Hvordan er det hvis jeg skal på barsel, mens jeg er ledig?

Hvis du er nået længere end overskriften, så er det måske fordi du skal være, eller lige er blevet forældre eller påtænker at blive det i den nærmeste fremtid. Såfremt du lige er blevet eller snart skal være forældre enten mor eller far, skal der først og fremmest lyde et tillykke! Når det er på plads, så skal vi have kigget på hvad du skal have for øje, når du går fra dagpengemodtager til barselsdagpengemodtager. Vi tager det skridt for skridt.

Hvis du er ledig og har tilmeldt dig jobcenteret og får dagpenge fra din a-kasse, så skal du have barselsdagpenge i stedet for, når du går på barsel. Beløbet er det samme som du ville få hvis du var på regulære dagpenge, dog højst 4.180 kr. om ugen. Dem får du ved, at melde barselsperioden til din a-kasse, senest 8 uger efter fødslen. Så får du et digitalt brev, der beder dig gå ind på ”Din Barsel” på borger.dk og søge om barselsdagpenge. Udfyld det senest 8 uger efter du har fået brevet og send det til Udbetaling Danmark, for at få dine barselsdagpenge.

Husk også at melde barslen til dit jobcenter. Det skal du, fordi at du 6 uger op til barslen, kan blive fritaget, de ellers obligatoriske møder som jobcenter og a-kassen sætter op, for at få dig i arbejde så hurtigt som muligt, når du er på dagpenge. Kontakt din a-kasse for at finde ud af hvordan du og din partner kan dele de 32 uger, så du stadig er til rådighed for arbejdsmarkedet i perioder, hvor du ikke er på orlov.

Som altid med dagpenge, er det vigtigt at du står til rådighed for arbejdsmarkedet når det er muligt. Det betyder selvfølgelig ikke, at du skal søge jobs dagen efter i er blevet forældre.

Du er måske stødt på oplysninger om, at det er muligt at forlænge din barsel med 8 uger, så det ender op på 54 i alt. De oplysninger passer. Her er det dog vigtigt, at du er opmærksom på, at du ikke kan få barselsdagpenge i disse 8 uger, så de bør kun tages hvis der virkelig er behov for det. Dog skal det nævnes, at hvis barnet uheldigvis bliver sygt og skal indlægges, så kan dagpengeperioden forlænges med en periode, barnet et indlagt. I denne situation skal Udbetaling Danmark, som står for udbetaling af dagpenge, have dokumentation for at barnet har været indlagt. Det er altså ikke sikkert du får de ekstra dagpenge ved førstkommende udbetalingsdato, så husk at meld det ind så hurtigt som muligt, så økonomien ikke bliver endnu en stressfaktor i denne situation.

Til toppen