A-kasser på Akassefinder.dk

Min A-kasse

Min A-kasse

📞 Min A-kasse

Min A-kasse har eksisteret siden 1914 og er dermed en af Danmarks ældste a-kasser. Min a-kasses vision er, at yde en god service til en lav pris. Herudover er en af hovedopgaverne i Min a-kasse, at få ledige medlemmer i job hurtigst muligt.

Der er pr. 1. september 2015 lidt over 71.000 medlemmer, og kontorer med ansatte i flere byer - Aalborg, Århus, Middelfart og København. Det er en tværfaglig a-kasse, hvilket vil sige, at du kan blive medlem uanset hvilken branche, du er ansat i.

Min a-kasse samarbejder med følgende faglige organisationer.

 • Business Danmark
 • CO SEA
 • Danmarks Kirketjenerforening
 • Fængselsforbundet
 • Dansk Jernbaneforbund
 • Dansk Told- og Skatteforbund
 • Flyvevåbnets Konstabelforening
 • Forbundet af Kirke- og kirkegårdsansatte
 • Forbundet af Tjenestemænd v/ Fødevare- og Undervisningsministeriet mfl.
 • Hoffunktionærforeningen
 • Merkonomernes Hovedorganisation
 • Ministerialbetjentforeningen
 • PROSA
 • Søfartens Ledere
 • Søværnets Konstabelforening

Er du medlem af Min A-kasse, kan du altså være medlem af en af ovenstående fagforeninger. Herudover gør det tætte samarbejde med ovenstående fagforeninger, at Min A-kasse har kendskab til de brancher, så du er sikker på altid at få rådgivning konkret til din situation og branche.

Min A-kasse er en digital a-kasse, hvilket vil sige at al kommunikation foregår digitalt via digital post, og du får således ikke sendt brevpost. Du kan benytte selvbetjeningen til at ændre oplysninger og se din situation, udfylde formularer som dagpengekort osv. Er du i tvivl om noget, kan du finde vejledning på deres hjemmeside. I få tilfælde kan du slippe for digital post og modtage brevpost, i hvilke tilfælde det gælder kan de se mere om ved at gå ind på Min A-kasses hjemmeside.

🤙 Kontingent hos Min A-kasse

Du kan være enten deltids- eller fuldtidsmedlem af Min a-kasse. Arbejder du over 30 timer ugentligt, skal du dog vælge et fuldtidsmedlemskab. Arbejder du mindre, kan du vælge at nøjes med et deltidsmedlemskab og dermed betale mindre. Det betyder således også, at du får mindre udbetalt hvis du bliver ledig. Fuldtidsmedlemmer betaler 450 kr. pr. måned uden efterløn, og 938 kr. med efterløn i 2016. Deltidsmedlemmer betaler 336 kr. pr. måned uden efterløn og 661 kr. med i 2016. Efterlønsbidraget er frivilligt, men kan være en fordel hvis du ønsker at fratræde arbejdsmarkedet før du er nået din pensionsalder, eller hvis du vil opnå en skattefri præmie ved at blive længere på arbejdsmarkedet.

Nedenstående tabeller viser oversigt hvor kontingentet fordelingerne på henholdsvis fuldtids- og deltidsmedlemmer.

2016 - Fuldtidsbeskæftigede

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

108,-

324,-

Statsbidrag

334,-

1002,-

ATP-bidrag

8,-

24,-

I alt

450,-

1350,-

Efterlønsbidrag

488,-

1464,-

I alt

938,-

2814,-

2016 - Deltidsbeskæftigede

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

108,-

324,-

Statsbidrag

223,-

669,-

ATP-bidrag

5,-

15,-

I alt

336,-

1008,-

Efterlønsbidrag

325,-

975,-

I alt

661,-

1983,-

Du kan betale via Betalingsservice, så du betaler automatisk, og dermed slipper for eventuelle rykkere.

📶 Studerende hos Min A-kasse

Du kan få gratis medlemskab hvis du er under 30 år og i gang med en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Herudover må du ikke tjene mere end den maksimale dagpengesats, eller elevløn, hvis du går på en praktisk uddannelse. Er du over 30 år, kan du få gratis medlemskab, hvis du er voksenlærling, din indkomst ikke overstiger elevlønnen eller den højeste dagpengesats, du havde ret til dagpenge inden du påbegyndte din uddannelse og du ikke modtager offentlig støtte efter lov om aktiv social politik. Kontingentfritagelsen gælder i 1 år, hvorefter du skal søge på ny. Du kan dog maksimalt være fritaget i 5 år.

Melder du dig ind mens der er over 1 år tilbage af dit studie, kan du få dagpenge fra dagen efter din sidste eksamen. Hvis du ikke når det, kan du stadig blive medlem, men du kan først få dagpenge efter en måned som ledig. Du skal dog melde dig ind senest 14 dage efter din uddannelse slutter, for at være berettiget til dagpenge, når du det ikke, skal du være medlem i 1 år inden du har optjent ret til dagpenge.

🔔 Tilvalgsordninger hos Min A-kasse

Min a-kasse har indgået samarbejde med Alka, så alle medlemmer kan få Lønsikring. Dette kan være en fordel idet ikke alle kan klare sig økonomisk kun på dagpenge. Med lønsikring får du op mod 80% af din tidligere løn, inklusiv dagpenge. Prisen på forsikringen afhænger af din løn og hvor meget selvrisiko du ønsker. Betingelserne for at kunne tegne lønsikringen gennem Alka er, at du er medlem af Min a-kasse, at du er i arbejde mindst 16 timer ugentligt, er ansat som lønmodtager i en dansk virksomhed, er mellem 18 og 60 år og så bør du have en løn på over 23.500 kr. for at det kan betale sig.

🖐️ Fordele ved Min A-kasse

Bliver du ledig som medlem af Min a-kasse, bliver du indkaldt til et vejledningsforløb, som du har pligt til at deltage i. Du bliver indkaldt til første møde inden for 2 uger som ledig. Her vil du få vejledning i dagpengesystemets regler og indsigt i, hvad det kræves af dig for at få udbetalt dagpenge. Herudover har samtalen fokus på dit CV, i forhold til optimering af dette. Samtalen har yderligere fokus på dine ønsker og muligheder i et fremtidigt job samt dine uddannelsesmuligheder. Efter 3 måneder som ledig, bliver du indkaldt til en ny samtale hvor du får sparring og vejledning til at udarbejde en mere målrettet ansøgning, og du kan blive henvist til aktuelle ledige jobs. Hvis du har været ledig i 6 måneder, bliver du kaldt ind til endnu en samtale, hvorefter du kun kommer til samtaler efter dit behov. Hele formålet med disse samtaler er, at sikre at du kommer igennem perioden som ledig, bedst muligt og får de bedste muligheder for at komme i et relevant job.

Desuden er Min a-kasse tre gange blevet udnævnt til at være den a-kasse, med mest tilfredse medlemmer.

Til toppen