Kan man være medlem i en a-kasse, hvis man skal udstationeres?

Hvis du er ansat i en dansk virksomhed, og skal udstationeres, kan du blive ved med at være medlem i en dansk a-kasse. Hvis du vælger fortsat at være medlem i din a-kasse når du er udstationeret i udlandet, vil du være dagpengeberettiget, hvis du er ledig når du vender tilbage til Danmark.

Du bliver betragtet som udstationeret, hvis du opfylder de gældende betingelser. Disse er, at det arbejde du udfører, er lønnet, at det er din arbejdsgiver, der udstationerer dig, og at det er denne, der betaler din løn. Ydermere skal du være omfattet lovgivningen om social sikring i det land, du udstationeres fra, hvilket bliver specificeret yderligere nedenfor.

Krav for at beholde medlemsskabet

For at beholde dit medlemskab, kræver det dog, at du har en dansk arbejdsgiver og at du er omfattet af dansk lovgivning omkring social sikring.

Hvis du bliver udstationeret af en offentlig dansk arbejdsgiver, den danske administration i en international organisation (eksempelvis NATO, EU eller OECD), Forskerakademiet eller Rektorkollegiet (udsendt som lønnet Ph.d. stipendiat), er du allerede omfattet lovgivningen om social sikring.

Skal du derimod udsendes af en privat dansk virksomhed, kræver det, at din arbejdsgiver søger om tilladelse. Denne tilladelse skal søges gennem Udbetaling Danmark, og såfremt den bliver godkendt, vil du være omfattet lovgivningen og dermed kunne opretholde dit medlemskab i a-kassen.

Hvor længe kan du være udstationeret

De fleste udstationeringer har en varighed af op til to år, men du har mulighed for at være udstationeret i længere tid. Hovedreglen siger dog, at du må være udstationeret i et år, men med mulighed for forlængelse.

Hvis du bliver udstationeret til et andet EØS-land, kan du være udstationeret i op til tre år uden at foretage dig yderligere. Hvis du skal være der i længere tid, skal din arbejdsgiver søge om tilladelse hos Udbetaling Danmark. Hvis du bliver udstationeret til et andet land end EØS-landene, og din arbejdsgiver på forhånd ved, at du skal være der i en længere periode end to år, skal vedkommende søge om tilladelse hos Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark kan således indgå en specielaftale med det land, du bliver udstationeret i. Hvis du er omfattet en sådan aftale, kan du uden problemer bibeholde dit medlemskab i a-kassen.

Det er som regel, den danske a-kasse, du fortsat er medlem af, og dermed ikke en a-kasse i det land, du er udstationeret i.

Hvad med ægtefællen eller samlever

Hvis du skal udstationeres, og din ægtefælle eller samlever vil med, er dette også muligt. Der gælder dog visse betingelser, hvis vedkommende skal have ret til dagpenge. Herunder blandt andet, at vedkommende har været medlem i en a-kasse i minimum et år og have arbejdet hvad der svarer til 52 uger inden for de sidste tre år. Du skal i øvrigt udstationeres af din arbejdsgiver i henhold til forflyttelsespligt (denne vil fremgå af ansættelseskontrakten), og skal være omfattet af reglerne for skattepligt for udsendte. Ydermere skal din ægtefælle eller samlever kunne dokumentere, at vedkommende ønsker at modtage dagpenge grudnet din udsendelse. Der gælder i øvrigt andre regler, hvilke er at finde på borger.dk.

Til toppen