Arbejdsgiveres manglende digitalisering bliver lønmodtageres ansvar

Ikke alle arbejdsgivere indberetter løn digitalt, og det er et problem, mener vicedirektør i Akademikernes A-kasse, Niels Bjerre.

Efter en regelændring, tæller indkomst som ikke er indberettet digitalt, ikke med i optjeningen af dagpengeret. Konsekvensen heraf er, at rigtig mange danskere som reelt arbejder fuldtid, ikke optjener den dagpengeret de burde i kraft af deres fuldtidsarbejde. Mange danskere har derfor ikke ret til dagpenge, selvom de arbejder fuld tid. Niels Bjerre mener, at politikerne nu bør tage denne regel op i forbindelse med, at reglen vedrørende dagpenge for selvstændige, bliver taget op.

Han skriver på Akademikernes A-kasses hjemmeside, at man normalt giver enten gulerod eller pisk til nogen, man gerne vil motivere til at handle på en bestemt måde. Det vil sige, at man gør en indsats, og man sikrer enten at motivere med positive eller negative konsekvenser, når man vil have nogen til at gøre noget. Men først og fremmest bør muligheden for handling være til stede.

Desværre er den ikke altid det. Det gælder blandt andet for en lang række deltidsansatte, som har flere arbejdsgivere og for personer med bijobs, der er midlertidige.

For dem gælder nemlig, at såfremt arbejdsgiverne ikke indberetter deres løn digitalt, vil det går ud over deres ret til dagpenge. Både hvis en arbejdsgiver ikke indberetter lønnen digitalt, men også hvis flere ikke gør. Niels Bjerre mener at dette er meget problematisk, og at politikerne bør tage dette op i forbindelse med justering af dagpengereglerne for selvstændige. Politikerne skal inden for den nærmeste fremtid diskutere dagpengeregler for selvstændige og freelancere, som indebærer en rækkeanbefalinger fra en arbejdsgruppe.

De regler, der trådte i kraft 1. januar 2017 betyder blandt andet, at det kun er løn, som bliver indberettet digitalt via e-indkomst, som giver mulighed for at optjene dagpengeret, og problemet ligger i, at ikke alle arbejdsgivere har pligt til at indberette løn digitalt, og derfor ikke gør det. Som nævnt, resulterer dette i, at mange lønmodtagere som egentlig arbejder fuldtid, og førhen optjente dagpengeret, pludselig ikke gør det længere. Niels Bjerre forklarer yderligere, at mange lønmodtagere risikerer at komme i klemme i systemet. Det skal forstås således, at de personer som supplerer deres hovedindkomst ved bijobs, ikke optjener denne dagpengeret. Det er primært i brancher som indbefatter grafikere eller tekstforfattere, som supplerer deres job med et deltidsjobs med for eksempel foto- eller skriveopgaver. Han eksemplificerer yderligere ved at nævne Djøf’ere, som supplerer lønnen ved at lave regnskabsopgaver i badmintonklubben. Rigtig mange, som er ansat under atypiske forhold, får ikke mulighed for at optjene dagpengeret, og bliver på den måde sat i klemme i systemet. I Akademikernes A-kasse er omkring ti procent af medlemmerne ansat under atypiske forhold, og Niels Bjerre gør opmærksom på, at han godt er klar over, at det ikke er en kæmpe gruppe af mennesker, der rammes, men at det alligevel principielt burde være anderledes. Han mener, at det er en god idé at digitalisere, men at det ikke skal være lønmodtagerne, som mister noget ved at arbejdsgiverne ikke digitaliserer løsninger. At arbejdsgivere ikke digitaliserer, er ikke lønmodtagerens skyld, og skal derfor ikke gå ud over lønmodtageren.

Til toppen