A-kasser for selvstændige

På samme måde som a-kasserne er et økonomisk sikkerhedsnet for de danske lønmodtagere, forsikrer arbejdsløshedskasserne også selvstændigt erhvervsdrivende mod økonomisk usikkerhed - eksempelvis hvis virksomheden går konkurs, eller du stopper med at være ansvarlig for driften.

Dagpengereglerne for selvstændige adskiller sig dog fra de almindelige regler, der gælder lønmodtagere. Som selvstændig er der bl.a. forskel på, om din virksomhed er dit primære arbejde, eller om det er en bibeskæftigelse. Før du kan modtage dagpenge, skal du kunne bevise overfor din a-kasse, at du ikke længere er selvstændig erhvervsdrivende.

A-kassens definition på at være selvstændig erhvervsdrivende lyder således:

  • Du eller din ægtefælle ejer og driver en virksomhed, som du enten er eller har været beskæftiget i
  • Du har ansat arbejdskraft i virksomheden
  • Du har foretaget varelagernedskrivninger
  • Du har foretaget skattefradrag for driftsudgifter eller afskrivning på driftsmidler efter reglerne gældende selvstændige erhvervsdrivende
  • Du har som arbejdsgiver en fælles overenskomst eller er medlem hos en arbejdsgiverorganisation

Eller hvis du opfylder to af nedenstående betingelser:

  • Du er momsregistreret, eller der tillægges moms, når du fakturerer en ydelse
  • Du angiver skattemæssigt over- eller underskud for virksomheden
  • Du har på din selvangivelse angivet, at du ønsker din indkomst beskattet efter virksomhedsskatteloven
  • Du er medejer i et interessentskab

Hvis ingen af ovenstående kriterier er gældende for dig, er du per definition ikke selvstændig erhvervsdrivende i forhold til dagpengereglerne. Det er muligt, at ingen af kriterierne har passet på dig, eksempelvis hvis du er freelance-fotograf. Måske passer kriterierne ikke på dig længere, fordi du ikke længere driver virksomhed. Hvis det sidste er tilfældet, går der tre uger fra ophørsdagen af virksomheden, til at du er dagpengeberettiget. Retten til dagpenge forudsætter dog, at du kan dokumentere væsentlig beskæftigelse i den periode, du har drevet virksomhed. Væsentlig beskæftigelse er, hvis du i løbet af de seneste tre år har drevet virksomhed i minimum 52 uger eller haft 1.924 timers lønarbejde - svarende til et års fuldtid.

Fremover skal du også stå til rådighed for arbejdsmarkedet ud fra de samme regler og vilkår, der også er gældende for almindelige lønmodtagere. Herunder at søge arbejde inden- og udenfor dit fagområde, tage imod aktiveringstilbud og jobopslag fra Jobcenteret m.m.

Dagpengesatsen for selvstændige beregnes ud fra overskuddet i virksomheden, hvor den højeste sats er 4.180kr./ugen i 2016, hvilket også er højeste sats for lønmodtagere. Har du ikke haft overskud i virksomheden, eller et beskedent overskud, kan man i stedet modtage mindstesatsen på 3.430kr./ugen svarende til dimittendsatsen (82% af højeste sats i 2016). Du kan fordele din dagpengeret på lige fod med lønmodtagere -to års dagpengeret fordeleligt ud på tre år.

Til toppen