A-kasser på Akassefinder.dk

Fødevareforbundet NNFs a-kasse

Fødevareforbundet NNFs a-kasse

📞 Fødevareforbundet NNFs a-kasse

NNF-a-kasse er en a-kasse for ansatte inden for fødevareindustrien. For at blive medlem skal du derfor arbejde, eller planlægge at arbejde inden for a-kassens faglige områder; Slagteri, mejeri, tobak eller sukkervarer. Udover at arbejde eller være uddannet inden for de faglige områder, skal du have ophold og bopæl i Danmark for at blive optaget i a-kassen.1. september 2015 er der ca. 17.500 betalende medlemmer i NNF.NNF har seks afdelinger - Sjælland og Øerne, Lillebælt-Fyn, Sydjylland, Østjylland, Midt-Vestjylland og Nordjylland.

For at have ret til at modtage dagpenge, skal du opfylde en række kriterier. Du skal have været medlem af a-kassen i minimum et år, have arbejdet 1924 timer inden for tre år, være tilmeldt jobcentret, udfyldt en ledighedserklæring, stå til rådighed på arbejdsmarkedet, have oprettet CV på jobnet.dk senest tre uger efter du er meldt ledig og deltage når a-kassen eller jobcentret indkalder til samtaler eller møder. Disse betingelser er lovkrav og derfor gældende for alle a-kasser. Du får dog karantæne på tre uger hvis din ledighed er selvforskyldt.

🤙 Fødevareforbundet NNF - fagforeningen

NNF a-kasse har egen fagforening tilknytte, hvor man b.la. får en række fordele, herunder forskellige rabatter samt vejledning og rådgivning.

Som studiemedlem får du blandt andet gratis løncheck, gratis medlemskab i a-kassen, op til 50% rabat mere end 1800 steder rundt i landet, og gratis uddannelsesrådgivning.Er du ikke studerende, får du naturligvis stadig en række fordele. Først og fremmest får du hjælp, hvis der er uoverensstemmelser på din arbejdsplads, som er svære selv at løse. NNF fagforening er til for at sikre de bedste løn- og arbejdsvilkår inden for fødevarebranchen, derfor kan du altid få hjælp til at tjekke dine overenskomst, som er din garanti for at dine rettigheder bliver overholdt. Herudover får du juridisk bistand, tilbud på leje af feriehuse, tilskud til efterskoleophold til dine børn, uddannelse hvis du er tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant. Desuden har NNF internationalt samarbejde, som du kan læse mere om om NNFs hjemmeside.

NNF samarbejder med Alka, hvorigennem du kan få attraktive forsikringer. Når du er medlem af NNF fagforeningen, er du automatisk dækket af Alkas Gruppelivsforsikring. Herudover kan du vælge at tegne en fritidsulykkesforsikring, som dækker hvis du er ude for en ulykke i din fritid. Du har også mulighed for at tegne en Forbundsindboforsikring. Desuden får du 10% på øvrige privatforsikringer hos Alka.

Som medlem af NNF fagforening har du mulighed for at få LO Plus Guldkort, som giver rabat i mere end 1500 butikker, det kan bruges som kreditkort, der er ikke noget gebyr. Der er over 30.000 brugssteder i Danmark, og over 25 millioner i verden, og så kan du følge dit forbrug via kortets netbank.

📶 Kontingent og efterløn hos NNF

Skal du være medlem af a-kassen, skal du enten være fuldtids- eller deltidsforsikret. Arbejder du over 30 timer ugentligt, er det et krav, at du er fuldtidsforsikret. Kontingentet består altid af tre beløb; administrationsbidrag som går til selve a-kassens drift, statsbidrag, som går til Staten og ATP-bidrag, som er et lovpligtigt pensionsbidrag.

Som fuldtidsmedlem koster kontingentet i alt 496,52 kr. pr. måned, og deltid koster 382,52 kr. ønsker du at betale til efterlønsordningen skal du ligge 488 kr. pr. måned til som fuldtidsmedlem og 325 kr. som deltid. Alle priserne er angivet for 2016. Nedenstående tabel skitserer hvordan kontingentet er opdelt.

2016 - Fuldtidsbeskæftiget

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

154,52,-

463,56,-

Statsbidrag

334,-

1002,-

ATP-bidrag

8,-

24,-

I alt

496,52,-

1489,56,-

Efterlønsbidrag

488,-

1464,-

I alt

982,52,-

2953,56,-

2016 - Deltidsbeskæftiget

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

154,52,-

463,56,-

Statsbidrag

223,-

669,-

ATP-bidrag

5,-

15,-

I alt

382,52,-

1147,56,-

Efterlønsbidrag

325,-

975,-

I alt

707,52,-

2122,56,-

På nogle arbejdspladser er der klubkontingent, hvilket vil sige, at beløbene bliver billigere end ovenstående.

🔔 Studerende hos NNF

Når du bliver færdiguddannet skal du melde dig ind i a-kassen senest to uger efter din sidste eksamen, hvis du ikke allerede er medlem. Melder du dig ind senest to uger efter du er færdiguddannet, har du ret til dagpenge efter en måned. Medlemskab i a-kassen er gratis, så længe du er under uddannelse og opfylder visse krav; uddannelsen skal være af en varighed på mindst 18 måneder og din indkomst må ikke overstige den gældende dagpengesats.

🖐️ Fordele ved NNF

Hvis du bliver ledig, har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, mens du får udbetalt dagpenge. Disse kan eksempelvis bruges på at afprøve nye brancher. Du har mulighed for jobrettet uddannelse, hvis du har ufaglært eller faglært, eller har en kort videregående uddannelse med erhvervserfaring. Derudover skal du være fuldtidsledig, det vil sige, at du ikke må have bibeskæftigelse samtidig. Uddannelsen skal være afsluttet efter 9 måneder som ledig, hvis du er over 25 år, og seks måneder hvis du er under 25 år. Mens du tager uddannelsen, er du ikke forpligtet til at søge job, men du må ikke afvise det, hvis du får et tilbudt.

Hvis du bliver syg, får du hjælp til at finde rundt i de mange regler der er på området. Du kan enten få ”dagpenge under sygdom” eller sygedagpenge. Hvis du er helt ledig, er det a-kassen der udbetaler penge de første to uger, herefter er det kommunen. Er du delvist ledig er det kommunen der udbetaler sygedagpenge, og arbejder du på nedsat tid, kan du få supplerende dagpenge fra din første sygedag af kommunen. Hvis det er kommunen, der skal udbetale sygedagpenge til dig, beretter a-kassen det for dig, hvorefter kommunen kontakter dig. Det er vigtigt, at du giver kommunen de nødvendige oplysninger inden for den givne tidshorisont, da det ellers vil have betydning for din ret til dagpenge.

Til toppen