A-kasser på Akassefinder.dk

Socialpædagogernes A-kasse

Socialpædagogernes A-kasse

📞 Socialpædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse

Socialpædagogernes Landsdækkende A-kasse, senere kaldet SLA, er en faglige begrænset a-kasse for socialpædagoger. Medlemmerne arbejder primært med udsatte børn og unge, personer med fysiske eller psykiske handicap, psykisk syge, kvinder på krisecentre, misbrugere eller hjemløse. Der er lidt over 35000 betalende betalende medlemmer pr. 1. september 2015.

SLA har tilknyttet egen fagforening, som arbejder for at forbedre løn- og arbejdsvilkår, udvikle den socialpædagogiske faglighed samt at være med til at udvikle velfærdssamfundet med fokus på udsatte mennesker i samfundet.

🤙 Socialpædagogernes Fagforening

Socialpædagogerne, eller SL er internationale i den forstand, at de samarbejder med andre faglige organisationer i udlandet, blandt andet Nordisk Forum For Socialpædagoger og International Association of Social Educadors. SL er repræsenteret over hele landet og er inddelt i lokale kredse. Har du spørgsmål til din fagforening, skal du rette henvendelse til din kreds.

Som medlem af SL får du en række fordele. Du får blandt andet dybdegående viden om det pædagogiske specialområde, så du er klædt godt på til dit job, og hjælp til lønforhandling. Skulle du gå hen og blive ledig, og er medlem af både fagforeningen og a-kassen, er du dækket af en lønsikring, som sikrer dig op mod 80% af din hidtidige løn. Du kan dog ikke vælge denne fra, men den koster kun 40 kr. om måneden.

Som medlem har du mulighed for, at få LO Plus kortet, som giver dig rabatter på alt fra dagligvarer til ferier. Udover LO Plus kortet, kan du blive medlem af Forbrugsforeningen, som giver tilbud på mere end 4000 butikker i Danmark. Herudover får du rabatter på FolkeFerie.dk, hvor du kan bestille rejser til både udland og indland. Du kan for eksempel komme til Porto Santo, Sivota, Malta, eller få et ophold i Helsingør Ferieby. Som medlem af SL har du også mulighed for at få rabatter på bøger fra blandt andet Frydenlund, Akademisk Forlag Egmont, og Gads.

SL giver også attraktive rejseforsikringer. Du er dækket ved ferierejser på max 3 måneders varighed, årsrejseforsikring og afbestillingsforsikring. Rabatten gælder også din samlever og hjemmeboende børn under 18 år, og sker gennem Europæisk Rejseforsikring. Udover rejseforsikring, kan du tegne en række andre, private forsikringer, som eksempelvis indbo, bil, hus, ulykke og -studieforsikring. Disse forsikringer sker gennem Lærerstandens Brandforsikring. En anden mulighed er forsikring gennem Alka, her kan du en attraktiv indboforsikring, som både dækker tyveri, inklusiv cykeltyveri, hærværk og overfald, brand, storm og vandskade, ansvarsforsikring og retshjælp, identitetstyveri og psykologisk krisehjælp, forsikringen kaldes Forbunds Indboforsikring.

Som medlem af SL skal du ikke bekymre dig om pension. Du er nemlig automatisk dækket af pensionskassen PKA. SL sikrer overenskomsten, og en del af din løn går således til din pensionsopsparing.

Desuden får du gratis adgang til arbejdermuseet og Vera, som er et tidsskrift for pædagoger.

📶 Kontingent hos Socialpædagogernes A-kasse

Når du melder dig ind i a-kassen, skal du beslutte om du vil være deltids- eller fuldtidsforsikret. Arbejder du over 30 timer ugentligt, skal du dog være fuldtidsforsikret.

A-kasse kontingentet for fuldtidsmedlemmer koster 445 kr. pr. måned uden efterløn, og et deltidsmedlemskab bliver i alt 331 kr. om måneden uden efterløn i 2016. Som fuldtidsmedlem er efterlønsbidraget på 488 kr. pr. måned og deltidsmedlemmer betaler 325 kr. pr. måned. I nedenstående tabel ses en oversigt over kontingentfordelingen.

Det kan være en fordel, at betale til efterlønsordningen, hvis du overvejer at stoppe på arbejdsmarkedet inden du er nået din pensionsalder. Ønsker du alligevel at fortsætte på arbejdsmarkedet efter du har ret til at gå på efterløn, kan du opnå en skattefri præmie, som bliver udbetalt når du når din folkepensionsalder. Du skal melde dig ind inden du er fyldt 30 år.

2016 - Fuldtidsbeskæftigede

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

103,-

309,-

Statsbidrag

334,-

1002,-

ATP-bidrag

8,-

24,-

I alt

445,-

1335,-

Efterlønsbidrag

488,-

1464,-

I alt

933,-

2799,-

2016 - Deltidsbeskæftigede

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

103,-

309,-

Statsbidrag

223,-

669,-

ATP-bidrag

5,-

15,-

I alt

331,-

993,-

Efterlønsbidrag

325,-

975,-

I alt

656,-

1968,-

Alle beløbene kan fratrækkes i skat. Du kan både betale via girokort eller Betalingsservice og dermed undgå eventuelle rykkere, som kan gøre, at du bliver meldt ud af a-kassen og dermed ikke er berettiget til dagpenge.

🔔 Studerende hos Socialpædagogernes A-kasse

For at kunne blive gratis studiemedlem, skal du være under 30 år, ikke tjene mere end den gældende dagpengesats og ikke være på revalidering. Er du fyldt 30 år og er studerende, kan du få gratis medlemskab, hvis du betaler til efterlønsordningen, ikke tjener mere end den gældende dagpengesats og have været berettiget til dagpenge inden du påbegyndte din uddannelse. Ønsker du ikke at betale til efterlønsordningen og er fyldt 30 år og er under uddannelse, kan du få nedsat kontingent. Melder du dig ind i SLA mens der er over et år tilbage af din uddannelse, er du berettiget til dagpenge allerede dagen efter du har afsluttet din uddannelse.

🖐️ Selvstændig hos Socialpædagogernes A-kasse

Er du selvstændig gælder andre betingelser for at modtage dagpenge. Som udgangspunkt vil du blive anset som selvstændig, hvis du har medarbejdere ansat, din virksomhed er momsregisteret, du anvender de skatteregler, som gælder for selvstændige erhvervsdrivende og virksomheden er et interessentskab eller et selskab. Herudover er det a-kassen, som vurderer om din selvstændige virksomhed er hoved- eller bibeskæftigelse, hvilket også har betydning for hvorvidt du har ret til dagpenge eller ej.

Til toppen