400-timers reglen

400-timers reglen gør det muligt for en person, der ønsker at gå på efterløn, at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, samtidigt med vedkommende modtager efterløn. De timer man bruger i virksomheden, bliver modregnet i den modtagne efterløn. Før man kan benytte sig af reglen, skal man søge tilladelse hos sin a-kasse, og der foreligger samtidigt en række af krav:

Arbejdstimerne i virksomheden må maksimalt være 400 timer, og virksomhedens indtjening må ikke overskride 74.429kr. pr. regnskabsår. Indtjeningen defineres som dækningsbidrag 1 - omsætningen minus vareforbrug. Vareforbruget er de variable omkostninger, der er direkte afhængige af omsætningen i selskabet. Kapacitets-, salgsfremmende- og administrationsomkostninger tæller ikke med i regnestykket, hvilket eksempelvis kan være husleje, telefoni, internet eller annoncering.

Time- og pengesatserne er gældende i alle de regnskabsår, hvor der modtages efterløn inklusiv året, man går på folkepension. Det vil sige, at for at få tilladelsen må de arbejdsopgaver, der er forbundet med driften af virksomheden, ikke overstige grænserne. Ovenstående regler er gældende, uanset om man ønsker at starte en ny virksomhed op, eller man allerede driver en eksisterende. Driver man et interessentselskab, er det kun de timer, man personligt har arbejdet, der modregnes i efterlønnen, men samtlige arbejdsopgaver skal stadig kunne håndteres på højest 400 timer. Modtager du hjælp fra andre til arbejdsopgaver som rengøring, administration eller transport af varer, tæller opgaver af denne art med i det samlede antal timer.

Når du sender en ansøgning til a-kassen, skal du kunne påvise overfor dem, at samtlige arbejdsopgaver ikke overstiger grænserne. Det kan gøres ved, at man så præcist som muligt beskriver, hvilke arbejdsopgaver man forventer i forbindelse med driften og samtidigt angiver timeforbruget enten pr. uge, pr. måned eller pr. år. Du skal også opgive, hvor meget du forventer i samlet indtjening for perioden. Du skal sende et opgørelsesskema over virksomhedens indtægter én gang årligt, som er godkendt og underskrevet af en revisor.

Hvis virksomheden tidligere har været din hovedbeskæftigelse, det vil sige, at arbejdstiden i virksomheden tidligere har været på mere end 400 timer, skal du kunne dokumentere overfor a-kassen, at den i fremtiden kun vil være en bibeskæftigelse. Du skal kunne dokumentere, hvilke ændringer der er forekommet, som har betydet, at virksomheden kan holde sig indenfor de fastlagte grænser. Det kan gøres ved, at du afgrænser virksomhedens faglige omfang. Afgrænsninger kan ske på mange måder eksempelvis ved, at du indskærper åbningstider, begrænser dig til én eller enkelte kundegrupper, opsiger samarbejde og aftaler, sælger eller bortforpagter dele af virksomheden og så videre.

Såfremt du kan sandsynliggøre, at du overholder kravene, kan du trygt sende en ansøgningsblanket af sted til din a-kasse. Ansøgningen skal sendes, inden du går på efterløn, hvorfor det er en god ide at sende den i god tid. A-kasserne kan tidligst udbetale efterlønnen den dag, de modtager ansøgningen.

Blanketten kan findes på brancheforeningen AK-Samvirkes hjemmeside.

Til toppen