Må jeg starte egen virksomhed, når jeg er på dagpenge?

Hvis du går med en drøm i maven om at blive iværksætter, mens du er på dagpenge, skal du være opmærksom på kravene til dig, inden du starter ny virksomhed. Det gælder også, hvis du er almindelig lønmodtager, men senere går hen og bliver ledig.

Reglerne sætter nemlig grænser for, hvilke typer virksomhed, du må drive, mens du modtager dagpenge. I dagpengereglernes øjne kan en virksomhed drives enten som hoved- eller bibeskæftigelse. Du kan kun modtage dagpenge, hvis virksomheden er en bibeskæftigelse.

Din virksomhed anses (ifølge dagpengereglerne) som værende din hovedbeskæftigelse, hvis et af formålene i virksomheden er at tjene penge. Altså at der er tale om en erhvervsmæssig virksomhed, der enten er momsregistreret, foretager skattemæssige afskrivninger og angiver deres over- eller underskud. Hvorvidt virksomhedens drift har et over- eller underskud er irrelevant. Det afgørende er, hvorvidt du har intentioner om at tjene penge på driften.

Derimod anses din virksomhed som værende din bibeskæftigelse, hvis dens formål ikke er at tjene penge på driften. Det kan være, hvis din virksomhed er præget af din hobby. Eksempelvis hvis du har en kunstnerisk virksomhed, hvor du bygger og udstiller modeltog. Du er velkommen til at udstille din modeller eller tage på messer, men du må ikke have salg for øje i forbindelse med disse aktiviteter.

Hvis du tidligere har drevet virksomhed som din hovedbeskæftigelse, men er blevet almindelig lønmodtager, kan du omlægge virksomheden til at være din bibeskæftigelse. Det kræver dog, at du har arbejdet som lønmodtager i 1.924 timer inden for de seneste 15 måneder eller 962 timer inden for de seneste 8 måneder. Ellers skal der være sket en væsentlig omlægning i virksomheden, der har medført mindre aktivitet for dig. Opfylder du én af disse betingelser, er virksomheden nu din bibeskæftigelse, og du kan modtage dagpenge, hvis du bliver ledig. Det er op til a-kassen at vurdere, om din virksomhed er en bibeskæftigelse, hvorfor de bestemmer, hvad væsentligt omlægning er for en størrelse.

Arbejder du i din ægtefælles virksomhed, anses du som værende selvstændig, hvor virksomheden er din hovedbeskæftigelse. Det gælder også, selvom du har en lønaftale med selskabet og ikke har nogen form for ejerskab i virksomheden.

Udover at virksomheden skal være din bibeskæftigelse, skal du naturligvis opfylde de kriterier, der er gældende for at være dagpengeberettiget i al almindelighed. Derunder at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, have arbejdet i 1.924 timer inden for de seneste tre år, tage imod jobopslag og aktiveringstilbud fra Jobcenteret og a-kassen osv.

NB! Er du medlem af en a-kasse som selvstændig er dit arbejde i din virksomhed grundlag for din arbejdsløshedsforsikring. Her gælder nogle andre regler. Denne artikel dækker reglerne for de lønmodtagere eller ledige, der ønsker at starte virksomhed som en bibeskæftigelse.

Til toppen