A-kasser på Akassefinder.dk

HK a-kasse

HK a-kasse

📞 HK A-kasse

HK’s a-kasse er en af Danmarks ældste og har fungeret siden 1915. For at blive medlem, skal du have en faglig tilknytning til handels- og kontorområdet. De næsten 195.000 betalende medlemmer i HK er fordelt på fire sektorer; privat, handel, kommunal og stat.

HK hjælper dig ikke kun når skaden er sket, og du er blevet ledig, men er der også til at forebygge det. HK tilbyder nemlig forskellige kurser, både personlige og faglige emner vil blive taget op, og der er kurser i alt fra ledelse til lønforhandling.

HK går ind for fællesskab, forstået således, at fællesskabet gør den enkelte stærkere. HK fokuserer på at tydeliggøre medlemmernes karrieremæssige muligheder samt at udvikle uddannelser, som HKs medlemmer får brug for i fremtiden. Derudover har HK også tiltag der markedsføre medlemmerne og deres kompetencer bedre og styrke arbejdsmiljøerne rundt omkring på arbejdspladserne i landet. Derfor er HK tæt på medlemmernes arbejdsliv for hele tiden at holde sig opdaterede på, hvad arbejdsmarkedet har brug for og får brug for i fremtiden.

🤙 HK Forbundet

Du kan vælge at blive medlem af HKs fagforening, som giver dig en række fordele. Du får blandt andet juridisk bistand, hvis din arbejdsgiver går konkurs, du bliver opsagt eller bortvist. Herudover får du adgang til Mit HK, som er et digitalt værktøj til at lave karriereplan, se aktuelle kurser og medlemstilbud. Du har i øvrigt mulighed for at tegne heltidsulykkesforsikring, kritisk sygdomsforsikring, og lønsikring.

Du får en lang række tilbud når du er medlem af HK. Du kan blandt andet spare penge på museer landet over, aktuelle koncerter, rabat på ophold på blandt andet Scandic Hotel og Bella Sky og Best Western Torvehallerne, Fitness DK, Stand Up, forskellige teateroplevelser og musicals, samt kurser i blandt andet retskrivning, komma og diverse webseminarer. Herudover er der også forskellige oplevelser til børn, rabat på årskort til Den Blå Planet osv.

Når du er medlem af både fagforening og a-kasse, kan du tegne lønsikring og få op til 80% af din tidligere løn de første 6 måneder, du er ledig. Hvis du er offentligt ansat, er du automatisk dækket af ordningen, og er du privat ansat, kan du få gode tilbud gennem Alka.

Du kan i øvrigt få 10% rabat på alle forsikringer gennem Alka, herunder heltidsulykkesforsikring og forsikringer ved kritiske sygdomme - og du skal ikke opgive helbredsoplysninger. 7 ud af 10 HK medlemmer sparer penge på forsikringer gennem Alka. På Alkas hjemmeside kan du tjekke hvor meget, du kan spare på forsikringer, hvis du er medlem af HK.

📶 Kontingent og efterløn hos HK

Du vælger selv, om du vil være fuldtids- eller deltidsforsikret, men hvis du arbejder mere end 30 timer ugentligt, har du pligt til at være fuldtidsmedlem.

Som fuldtidsbeskæftiget koster det 472 kr. pr. måned at være medlem inklusiv statsbidrag og ATP i 2016. Deltidsmedlemmer kan være medlem for 358 kr. pr. måned i 2016, også inklusiv statsbidrag og ATP. Du kan vælge at betale til efterlønsordningen, men indbetalingerne skal starte inden din 30 års fødselsdag.

Kontingentfordelingerne er skitseret i nedenstående tabeller.

2016 - Fuldtidsbeskæftiget

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

130,-

390,-

Statsbidrag

334,-

1002,-

ATP-bidrag

8,-

24,-

I alt

472,-

Efterlønsbidrag

488,-

1464,-

I alt

960,-

2880,-

2016 - Deltidsbeskæftiget

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

130,-

390,-

Statsbidrag

223,-

669,-

ATP-bidrag

5,-

15,-

I alt

358,-

1074,-

Efterlønsbidrag

325,-

975,-

I alt

683,-

2049,-

Kontingentet bliver opkrævet en måned forud hver den 1. i måneden.

Studerende hos HK

Når du er ved at være færdig med en teoretisk uddannelse, og har et studiejob, kan du vælge at modtage dagpenge beregnet ud fra dit studiejob, dette kræver dog, at du har været medlem af a-kassen i 1 år. Hvis ikke, kan du modtage dagpenge som nyuddannet. Du skal blot oplyse hvordan du ønsker, at beregningen finder sted, inden for to uger efter du har færdiggjort din uddannelse. Er du i gang med en praktisk uddannelse, kan du vælge at modtage dagpenge beregnet ud fra din elevløn, hvis også forudsætter at du har været medlem i minimum 1 år. Hvis du ikke har det, har du rettigheder som nyuddannet. Så længe du er under uddannelse, er medlemskabet i a-kassen gratis.

🔔 Kontingentnedsættelse hos HK

I nogle tilfælde kan du slippe for at betale medlemsbidrag til a-kassen. Dette gælder hvis du er studerende, er voksenlærling, er frihedsberøvet eller har mistet din ret til dagpenge.

🖐️ Fordele ved HK

En af fordelene ved at være medlem af HKs a-kasse er, at den er fuldt digitaliseret. Det vil sige, at du til enhver tid kan finde de informationer du har brug for, hvis du bliver ledig, herunder dagpengesatser, vigtige datoer og blanketter som skal udfyldes osv.

Hvert tredje ledige medlem af HK, er i job igen allerede efter tre måneder. Dette skyldes blandt andet HKs ordning, Kvikstart, som garanterer hjælp inden for 24 timer. Du får hjælp til at tjekke om din opsigelse er gået rigtigt til, om du har feriepenge eller tilgodehavende løn, mulighed for kurser i jobsøgning, CV og jobsamtaler. Der er hver måned informationsmøder om Kvikstart i HKs lokale afdelinger.

Til toppen