A-kasser på Akassefinder.dk

Lærernes a-kasse

Lærernes a-kasse

📞 Lærernes A-kasse

Lærernes A-kasse er for alle lærere, det vil sige nyuddannede, folkeskolelærere, voksen- og ungdomsundervisere, lærere på frie grundskoler, efterskoler, produktionshøjskoler, AMU-centre og institutioner for specialundervisning . Alle der har mulighed for at blive medlem af Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening og Uddannelsesforbundet. A-kassen har eksisteret i over 25 år og har pr. 1. september 2015 over 73.500 betalende medlemmer. Der er kontorer i København, Århus, Aalborg, Esbjerg og Odense.

I og med det er en a-kasse kun for lærere, er medarbejderne specialiseret inden for dette felt, og du kan derfor være sikker på at få kompetent rådgivning. Lærernes a-kasse sigter efter at blive blandt de fem bedste a-kasser i Danmark og at være blandt de ti bedste arbejdspladser i Danmark. For at opnå disse mål, sættes der fokus på effektivitet, servicering af medlemmer, og på at sikre de bedste muligheder for selvbetjening via hjemmesiden. Medlemmer bliver inddraget i form af medlemsundersøgelser omhandlende oplevelsen af mødet med medarbejdere og via sociale medier som Facebook, hvor der bliver præsenteret for nye tiltag.

For at blive blandt de ti bedste arbejdspladser i Danmark, arbejder Lærernes a-kasse på at inddrage medarbejdere, have dialog, give informationer, og skabe udvikling og anerkende medarbejdere.

🤙 Lærernes fagforeninger

Du har mulighed for at blive medlem af følgende fagforeninger når du er medlem af Lærernes a-kasse; DLF - Danmarks Lærerforening, FSL - Frie Skolers Lærerforening og Uddannelsesforbundet. Du kan derved undersøge hvad de forskellige fagforeninger tilbyder, og vælge hvilken der passer bedst til dine behov.

📶 Kontingent og efterløn hos Lærernes a-kasse

Du kan vælge om du vil være deltids- eller fuldtidsforsikret hos Lærernes a-kasse. Vælger du at være fuldtidsforsikret, får du flest penge udbetalt og du kan få supplerende dagpenge, hvis du finder et deltidsarbejde. Hvis du arbejder over 30 timer ugentligt, skal du dog have en fuldtidsforsikring. Du kan vælge at betale til efterlønsordningen, som er en frivillig ordning, der blandt andet indebærer, at du kan arbejde så meget du vil, selvom du går på efterløn. Vælger du at blive på arbejdsmarkedet efter du har modtaget din efterlønsbevis, kan du eksempelvis optjene en skattefri præmie og få højere efterlønssats. Du skal senest melde dig til efterlønsordningen når du fylder 30 år. Nedenstående tabeller viser oversigt over kontingenter med og uden efterlønsbidrag for 2016.

2016 - Fuldtidsbeskæftigede

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

90,-

270,-

Statsbidrag

334,-

1002,-

ATP-bidrag

8,-

24,-

I alt

432,-

1296,-

Efterlønsbidrag

488,-

1464,-

I alt

920,-

2760,-

2016 - Deltidsbeskæftigede

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

90,-

270,-

Statsbidrag

223,-

669,-

ATP-bidrag

5,-

15,-

I alt

318,-

954,-

Efterlønsbidrag

325,-

975,-

I alt

643,-

1929,-

Når du skal betale kontingentet, kan du vælge om du vil lave en bankoverførsel, betale via netbank eller betalingsservice.

🔔 Studerende hos Lærernes a-kasse

Som studerende kan du være gratis medlem hos Lærernes a-kasse. Melder du dig ind mens der er mindst 1 år tilbage af din uddannelse, kan du få udbetalt dagpenge fra den dag, du er færdigudlært. Melder du dig først ind når du har færdiggjort din uddannelse, men senest 2 uger efter, kan du få dagpenge efter en måned som ledig. Når du ikke det, skal du være medlem i 1 år før du er berettiget til dagpenge samt overholde øvrige krav.

🖐️ Kontingentnedsættelse hos Lærernes a-kasse

I nogle tilfælde, kan du blive fritaget for kontingent, eller få nedsat kontingentet. Er du studerende, kan du som nævnt blive helt fritaget. Dette gælder også hvis du har mistet din ret til dagpenge, er ledig og jobsøgende og ikke modtager anden offentlig støtte. Hvis du er ved at uddanne dig til meritlærer, kan du blive fritaget for kontingent, hvis du opfylder en række krav, herunder at du er i gang med en erhvervsmæssig uddannelse, din samlede indtægt under uddannelsen ikke må være mere en den gældende dagpengesats, du ikke modtager hjælp til forsørgelse, og ved uddannelsens start er berettiget til at modtage dagpenge. Du skal søge om at blive fritaget for kontingent hvert år, og du kan højst blive fritaget i fem år.

🎗 Fordele ved Lærernes a-kasse

Udover økonomisk støtte i tilfælde af ledighed, har du mulighed for jobrådgivning, når du er medlem af Lærernes a-kasse. Du kan få hjælp til at lave en ansøgning og et CV, som bliver set, og rådgiverne kan anskue dine styrker og svagheder helt objektivt. Ønsker du at skifte karriere, kan du også få rådgivning til det, fordi medarbejderne har kendskab til lignede arbejdsmarkeder gennem samarbejde med faglige organisationer. Herudover samarbejder Lærernes a-kasse med skoleledere landet over, og du kan derfor få hurtigere adgang til ledige jobs, og dermed undgå at din ansøgning ligger i høje bunker af ansøgninger. Ønsker du ikke at skifte karriere, men er kørt fast i dit nuværende job, kan du få hjælp til at få defineret dine mål samt få indblik i hvilke videre- eller efteruddannelser du kan tage.

Desuden kan du deltage i workshops omhandlende hjælp til at skrive målrettede ansøgninger, uopfordrede ansøgninger, jobsamtaler, herunder hvordan du bedst muligt forbereder og gennemfører jobsamtaler, kompetencer, stress, LinkedIn og workshops med fokus på at nå nye mål. Du kan også tage gratis online kurser i for eksempel Excel, Word, PowerPoint, sociale medier, InDesign, Photoshop og Outlook.

Herudover arrangerer Lærernes a-kasse hvert år foredrag. Der er forskellige foredragsholdere som inspirerer og åbner nye perspektiver for medlemmerne. Tilmelding sker efter først til mølle princippet og er gratis for alle medlemmer.

📉 Tilvalgsordning hos Lærernes a-kasse

Som medlem af Lærernes a-kasse har ud mulighed for at tegne en lønsikring, hvis du vil være dækket bedre økonomisk end dagpenge. Denne sikrer dig op mod 80% af din tidligere løn, og er fradragsberettiget. Gennem samarbejde med Lærerstandens Brandsikring, kan du tegne forskellige attraktive forsikringer. Du kan både tegne køretøjsforsikringer, bolig, herunder indbo, hus, retshjælp mv., studieforsikring, rejseforsikringer, liv- og sundhedsforsikringer og erhvervsforsikringer.

Til toppen