AK-samvirke - A-kassernes brancheorganisation

AK-Samvirke, forkortelse for Arbejdsløshedskassernes Samvirke, er en brancheorganisation for de danske a-kasser, der blev grundlagt tilbage i 1947. De varetager 24 ud af de 26 statsanerkendte a-kasser, der eksisterer i Danmark i dag. I alt repræsenterer de lidt over 2,1 millioner medlemmer på tværs af hele landet. Den nuværende administrerende direktør er Verner Sand Kirk.

Organisationens formål er at skabe et dagpengesystem, der skal gøre det så indbydende som muligt at forsikre sig imod arbejdsløshed - gennem sunde ydelser, rettigheder og simple regler.De er politisk neutrale, men samarbejder med hovedorganisationer, arbejdsgiverorganisationer og dé politiske partier, der kan være med til at sikre de bedste vilkår for deres medlemmer.

De er samtidigt a-kassernes ansigt udadtil overfor offentligheden og politiske myndigheder, hvorfor de løbende er i kontakt med det politiske bagland i regeringen og Folketinget samt med pressen i forsøget på at varetage branchens interesser bedst muligt. Med deres store viden inden for dagpengesystemet, bidrager de desuden med materiale i form af bl.a. analyser og nøgletal, der kan afhjælpe presse eller andre instanser, hvis de ønsker at udforme en artikel omkring dagpengesystemet eller lignende. Løbende udkommer der nye rapporter og analyser, som også indeholder anbefalinger til hvordan politikerne kan ændre lovgivningen for at optimere det nuværende system. Disse anbefalinger beror sig typisk på afbureaukratisering og digitalisering, der kan være med til af reducere omkostningerne for AK-samvirke. Andre forslag bliver fremlagt med henblik på at forbedre a-kassernes generelle vilkår, eller hvis dele af systemet er uhensigtsmæssigt i dets nuværende form. En af fordelene ved at informationsdele med forskellige interessenter er, det åbner op for debat mellem politikerne, og på den måde kommer arbejdsmarkedspolitikken på tegnebrættet i medierne og i den generelle befolkning.

Grundet deres store størrelse varetager brancheorganisationen alle typer af a-kasser. Både de fagligt afgrænsede og de tværfaglige a-kasser, hvad end de henvender sig til lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende.

AK-samvirke udfører en række af tillægsydelser til gavn for a-kasserne. De er bl.a. ansvarlige for efter- og videreuddannelse af medarbejderne, har en telefonlinje, hvor a-kasserne kan henvende sig på, og et internt forum hvor a-kasserne i fællesskab kan drøfte emner. Der er også mulighed for, at deltage i forskellige kurser og temadage. Disse services udvikles i samarbejde med a-kasserne, så tilbuddene afspejler direkte de behov, der måtte opstå i de enkelte a-kasser.

AK-Samvirke finansieres bl.a. igennem det kontingent, som medlemmerne betaler til deres a-kasse hver måned. Ud af det samlede beløb, man som medlem betaler, modtager brancheorganisationen 5,50kr. fra a-kasserne.

Til toppen