A-kasser på Akassefinder.dk

Krifa (Kristlig A-kasse)

Krifa (Kristlig A-kasse)

📞 Kristelig a-kasse - Krifa

Krifa er en tværfaglig a-kasse og fagforening. Det vil sige, at du kan være medlem uanset hvilket fagområde, du arbejder indenfor. Du kan også blive medlem som selvstændig og studerende. Hos Krifa er der fokus på din trivsel på arbejdet. Det er et fokus der er valgt, fordi vi bruger de fleste af vores vågne timer på arbejdet. Udover at have fokus på trivsel på arbejdspladsen, gennem eksempelvis inspiration til udvikling på arbejdspladsen, hjælper Krifa selvfølgelig, hvis du skulle gå hen og blive arbejdsløs. Krifa forsøger altså at forebygge skaden - arbejdsløsheden, men står også til rådighed hvis arbejdsløsheden alligevel skulle skride ind.

Navnet Krifa er en fællesbetegnelse for Kristelig a-kasse og Kristelig fagforening, og er Danmarks fjerde største a-kasse og fagforening med over 175.000 betalende medlemmer pr. 1 september 2015.

🤙 Krifa fagforening

Hos Krifa kan du vælge mellem tre forskellige typer af medlemskab, som alle giver forskellige muligheder. Alle medlemskaberne er inklusiv a-kasse. Det mindste medlemskab hedder A-kasse + Light. Med dette medlemskab får du økonomisk sikkerhed i form af dagpenge, hvis du bliver ledig. Herudover har du mulighed for at tegne lønsikring, mulighed for hjælp til jobsøgning, hvis du bliver ledig. Du får individuel sparring og hjælp til at komme hurtigt i job igen. Du får juridisk hjælp og hjælp til forhandling med din arbejdsgiver, hvis der skulle opstå uoverensstemmelser på din arbejdsplads. Dog dækker medlemskabet ikke, hvis sagen skal i retten, i så fald dækker A-kasse + Basis og A-kasse + Plus.

Med et A-kasse + Basis medlemskab, får du alt det, du får i Light medlemskabet, men herudover kan du få hjælp af Krifas juridiske konsulenter til at tjekke din ansættelseskontrakt, Krifas advokater fører din sag i retten, hvis det bliver aktuelt, og du kan bestille karrieresamtaler med fokus på dit arbejdsliv, din udvikling, ønsker og mål. Medlemskabet er det mest populære hos Krifa.

Ønsker du at være dækket yderligere, kan du vælge A-kasse + Plus. Her får du - udover det, du får ved Light og Basis medlemskabet, en personlig karrierekonsulent, som du kan benytte så meget, du ønsker og har behov for det, du får udvidet advokathjælp, som indebærer advokater, som ser på din sag, hvis du har et problem på arbejdspladsen. Herudover får du tilskud til efteruddannelse eller kurser, og mulighed for jobtrivselssamtaler, som har fokus på, hvordan du får mere arbejdsglæde. Der er ansat jobtrivselskonsulenter, som har til formål at hjælpe der hvor juridisk hjælp ikke er tilstrækkeligt, det vil sige, hvis du er udsat for mobning, stress, kommunikerer dårligt med din chef eller kolleger, osv.

Nærmere information omkring de forskellige typer medlemskab og indhold, kan findes på Krifas hjemmeside.

📶 Kontingent og efterløn hos Krifa

Som medlem af Krifa får du mulighed for at betale til efterløn. Dette er en fordel hvis du påtænker at stoppe med at arbejde inden du er nået pensionsalderen, og gerne vil have en indkomst alligevel. Hos Krifa er der flere måder, at være medlem på. Du kan vælge kun at være medlem af a-kassen, det koster 469 kr. om måneden i 2016. Hvis du ønsker at blive medlem af a-kassen og fagforeningen, er der flere muligheder, priserne og indholdet, som du kan se i ovenstående afsnit om Fagforeningen. Nedenstående tabel viser en oversigt over kontingentfordelingen uden fagforening, men både med og uden efterlønsbidrag. Alle beløb er før skat.

2016 - Fuldtidsbeskæftigede

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

122

366

Statsbidrag

334,-

1002,-

ATP-bidrag

8,-

24,-

I alt

464,-

1392,-

Efterlønsbidrag

488,-

1464,-

I alt

952,-

2856,-

Du vælger selv, om du vil betale månedsvis eller pr. kvartal, vælger du at betale hver måned, opkræves et gebyr på 15 kr. pr. betaling. Er du i gang med en sag, kan du ikke opgradere dit medlemskab, men er du ikke, kan du til enhver tid ændre dit medlemskab efter behov.

🔔 Studerende hos Krifa

Som studerende på en offentligt anerkendt erhvervsmæssig uddannelse, der varer minimum 18 måneder, kan du få gratis medlemskab i a-kassen. Du må dog ikke tjene mere end den højeste dagpengesats hvis du får SU, og ikke mere end den overenskomstmæssige elevløn inden for det fag, du er lærling eller elev inden for.

Hvis du er fyldt 30 år, og er under uddannelse, kan du blive gratis medlem hvis du betaler til efterlønsordningen. Husk dog, at betaling til efterlønsordningen skal påbegyndes inden du fylder 30 år.

🖐️ Fordele ved Krifa

Fordi Krifa har fokus på jobtrivsel og arbejdsglæde, findes der en række initiativer, nogle er gratis for alle, nogle kræver bestemte typer medlemskaber. Tiltagene er blandt andet hjemmesiden arbejdslyst.dk, som giver inspiration til arbejdsglæde og redskaber til at øge glæden, forskellige artikler herom, filmklip og over 70 podcasts med tips til at få større arbejdsglæde og interviews med eksperter inden for forskellige felter. Herudover giver Krifa årligt 15.000 kr. til privatpersoner, som gør en særlig indsats for at øge arbejdsglæden i Danmark. Krifa har også erhvervsmentorer ansat, som hjælper nydanskere ind på arbejdsmarkedet, nyttig information om praktikpladser, uddannelser eller job.

Krifa dækker hele landet, og der er derfor også forskellige arrangementer landet over.

Der er blandt andet workshops med fokus på at skrive en god jobansøgning, som er målrettet et bestemt jobopslag, her lærer du at skrive et overskueligt CV og strukturere din ansøgning. Herudover er der eksempelvis workshops omkring den gode jobsamtale, her lærer du blandt andet at sælge dig selv på en positiv måde, arrangementer omkring LinkedIn, med fokus på at lære at bruge LinkedIn optimalt og effektivt, og tricks til, hvordan arbejdsgiveren får øje på dig. Desuden er der en række kurser til ledere. Her bliver du klædt på til, at optimere dine kompetencer som leder, herunder både fokus på det personlige lederskab, medarbejdere og organisation, forandringer og livsfarlig ledelse. Dette foregår over flere sessioner.

Desuden har Krifa webinarer. Dette indebærer, at du kan deltage kurser hjemmefra. Du kan stille spørgsmål og dermed deltage aktivt via en chat, under hele kurset. Webinarer er et godt alternativ til dig, hvis du skal tidligt op på arbejde, eller ikke har mulighed for at tage ud af huset.

Arrangementerne fornyes løbende og de aktuelle arrangementer kan ses på Krifas hjemmeside.

Til toppen