls, urmagerne og optikerne, raffinaderiteknikernes landsammenslutning, dansk frisør og kosmetiker forbund, rengøring og service, vagt- og sikkerhedsfunktionærerne, danske mejeristers fagforening, landsbrugs- og tilsynsfunktionærerne og flyvebranchens personale union.

Serviceforbundet har regionskontorer i Odense, Esbjerg, Århus og Aalborg. Formålet med forbundet er, at forhandle overenskomster og behandler en række forskellige administrative opgaver for de forskellige fagforeninger. Herunder er blandt andet opkrævning af kontingent, registrering af medlemskaber og administration af FSA.

Fordelen ved, at FSA samarbejder med disse elleve fagforeninger er, at de således kender jobmarkedet bedst muligt og kan hjælpe dig igennem ledigheden og hurtigst muligt tilbage i relevant job.

Er du både medlem af a-kassen og en fagforening, får du en lang række fordele, for eksempel hjælp til at skrive ansøgninger og CV, karriererådgivning og juridisk hjælp. Herudover kan du få hjælp til eventuelle uoverensstemmelser på din arbejdsplads, der sidder socialrådgivere klar til at hjælpe dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. Du kan også få en gruppelivsforsikring og kan vælge en fritidsulykkesforsikring med fordelsagtige priser og dækninger gennem Alka.

Kontingent og efterløn hos FSA

Du kan vælge at betale efterlønsbidrag. Dette er der flere fordele ved, blandt andet får du mulighed for en skattefri præmie, hvis du venter med at gå på efterløn. Det vil sige, hvis du fortsætter i arbejde når du har fået udstedt dit efterlønsbevis, får du ret til en skattefri præmie. Størrelsen afhænger af hvor længe du bliver på arbejdsmarkedet. 

Hvis du opbruger din ret til dagpenge tidligst 5 år inden du skal på efterløn, har du mulighed for at få seniorjob på kommunen. Fortsætter du med at betale efterlønsbidrag efter du er fyldt 50 år, kan du gå på efterløn selvom du ikke er dagpengeberettiget. Hvis ikke, skal du være dagpengeberettiget, i arbejde eller selvstændig for at kunne gå på efterløn. Efterlønsordningen er frivillig, kan du altid opsige indbetalingen og få overført pengene til din pension eller tilbage på din konto.

  | 2016 - Fuldtidsbeskæftigede | Opkrævning pr. måned | Opkrævning pr. kvartal | Administrationsbidrag | 127,- | 381,- | Statsbidrag | 334,- | 1002,- | ATP-bidrag | 8,- | 24,- | I alt  | 469,- | 1335,- | | | | Efterlønsbidrag | 488,- | 1464,- | I alt  | 957,- | 2871,-

Studerende hos FSA

Hvis du er i gang med en uddannelse inden for en af fagområderne, kan du med fordel melde dig ind i a-kassen. Gør du det, er du sikret økonomisk hvis du står uden job når du er færdigudlært. Der er dog visse betingelser; din uddannelse skal være minimum 18 måneder lang og inden for et af fagområderne samt du skal være medlem af a-kassen i et år inden din uddannelse er færdiggjort. Du kan melde dig ind frem til 14 dage efter du er færdigudlært, og få ret til dagpenge så snart du er færdiguddannet. Venter du til efter de 14 dage er gået, kan du først få dagpenge efter et år. Melder du dig ind i en af fagforeningerne, som koster 30 kr. om måneden, er dit medlemskab hos a-kassen gratis. Udover dette, får du mulighed for forskellige ydelser, blandt andet karrierecoaching.

Er du over 30 år, skal du betale efterlønsbidrag for at få gratis medlemskab i a-kassen. Herudover skal du have dagpengeret inden du startede på uddannelsen, det vil sige at hvis du var ledig før du påbegyndte din uddannelse, skal du opfylde kravet om 1924 arbejdstimer inden for en medlemsperiode på tre år.

Fordele ved FSA

Som medlem af FSA får du ikke blot økonomisk tryghed, men du bliver også hjulpet hurtigt i job igen. FSA samarbejder som bekendt med en række forskellige fagforeninger, som kender din branche og lokalområde, netop grundet den fagspecifikke opdeling af fagforeningerne. Det vil altså sige, at FSA har bred kendskab dit fagområde - og mange andre.

Som selvstændig kan du naturligvis også blive medlem - så længe din virksomhed er inden for en af de faglige områder. Som medlem af FSA kan du få vejledning til hvordan du skal åbne virksomhed, samt hvad du gør i en lukningstruet situation. Herudover er du naturligvis sikret økonomisk, hvis din virksomhed skulle lukke.

For at være medlem som selvstændig, skal din virksomhed være din primære indtægtskilde. Det vil sige, at du kan have en bibeskæftigelse som lønmodtager, men der er visse regler for, hvor meget du må arbejde mv. For at få ret til dagpenge, skal du således være helt eller delvist ledig fra din bibeskæftigelse som lønmodtager og enten være stoppet med at drive egen virksomhed eller have din virksomhed som bibeskæftigelse. At din virksomhed fungerer som bibeskæftigelse kræver i øvrigt at der er mangel på ordrer og ikke blot, at du arbejder mindre i virksomheden.

Skulle du gå hen og blive ledig, kan du som udgangspunkt få dagpenge fra første dag som ledig. Det er derfor vigtigt, at du allerede melder dig ledig på jobcentret, så snart du er blevet ledig. Er du selv skyld, at du er blevet ledig - f.eks. hvis du selv har sagt op eller er blevet fyret, kan du ikke modtage dagpenge fra dag ét som ledig, men får karantæne. Det er dog stadig vigtigt, at du melder dig ledig på jobcentret, da karantænen ikke ophøres medmindre du er meldt ledig. Herudover er der nogle formaliteter, du skal opfylde når du søger om dagpenge. Du skal først og fremmest melde dig ledig, herefter skal du udfylde en ledighedserklæring, søge job og bekræfte jobsøgningen hver syvende dag. Til sidst skal du udfylde dit dagpengekort. FSA sidder klar til at hjælpe dig igennem de forskellige regler.

Til toppen