Kan jeg få dagpenge, hvis jeg selv siger op?

Det kan få konsekvenser for din dagpengeret, hvis det er dig selv der siger op. Det er derfor altid en god idé at rådføre dig med din a-kasse før du opsiger dit job. Hvis du ikke har en gyldig grund til at sige jobbet op, så bliver du hvad der kaldes selvforskyldt ledig. At være selvforskyldt ledig medfører, at du får en karantæne. Du kan dog have en gyldig grund for at have opsagt jobbet, som derfor ikke medfører, at du bliver betegnet som selvforskyldt ledig.

De gyldige grunde kan være:

  • Problemer med helbredet
  • Flytning på grund af ægtefællens arbejde eller uddannelse
  • Påbegyndelse af uddannelse der varer mere end 1 år
  • Retten til supplerende dagpenge udløber
  • Til at passe et nærtstående døende person
  • Transporttidsproblemer eller øvrige transport problemer
  • Omkring aftjening af værnepligt

Hvis du ikke har en gyldig grund så får du en karantænen på 3 uger, hvor du ikke har ret til dagpenge. Du kan få dagpenge efter, at du har overstået din karantæneperiode. Skulle du blive ramt af karantæne, skal du tilmelde dig Jobcentret fra din første ledighedsdag for at få overstået karantænen så hurtigt som muligt.

Til toppen