A-kasser på Akassefinder.dk

Metalarbejdernes A-kasse

Metalarbejdernes A-kasse

📞 Metalarbejdernes A-kasse

Metalarbejdernes a-kasse er for alle, som arbejder inden for IT, teknik og mekanik. Metalarbejdernes a-kasse er dækket af Dansk Metal, som er en fagforening for flere forskellige brancher. Du kan med fordel melde dig ind i fagforeningen og a-kassen samtidigt og få en række forskellige fordele. Her er blandt andet LønTjek og KontraktTjek, det eneste du skal gøre er, at sende en mail med din lønseddel eller kontrakt vedhæftet, så tjekker Dansk Metals medarbejdere den for fejl og mangler.

🤙 Metalarbejdernes fagforening

Medlemmerne er beskæftiget inden for autobranchen, som forskellige typer mekanikere; blandt andet automekanikere, cykelmekanikere, flymekanikere, landbrugsmaskinmekanikere osv. Mange medlemmer arbejder også som guld- og sølvsmede, gravør, sølvsliber, ædelmetalstøber mm. Herudover er flere medlemmer ansat inden for IT og telekommunikation, herunder It-supportere, kontrolserviceteknikere, webintegratorer, call-center-medarbejdere, kundeservicemedarbejdere og multumedieanimatorer. En del medlemmer arbejder også inden for den martime branche, her er de ansat som skibsmekanikere, elektronikfagteknikere, maskinister, skibsassistenter, navigatører og skibskokke. Der er også medlemmer, som arbejder inden for bygge- og anlægsbranchen, her er både rørsmede, elevatormontører, facademontører, klejnsmede, ventilatorsmede, entreprenørmaskinmekanikere og svejsere. En stor del af Dansk Metals medlemmer arbejder inden for industribranchen som smede, svejsere, oliefyrsteknikere, industriteknikere, køletekniker- og assistenter, finmekanikere, våbenmekanikere osv. Til sidst har Dansk Metal en gruppe som arbejder inden for det offentlige. Her er de blandt andet ansat ved politiet, forsvaret, sygehuse, universiteter, vandværker, rensningsanlæg osv. Dansk Metal rummer altså en stor skare af mennesker inden for flere forskellige brancher, og har gennem samarbejder kendskab til alle brancherne.

Dansk Metal forhandler og indgår overenskomster, som sikrer medlemmerne de bedst mulige arbejdsvilkår. Herudover samarbejder Dansk Metal med forskellige uddannelsesinstitutioner om at udvikle og vedligeholde uddannelser inden for Dansk Metals område. Desuden samarbejder Dansk Metal med flere forskellige internationale faglige organisationer om at sikre de bedste arbejdsvilkår for medarbejdere både i Norden, Europa og globalt.

Leder du efter nyt job, eller nye medarbejdere, formidler Dansk Metal kontakten. JobService er både for jobsøgende og virksomheder. Som jobsøgende kan du finde ledige stillinger, og som virksomhed kan du finde ledige medarbejdere.Er du blevet opsagt, tilbyder Dansk Metal to timers JobStarter samtale, som har til formål at vejlede og rådgive dig i jobsøgning med Metal Service, skrive målrettede ansøgninger, finde relevante jobs, og klargøre dine behov og muligheder for uddannelse.

Som medlem af Dansk Metal har du også en række andre fordele. Du kan blandt andet komme på familieferie på Metalskolen i Jørlunde, som er et feriested for hele familien med fokus på vikingetiden.

Herudover tilbyder Metalskolen forskellige kurser og uddannelsesforløb. Der er både grundkurser specifikt til arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, ungdomskurser særligt til lærlinge med fokus på både arbejdsliv og privatliv.

Desuden er der en række øvrige kurser hvor der blandt andet er fokus på spin og manipulation. Her får du indblik i, mediernes skjulte budskaber, du får konkrete værktøjer til at gennemskue de forskellige budskaber og blive bedre til ikke at lade sig påvirke og dermed skabe dine egne meninger. Der er kurser i EU, herunder indsigt i og vidne om opbygningen og beslutningsprocesser og hvad Dansk Metal har med EU at gøre. Så er der kurser i regnskabsføring og dobbeltbogholder, her får du træning i aflæggelse af regnskab, grundlæggende principper i bogføring og viden om lovgivningen omkring skat og bogføring.

Der er blandt andet skriv og bliv læst - kurser, som i høj grad tager udgangspunkt i medlemmernes egne behov og ønsker. Du får indsigt og prøvet kræfter af med mødeindkaldelser, invitationer, brevskrivning og oplæg til taler. Herudover får du kendskab til pjecer og bøger, som kan give inspiration til hvor du kan få undervisning lokalt. Der er også kurser i samarbejde og psykologi. Til dette kursus får du kommunikationstræning, lærer om forskellige personlighedstyper, konfliktforståelse og løsning og meget mere. Desuden er der en række andre kurser.

Du kan benytte dig af alle de forskellige tilbud og muligheder. Derudover skal du betale afdelingskontingent, som afhænger af hvilken afdeling du er medlem af. Desuden kan du få tilbud på flere andre forsikringer, som du også kan finde informationer om via ovenstående link.

📶 Kontingent hos Metalarbejdernes a-kasse

Som medlem af Metalarbejdernes a-kasse, betaler du 489 kr. månedligt, hvoraf 334 kr. går til statsbidrag, 8 kr. til ATP, og 147 kr. til administrationsbidrag, af kontingentet er det altså kun administrationsbidraget, der går til a-kassen, resten går direkte til Staten.

Ønsker du at betale til efterlønsordningen, skal du melde betalinger til inden du fylder 30 år. Hvis du betaler til efterlønsordningen, har du mulighed for at fratræde jobmarkedet inden din pensionsalder, og hvis du ønsker at blive længere på jobmarkedet, har du mulighed for at få en skattefri præmie.

2016 - Fuldtidsbeskæftigede

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

147,-

441,-

Statsbidrag

334,-

1002,-

ATP-bidrag

8,-

24,-

I alt

489,-

1467,-

Efterlønsbidrag

488,-

1464,-

i alt

977,-

2931,-

🔔 Studerende hos Metalarbejdernes a-kasse

Når du er studerende mellem 18 og 30 år, får du gratis medlemskab i a-kassen. Du skal blot melde dig ind. Gør du dette et år inden din uddannelse færdiggøres, er du sikret indtægt, hvis du skulle stå uden job når du er færdiguddannet. Udover at være sikret efter din uddannelse, hjælper Metal a-kasse dig gennem din uddannelse, hvis der opstår problemer. Medarbejderne kender til de udfordringer, der kan forekomme hos unge under uddannelse og vejleder mange unge årligt.

Vil du være medlem af fagforeningen også, koster det 140 kr. for lærlinge, og det er inklusiv afdelingskontingent. Er du på SU eller i skolepraktik, er kontingentet 35 kr.

🖐️ Fordele ved Metalarbejdernes a-kasse

Udover at være berettiget til dagpenge, hvis du bliver ledig og spare op til efterløn, har du som medlem af Metalarbejdernes a-kasse mulighed for efteruddannelse. Du kan vælge mellem flere uddannelser og har ret til at tage to ugers efteruddannelse hvert år. Herudover får du mulighed for, at få ugentlige mails om jobtilbud. Metal jobtilbud er både for ledige og virksomheder, så du har større chance for at finde et job, som er relevant for dig.

Er du medlem af fagforeningen, får du langt flere fordele, de fleste af disse er beskrevet i afsnittet Metalarbejdernes A-kasse og fagforening.

Til toppen