Kan jeg få supplerende dagpenge?

Reglerne for supplerende dagpenge er lidt en jungle at finde rundt i. Men hvor der er en vilje er der også en vej - selv i den bureaukratisk a-kasse jungle. Reglerne er sådan her:

Hvis du får dig et deltidsarbejde, har du mulighed for at få supplerende dagpenge, så du nærmer dig en fuldtidsindkomst. Det betyder konkret, at du i en periode kan få suppleret din løn med dagpenge for de timer, som du mangler for at være i arbejde på fuld tid. Får du et deltidsjob på 25 timer, kan du altså få 12 timers supplerende dagpenge.

A-kassen trækker de timer, som du arbejder fra i dine dagpenge. Du kan minimum få 7.4 timers supplerende dagpenge om måneden. Så man kan f.eks. ikke arbejde i 32 timer og få 5 timers supplerende dagpenge.

Du kan ikke bare få supplerende dagpenge i al evighed. Man kan maksimalt få supplerende dagpenge i 30 uger i de 2 år man kan være på dagpenge.

Hvis du er deltidforsikret gælder der andre regler: Du kan mindst få dagpengene svare til 1/5 af din gennemsnitlige arbejdstid fra, før du blev ledig. Så hvis nu, at du arbejdede 25 timer før du blev arbejdsløs, så skal du mindst have ret til 5 timers supplerende dagpenge ellers bortfalder reglen.

Du skal kunne skifte til fuldtidsarbejde med det samme, hvis sådan et dukker op. Derfor skal din arbejdsgiver udfylde en såkaldt ”frigørelsesattest”, hvori arbejdsgiveren lover, at du har frie hænder til at tage et fuldtidsjob med det samme, hvis du skulle få et job. Arbejdsgiveren kan altså ikke længere forlange, at du har en måneds opsigelsesvarsel.

Hvis du er løst ansat (og dermed ikke har noget opsigelsesvarsel) er det ikke et problem og du behøver ikke en frigørelsesattest. Det samme gælder, hvis det direkte står i din ansættelseskontrakt, at du kan springe fra jobbet uden varsel, hvis et fuldtidsjob dukker op.

Hvad så når de 30 uger er gået og jeg kun får min deltidsløn? Ja, så har du faktisk ret til at opsige dit deltidsjob og gå tilbage på dagpenge uden at du får karantæne.

Til toppen