06-12/2018

Hvis du er nået længere end overskriften, så er det måske fordi du skal være, eller lige er blevet forældre eller påtænker at blive det i den nærmeste fremtid. Såfremt du lige er blevet...

Læs videre
06-12/2018

Hvis du går med en drøm i maven om at blive iværksætter, mens du er på dagpenge, skal du være opmærksom på kravene til dig, inden du starter ny virksomhed. Det gælder også, hvis du er...

Læs videre
06-12/2018

Det er muligt for ledige at arbejde ulønnet, mens de modtager dagpenge. Der er dog klare regler på området.Som ledig kan du arbejde frivilligt og uden løn inden for en række områder, men det...

Læs videre
06-12/2018

I Danmark har vi et arbejdsmarked, der er bygget op omkring flexicurity-modellen (en sammensætning af flexibility og security - fleksibilitet og tryghed).Den kaldes også Den Gyldne Trekant, fordi...

Læs videre
06-12/2018

Hvor meget kan man så egentligt få i dagpenge? Og hvornår kan man få den højeste sats? Regnestykket er ikke så svært. Du skal selvfølgelig opfylde de almindelige regler for at være berettiget...

Læs videre
06-12/2018

Feriedagpenge - ja, hvad er det egentligt for en størrelse? Det er ret enkelt: Når du går på arbejde, så optjener du feriepenge. Når du er på dagpenge, så optjener du feriedagpenge. Reglerne...

Læs videre
06-12/2018

Reglerne for supplerende dagpenge er lidt en jungle at finde rundt i. Men hvor der er en vilje er der også en vej - selv i den bureaukratisk a-kasse jungle. Reglerne er sådan her:Hvis du får dig et...

Læs videre
06-12/2018

Svaret på spørgsmålet er egentligt ret simpelt. Du skal være fuldtidsforsikret, hvis du arbejder fuldtid. Fuldtid er i dagpengesystemet mere end 30 timer. Hvis du derimod arbejder deltid - altså...

Læs videre
06-12/2018

Kan man ikke bare droppe a-kassen og få kontanthjælp, hvis man skulle være så uheldig at miste sit arbejde? Det kan vi langt fra anbefale og det er der flere grunde til.For det første får du...

Læs videre
06-12/2018

Det her er vigtigt: Du har kun 14 dage fra din afsluttende eksamen, til du skal melde sig ind i en a-kasse, hvis du skal have ret til dagpenge som dimittend (nyuddannet). Det var 14 dage! Hvis du...

Læs videre