A-kassens opgaver

Hvad er en a-kasse?

A-kasser i Danmark har én primær opgave; at forsikre økonomisk mod arbejdsløshed. En a-kasse er forkortet fra arbejdsløshedskasse, hvilket bevidner om dens funktion. I Danmark er a-kasser statsstøttede, hvilket i praksis vil sige, at der gælder landsdækkende regler for, hvor meget man skal have udbetalt. såfremt man bliver ledig.

Den første statsstøttede a-kasse blev etableret i 1907, før det var a-kasserne udelukkende drevet af medlemmerne selv. Dengang var det derfor en forudsætning, at mange - eller de fleste, var i arbejde eftersom der ellers ikke var nok penge i a-kassen. I dag er det lidt anderledes fordi staten bidrager, hvis der ikke er nok penge i a-kassen. I dag er dagpengene delvist finansieret af staten og delvist af medlemmerne. Staten bidrager med 75% og medlemmerne med 25%.

A-kassens funktioner

Udover a-kassens primære funktion, at udbetale penge, er der også flere andre opgaver. Her kan blandt andet nævnes ydelser såsom feriedagpenge, efterløn, orlovsydelser mfl. A-kassen hjælper også medlemmer med at komme hurtigt i job igen, ved eksempelvis vejledningssamtaler eller anden form for støtte. Det er også a-kassen, som indberetter medlemmets situation til det lokale jobcenter, og som sikrer at fremme mulighederne for at komme i job løbende. Udover det, tilbyder de fleste danske a-kasser også andre ydelser til medlemmerne for at vedligeholde eller øge arbejdsglæden. Præcis hvad der bliver tilbudt, er forskelligt fra a-kasse til a-kasse, men de fleste a-kasser giver mulighed for kurser i jobansøgninger, herunder hvordan et CV kan udarbejdes, råd til jobsamtaler osv. Webinarer, podcasts og forskellige arrangementer er også populært blandt medlemmerne hos mange a-kasser. Hertil er også netværksmøder som har til formål at forbedre medlemmernes netværk, således de kan gøre brug af dette i fremtiden. Herudover er der ofte også konkurrencer for både nye og eksisterende medlemmer, og personlig rådgivning, herunder sparring på nuværende eller fremtidig ønske om karrierevalg og hvordan målene nås.

Hvem kan blive medlem af en a-kasse?

Alle kan blive medlem i en a-kasse, men ikke alle kan få udbetalt dagpenge. Mere præcist, skal man opfylde en række krav førend man kan få udbetalt dagpenge. Her gælder blandt andet, at du skal være medlem af en a-kasse i minimum et år, før du kan få udbetalt dagpenge og du skal have arbejdet 1924 timer i de seneste tre år, hvis du er fuldtidsforsikret (antallet er en smule mindre, hvis du er deltidsforsikret). Herudover skal du have været medlem af a-kassen i den periode, hvor du har optjent din ret til dagpenge. Hvis du bliver ledig, skal du være aktivt jobsøgende for at have ret til dagpenge. Det vil sige, at du skal søge et vist antal jobs dagligt og være til rådighed på arbejdsmarkedet. Du kan derfor eksempelvis ikke rejse væk i en længere periode eller undlade at tjekke din mail. For at modtage dagpenge, skal du selv løbende sørge for at indsende dagpengekort, hvilket oftest foregår elektronisk via den pågældende a-kasses hjemmeside.

Ikke alle kan melde sig ind i hvilken som helst a-kasse eftersom nogle a-kasser er branchebestemte og nogle kun er for selvstændige osv. Det er værd at undersøge hvilke specialområder de forskellige a-kasser har, inden et medlemskab oprettes.

Til toppen