Må jeg lave frivilligt, ulønnet arbejde på dagpenge?

Det er muligt for ledige at arbejde ulønnet, mens de modtager dagpenge. Der er dog klare regler på området.

Som ledig kan du arbejde frivilligt og uden løn inden for en række områder, men det kræver at organisationen eller virksomheden er en dansk non-profit organisation. Er det ikke tilfældet, bliver du trukket i dagpenge for arbejdet. Du kan altså ikke arbejde i en privat erhvervsvirksomhed, men skal arbejde for en organisation med et almennyttigt formål eksempelvis miljøbevarelse.

Loven arbejder med to kategorier inden for frivilligt arbejde uden fradrag i dagpengene:

  • Du kan ubegrænset udføre arbejdsopgaver, der normalvist ikke ville blive anset eller udbudt som almindeligt lønarbejde. Opgaverne er typisk af hobbypræget karakter, som man udfører af ren interesse. Det kan være arbejdsopgaver i et lokalt borgerhus eller værested, hvis du udfører opgaver for en forening, deltager i indsamlinger for en støtteorganisation eller arbejder i en genbrugsbutik. Derudover kan det også være telefonrådgivning, såfremt det ikke kræver en uddannelse på området.
  • Du kan i begrænset omfang udføre arbejdsopgaver, der normalvist ville blive anset eller udbudt som almindeligt lønarbejde. Det kunne eksempelvis være telefonrådgivning, hvor en særlig uddannelse er påkrævet. Du kan udføre denne type arbejdsopgaver i op til 15 timer om ugen. Tidligere har lovgivningen kun tilladt, at man som ledig påtog sig fire timers frivilligt arbejde af denne type om ugen. Folketinget har dog valgt at udvide grænsen til 15 timer i gennemsnit om ugen i en prøveperiode, der løber fra d. 23. Marts 2015 til d. 20. Marts 2017.

Hvis du bor i et af landets ni frikommuner, gælder der andre regler for frivilligt arbejde, og du bør derfor tage kontakt til din a-kasse, således du ikke bryder reglerne. De ni frikommuner er Fredensborg, Fredericia, Gentofte, Gladsaxe, Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerland og Viborg.

Du kan også udføre frivilligt, ulønnet arbejder, der medfører fradrag i dagpengene. Hvis du udfører arbejdsopgaver, der vedrører organisationens primære drift og vedligeholdelse, vil som det tommelfingerregel medføre fradrag i dagpengene. Arbejdsopgaver inden for den primære drift er typisk personaleadministration, økonomi- og organisationsstyring. Vedligeholdelsesopgaver er i højere grad funktioner, der skal sikre de fysiske rammer. Det kan være den daglige rengøring, tilførsel af vand, varme, el o.l.

Enkelte arbejdsopgaver inden for den primært drift og vedligeholdelse i en organisation er dog undtaget fradrag - det kan eksempelvis være, hvis arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft i organisationen og i andre lignende organisationer, eller hvis det kan sidestilles med almindelig vedligeholdelse af egen bolig.

Til toppen