A-kasser på Akassefinder.dk

Teknikkernes A-kasse

Teknikkernes A-kasse

📞 Teknikernes A-kasse

Teknikernes a-kasse er for alle, som arbejder med teknik, design eller byggeri. A-kassens medarbejdere kender dit fag dybdegående. Herudover er der lokale afdelinger rundt i landet, Odense, Hillerød, København, Herning, Aalborg, Ringsted, Esbjerg, Aabenraa, Vejle og Århus. Her er både a-kasse og fagforening, så medarbejderne kender også til arbejdsmarkedet og ved hvor de ledige jobs er. Du kan også få en liste med alle de lokale virksomheder, som har teknikere, designere eller konstruktører ansat, hvis du ønsker at søge uopfordret.

Teknikerens a-kasses formål er ikke kun at udbetale dagpenge til ledige, men også at hjælpe med at få medlemmer hurtigt i job igen. Derfor har du mulighed for at få hjælp til at skrive ansøgninger og CV, hvis du bliver ledig.

Teknikernes a-kasse er repræsenteret over hele landet, og har lidt over 24.000 betalende medlemmer pr. 1. september 2015.

🤙 Teknikernes Fagforening

Teknikernes a-kasse har egen fagforening tilknyttet, som hedder Teknisk Landsforbund. Når du er medlem af TL, er du automatisk medlem af et af de 13 faglige netværk. Formålet hermed er, at få inspiration fra andre i din branche og følge med i hvad der sker inden for dit felt. De faglige netværk dækker audiologiassistenter, brand og redning, bygge/anlæg, energibranchen, IT og elektronik, landsinspektørbranchen, mode, kunst og multimediedesign, museumsbranchen, procesteknoloer, produktionsteknologer, teaterteknikere, tekniske designer og assistenter og ung i TL.

Når du er medlem af TL får du en række kontante fordele. Du får blandt andet tilsendt en LO Plus kort, som giver dig rabat i over 1300 butikker i hele landet. Herudover får du mulighed for, at blive medlem af forbrugsforeningen, som samarbejder med over 4500 butikker i hele landet, hvor du dermed også har mulighed for at spare penge.

Herudover kan du spare penge på forsikringer. TL har indgået samarbejde med Tjenestemændenes forsikring og Alka. Her kan du opnå rabat på forskellige private forsikringer såsom indbo-, bil- og ulykkesforsikringer. Gennem PFA helbredsforsikring, kan du blive forsikret ved dødsfald eller kritiske sygdomme. Desuden får du rabat på fagbladet Ingeniøren og mulighed for at få rabatter på FolkeFerie.dk, som tilbyder en række forskellige destinationer til billige priser.

Som medlem af TL kan du få hjælp til at få styr på dine rettigheder, her gælder blandt andet ansættelsesforhold, arbejdstid, opsigelse, løn, overenskomster, pension, arbejdsmiljø, arbejdsskader, barsel, ferie, sygdom, selvstændig mv. Du kan altså få rådgivning og vejledning uanset hvilken situation, du står i.

Herudover har du mulighed for at deltage i forskellige kurser og arrangementer, som foregår i hele landet og omhandler mange forskellige emner. Der er blandt andet kurser i faglig udvikling, karriere og job, personlig udvikling og oplevelser og virksomhedsbesøg. De fleste kurser er gratis for medlemmer at deltage i, men du skal selv betale transport til og fra kurset.

📶 Kontingent hos Teknikernes A-kasse

Fuldtidsbeskæftigede medlemmer betaler 467 kr. pr. måned for medlemskab i a-kassen, mens deltidsbeskæftigede betaler 353 kr. pr. måned i 2016.

Påtænker du at gå på efterløn inden du er nået din pensionsalder, eller vil du opnå en skattefri præmie ved at blive på arbejdsmarkedet efter du har ret til at gå på efterløn, kan du med fordel betale til efterlønsordningen. For fuldtidsmedlemmer koster det 488 kr. pr. måned, og 325 for deltidsmedlemmer.

2016 - Fuldtidsbeskæftigede

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

125,-

375,-

Statsbidrag

334,-

1002,-

ATP-bidrag

8,-

24,-

I alt

467,-

1401,-

Efterlønsbidrag

488,-

1464,-

I alt

955,-

2865,-

2016 - Deltidsbeskæftigede

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

125,-

375,-

Statsbidrag

223,-

669,-

ATP-bidrag

5,-

15,-

I alt

353,-

1059,-

Efterlønsbidrag

325,-

975,-

I alt

678,-

2034,-

Du bestemmer selv om du vil betale månedsvis eller pr. kvartal og om du vil betale til efterlønsordningen eller ej.

Fagforeningen koster 250 kr. pr. måned for nyuddannede. Lønmodtagere betaler 368 kr. pr. måned. Selvstændige betaler 175 kr., og studerende er gratis medlem. Pensionister kan være medlem for 123 kr. pr. kvartal.

🔔 Studerende hos Teknikernes A-kasse

Du kan blive gratis medlem i a-kassen, hvis du er studerende på en uddannelse af varighed på mindst 18 måneder og havde bopæl i Danmark umiddelbart inden du startede på uddannelsen. Hvis du melder dig ind 1 år inden du afslutter din uddannelse, kan du få dagpenge dagen efter din sidste eksamen. Melder du dig ind senest 2 uger efter du har færdiggjort din uddannelse, kan du først få dagpenge efter 1 måned, og bliver dermed dimittend medlem. Normalt skal du være medlem i 1 år for at have ret til dagpenge, så det kan godt betale sig at melde sig ind efter din uddannelse er færdiggjort.

Hvis du er over 30 år og studerende, kan du blive medlem, hvis du betaler til efterlønsordningen, ikke tjener mere end hvad der svarer til dagpenge på årsbasis, have haft ret til dagpenge inden du påbegyndte din uddannelse og ikke modtager offentlig forsørgelse såsom revalidering eller kontanthjælp.

🖐️ Tilvalgsordning hos Teknikernes A-kasse

Hvis du er medlem af både a-kasse og fagforening, kan du med fordel tegne en lønsikring. Denne sikrer dig op mod 80 % af din tidligere løn, hvis du bliver ledig. Dagpenge kan udgøre kun ca. halvdelen af din tidligere løn, så der kan være god grund til at forsikre sig, hvis uheldet er ude. Med lønsikring er du dækket hvis du uforskyldt bliver ledig, og du kan få udbetalt penge allerede efter du har betalt til forsikringen i 1 år. Det er en fleksibel forsikring, hvor du selv kan vælge om du ønsker at få udbetalt i 6 eller 12 måneder. Der er dog visse betingelser for at kunne tegne lønsikringen. Det kræver, at du er i arbejde når du tegner forsikringen, at du er under 60 år og ikke har haft kendskab til kommende fyringer på arbejdspladsen.

Til toppen