A-kasse betaling og fradrag

Hvad betaler du for i a-kassen?

Som medlem af en a-kasse, skal der betales et kontingent. Eftersom a-kasserne i Danmark er statsstøttede, går en del af kontingentet til staten. Beløbet til staten er det samme uanset hvilken a-kasse, du medlem af, og beløbet er obligatorisk. Prisen for medlemskab i en a-kasse varierer, fordi a-kasserne selv kan bestemme administrationsgebyret, som dækker a-kassens omkostninger i form af eksempelvis lønninger. Udover statsbidraget og administrationsbidraget, er der et ATP-bidrag, som også er obligatorisk og det samme for alle a-kasser. Herudover kan man vælge, at betale til efterlønsordningen og får derved mulighed for at fratræde arbejdsmarkedet tidligere end pensionsalderen og få sin efterløn udbetalt der. Prisen for at være medlem i en dansk a-kasse kan altså variere en del, og det er administrationsgebyret, som varierer. De fleste a-kasser skal betales en pr. kvartal, men der er dog enkelte, hvor der betales månedsvis.

Formålet med a-kassen?

A-kassens formål er, at sikre økonomisk i tilfælde af ledighed. Det beløb, der betales til a-kassen dækker derfor dette. 75% af det, der udbetales i dagpenge kommer fra lønmodtagernes indbetaling til arbejdsmarkedsbidrag, og ca. 25% dækkes af kontingentet. Det vil således sige, at selvom du ikke er medlem i en a-kasse, bidrager du til at finansiere dagpenge.

Når der er forskel på, hvor meget man betaler i kontingent i de forskellige a-kasser, kan der også være forskel på, hvilke ydelser der bliver tilbudt. Der kan eksempelvis være diverse kurser og rådgivning til arbejdsrelaterede problemstillinger. Det beløb, der udbetales i dagpenge, er dog det samme uanset hvad a-kassens kontingent er. Det er derfor en god idé at vurdere hvad der er behov for i den konkrete situation. Har man brug for, eller prioriterer man en a-kasse, hvor der er forskellige muligheder for kontante fordele og andre tilbud, har man brug for en a-kasse med speciale inden for eksempelvis selvstændige erhvervsdrivende etc. Der kan være mange aspekter, der spiller ind, når der skal vælges en a-kasse. Eftersom dagpengesatsen er fastsat af staten, er det således det samme beløb der bliver udbetalt, uanset hvor meget der betales i kontingent til a-kassen.

Ydermere er der mange der vælger, at være medlem i en fagforening også, og flere a-kasser har en fagforening tilknyttet. Fordelen ved også at være medlem i en fagforening er, at der derved kan opnås juridisk hjælp arbejdsrelaterede problemstillinger såsom eksempelvis fyrring, arbejdsskader, manglende løn, sygdom osv. Fagforeningen vil først og fremmest prøve at afhjælpe problemet, og vil også køre sagen i retten, hvis det er nødvendigt.

Hvis man vil skifte a-kasse, klarer den nye a-kasse som regel overflytningen, og man mister ikke sine medlemsrettigheder som blandt andet indebærer medlemsanciennitet og eventuel efterlønsanciennitet, så man kan let skifte over, hvis man får nye behov eller ikke er tilfreds med sin a-kasse.

Kan kontingentet trækkes fra i skat?

Det kontingent der betales til en a-kasse, kan fratrækkes i skat. Det sker automatisk, og der er ikke noget loft for det beløb, der kan opnås fradrag for i forbindelse med a-kasse og efterløn. Det er der dog, når det drejer sig om fagforeningen. Her kan det normale kontingent for fagforeningen, strejkekontingenter, klubkontingenter og særlige bidrag til foreninger der dækker pensionerede medlemmer trækkes fra i skat. Selvom fradraget sker automatisk, er det altid en god idé at sikre sig, at det er det rette beløb, der står i forskudsopgørelsen.

Til toppen