A-kasser på Akassefinder.dk

MA A-kasse

MA A-kasse

📞 Magistrenes A-kasse - MA

MA er en a-kasse primært for humanister og scient.er, men herudover kan alle som arbejder inden for krydsfeltet heraf også være medlem. Medlemmerne arbejder hovedsaligt inden for kommunikation, HR, undervisning, forskning, administration, programmering, projektledelse, it, eller konsulentarbejde. Der er både selvstændige, og medlemmer ansat i private virksomheder, offentlige virksomheder og NGO’er. Du kan dog sagtens blive medlem, selvom din uddannelse ikke står på denne liste. MA har hovedkontor i København, på Frederiksberg, men er også repræsenteret i de andre universitetsbyer i landet; Aalborg, Århus og Odense.Der er pr. 1 september 2015 ca. 59.500 betalende medlemmer i MA, og i starten af 2016 er der knap 71.000 medlemmer, så tallet er fortsat stigende.MA sikrer din økonomi med dagpenge, hvis du skulle gå hen og blive ledig, men udover dette, hjælper de dig hurtigt i job igen.

MA står for medlemmets advokat og der er sat ekstra ressourcer af til at agere som netop dette i forhold til jobcentret og anden aktør. Formålet er, at sikre medlemmerne deres rettigheder, også selvom der skulle opstå uoverensstemmelser på jobcentret eller med anden aktør. Du kan se på MAs hjemmeside hvordan MA kan hjælpe dig, hvis der opstår problemer mellem dig og anden aktør, kommunen eller jobcentret.

🤙 Kontingent og efterløn hos MA

Du kan blive forsikret fuldtid eller deltid, når du melder dig ind i MA, herudover kan du vælge hvorvidt du vil betale efterlønsbidrag. Hvis du ikke ønsker eller ikke er i stand til at arbejde mere end 30 timer om ugen, kan du nøjes med en deltidsforsikring. Arbejder du derimod over 30 timer om ugen, eller har intentioner om det, i en periode på 3 måneder, skal du fuldtidsforsikres. Et fuldtidsmedlem betaler 474 kr. pr. måned uden efterlønsbidrag, og 962 kr. pr. måned med efterlønsbidrag i 2016. Deltidsmedlemmer betaler 360 kr. pr. måned uden efterlønsbidrag, og 685 kr. med efterlønsbidrag i 2016. Du kan se fordelingen af kontingentet i nedenstående tabel.

2016 - Fuldtidsbeskæftigede

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

132,-

396,-

Statsbidrag

334,-

1002,-

ATP-bidrag

8,-

24,-

I alt

474,-

1422,-

Efterlønsbidrag

488,-

1464,-

I alt

962,-

2886,-

2016 - Deltidsbeskæftigede

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

132,-

396,-

Statsbidrag

223,-

669,-

ATP-bidrag

5,-

15,-

I alt

360,-

1080,-

Efterlønsbidrag

325,-

975,-

I alt

685,-

2055,-

Du kan vælge at betale via betalingsservice, og på den måde være sikker på, at din regning bliver betalt til tiden. Ryger du ud af systemet grundet for sent betalte regninger, skal du være medlem i et år for at være berettiget til dagpenge.

📶 Studerende hos MA

Er du studerende og under 30 år, kan du få gratis medlemskab hos MA. Melder du dig ind senest 1 år inden du færdiggør din uddannelse, kan du modtage dagpenge allerede dagen efter din sidste eksamen. Er du fyldt 30 år, og læser på en uddannelse, som giver ret til at være medlem af en a-kasse, kan du være deltidsmedlem, og dermed stadig være økonomisk dækket, men betale mindre end fuldtidsmedlemskab. Når du er studiemedlem hos MA, har du mulighed for, at melde dig til en række forskellige arrangementer. Der er både kurser og workshops for bachelorstuderende, kandidatstuderende og dimittender, og emner inden for uddannelse og studieliv, karriere og arbejdsliv samt job- og praktiksøgning. Du kan melde dig ind i MA senest 2 uger efter du har færdiggjort din uddannelse, og få ret til dagpenge som nyuddannet.

🔔 Tilvalgsordning hos MA

Er du ikke sikker på, at dagpenge er nok til at dække udgifter i tilfælde af ledighed, kan du tegne en lønsikring. Forsikringen dækker uanset hvad grunden til ledighed er, også selvom du ikke er til rådighed på arbejdsmarkedet. Du skal betale til forsikringen i mindst 6 måneder, for at kunne få udbetalt penge, men du er ret til ferie eller barsel i perioden. Du kan maksimalt få udbetalt 80% af din hidtidige løn.

🖐️ Fordele ved MA

Som medlem af MA har du mulighed for at efteruddanne dig, hvis du bliver ledig. Du kan vælge mellem en række forskellige efteruddannelser, så længe der ikke findes en tilsvarende, som er SU-berettiget. Herudover kan du vælge undervisning, som svarer til 9-10 klasse niveau, hvis der er under 20 timers undervisning ugentligt, eller aftenskoleuddannelser, herunder Folkeuniversitet. Desuden kan du vælge at tage arbejdsmarkedsrelaterede kurser, for eksempel MAs egne kurser. MAs egne kurser og workshops foregår i storbyer over hele landet, og der er blandt andet workshops i, hvordan du får mere ud af din jobsøgning, hvordan du kan sænke stressniveauet i en jobsøgningsperiode med mindfulness, og hvordan du tager kontakt til virksomheder. Herudover er der kurser i kompetenceudvikling, LinkedIn og deltage i såkaldte jobdatingmøder, som indebærer at virksomheder landet over stiller sig til rådighed og fortæller om virksomheden. I bedste tilfælde åbnes der muligheder for jobs til disse møder.

Desuden tilbyder MA gratis karriererådgivning, personlige samtaler hvor du kan du input til kompetenceafklaring eller råd til jobsøgning, og tage kurser i IT, hvis du ønsker at udvide dine IT-kundskaber. MA har forskellige netværk for medlemmer. I de fleste tilfælde, kommunikeres der over LinkedIn. Et af dem er for medlemmer som påtænker en karriere i et EØS-land. Formålet med netværket er, at dele erfaringer i forhold til gode råd, inspiration, udgifter til bolig osv., til medlemmer, som overvejer karriere i udlandet. Herudover er der netværk for kommunikationsfolk og cand.scient.er, formålet med disse netværk er at udvide netværk og dele erfaringer, og opdatere viden om arbejdsmarkedet.

MA samarbejder med forskellige uddannelsessteder, private og offentlige virksomheder. MA kalder det jobmatch, og der bliver her offentliggjort ledige stillinger landet over.

Til toppen