A-kasser på Akassefinder.dk

Ledernes A-kasse

Ledernes A-kasse

📞 Ledernes A-kasse

Ledernes a-kasse, er en a-kasse for ledere, betroede medarbejdere, selvstændige og funktionærer. Du kan blive medlem, hvis du er leder eller chef, du behøver ikke have personaleansvar; du kan også være medlem hvis du er betroet medarbejder med dispositionsret eller særligt ansvar i virksomheden.Ledernes har pr. 1. september 2015 ca. 108.000 medlemmer. Hovedkontoret ligger på Amager i København, og der er lokale kontorer i Aalborg, Århus, Herning, Kolding og Ringsted, og der er mere end 70 medarbejdere ansat.

🤙 Ledernes organisation

Melder du dig ind i Lederne - organisationen og a-kassen samtidigt kan du spare penge. Melder du dig ind i organisationen, får du langt flere fordele end hvis du kun er medlem af a-kassen. Er du medlem af både a-kassen og organisationen, får du naturligvis a-kassens fordele, men herudover får du også juridisk rådgivning. Dette indebærer at du kan få jurister til gennemse din ansættelseskontrakt og opsigelser, så du er sikker på, at dine rettigheder bliver overholdt.

Du har mulighed for at få ledersparring, hvis du oplever komplikationer i rollen som leder, dette kan både være, hvis din chef kritiserer din lederstil, du har en medarbejder der ikke performer eller noget helt tredje. Du kan også få hjælp til lønforhandling af Ledernes lønrådgivere, samt adgang til Ledernes Lønstatistik, som er et godt redskab til at få indblik i din markedsværdien. Som medlem af organisationen Lederne, får du adgang til LederNetværk, som er Danmarks største netværk for ledere i mange forskellige brancher. Her netværker du med andre ledere, kan få inspiration og indblik i, hvordan andre ledere leder.

Herudover får du tilbud på forskellige kurser, som er målrettet ledere eller personer, som ønsker at blive ledere. Dette kaldes Ledernes KompetenceCenter, og der er over 60 forskellige forløb inden for ledelse og personlig udvikling, der bliver afholdt løbende konferencer og e-learningskurser.

Medlemmer får mulighed for at tegne attraktive forsikringer gennem Lederne. Du kan blandt andet få op til 30% på dine privatforsikringer, gennem Gjensidige, en helbredssikring gennem PFA, som fungerer som et supplement til den offentlige sygesikring. Den garanterer dig akut hjælp, hvis du skulle blive syg. Herudover kan du tegne en ulykkesforsikring som sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke, og giver dig strakserstatning. Forsikringen dækker i hele verden, både i din arbejdstid og din fritid og du skal ikke give helbredsoplysninger, når du tegner forsikringen. Forsikringen udbydes i samarbejde med Danrisk/AIG. I samarbejde med PFA har du mulighed for at lave en pensionsordning. Denne er fleksibel og tilpasset efter dine behov. Det vil sige, at du altid kan udvide, så den passer til netop dine og din families behov.

Desuden kan du få gratis kontingent i op til 3 måneder, hvis du hjælper med at få et nyt medlem.

Er du kun medlem af organisationen, og ikke a-kassen, får du ikke dagpenge i tilfælde af ledighed, og du har ikke mulighed for at tegne lønsikring.

📶 Kontingent og efterlønsordning hos Ledernes

Vælger du kun at være medlem af a-kassen, koster det 446,33 kr. pr. måned i 2016.

Du kan vælge at melde dig til efterlønsordningen og dermed have mulighed for at gå på efterløn inden din pensionsalder. Du skal starte indbetalingerne inden du runder de 30 år for at kunne have ordningen. Hvis du alligevel ikke ønsker at gå på efterløn, kan du til en hver til få udbetalt det beløb, du har betalt. Der er forskel på, hvad du kan få udbetalt på efterløn, dette afhænger af dit fødselsår. Nedestående kan de se en tabel over priserne gældende for Ledernes A-kasse medlemmer i 2016.

2016

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsgebyr

104,33,-

312,99,-

Statsbidrag

334,-

1002,-

ATP-bidrag

8,-

24,-

I alt

446,33,-

1338,99,-

Efterlønsbidrag

488,-

1464,-

I alt

934,33,-

2802,99,-

🔔 Fordele ved Ledernes

Er du medlem af Ledernes og bliver ledig, kan du benytte dig af en række tilbud. Her er blandt andet få sparringssamtaler, deltage i workshops og webinarer. Du kan altid gøre brug af karrieresamtaler, som har til formål at klargøre dine personlige og faglige kompetencer, så du kan få lagt en strategi for din jobsøgning. Herudover kan du få hjælp til den konkrete jobsøgning, herunder hjælp til CV og at skrive en ansøgning, så den fanger interesse.

Ledernes sætter stor pris på trivsel i arbejdslivet. Derfor har de udarbejdet en række værktøjer, som kan være nyttige til at få mere arbejdsglæde. Det handler om i første omgang, at kende dine egne, personlige værdier. Spørgsmål som hvornår er du mest motiveret? Hvad er du stolt over at have opnået? Hvad er det værste du ved? Hvad vil du gerne give til andre? Beskriv et eller to ”gyldne øjeblikke” i dit liv kan sætte gang i nogle refleksioner, som gør dig mere bevidst om dig selv som leder. Det er en fordel, hvis du har en sparringspartner - det kunne være et familiemedlem, en ven eller en kollega. Herudover kan kendskab til egne styrker være et vigtigt redskab at være i besiddelse af. Undersøgelser viser, at personer, som bruger deres styrker på arbejdspladsen er mere engagerede, udvikler sig hurtigere og opnår langvarige resultater, har mere energi og præsterer bedre.

🖐️ Tilvalgsordninger hos Ledernes A-kasses

Som medlem af Ledernes A-kasse har du mulighed for at tegne en lønsikring. dette er en fordel hvis du har brug for yderligere økonomisk sikring i tilfælde af ledighed. Lønsikringen hos Ldernes er fleksibel, så du bestemmer selv hvor meget du ønsker at indbetale og hvor meget du vil have udbetalt, dog højst 90% af din tidligere løn.

Til toppen