Barselsdagpenge

Hvis man som kommende forælder står i den situation, at man skal på barsel enten i forbindelse med graviditet, fødsel eller adoption, er det muligt at modtage barselsdagpenge. Muligheden for at modtage barselsdagpenge afhænger af din tilknytning til arbejdsmarkedet

Er du lønmodtager, kræver det, at du har arbejdet de seneste 13 uger op til, at du går på barselsorlov. I denne periode skal du minimum have arbejdet 120 timer. I nogle virksomheder og overenskomster, tilbyder man fuld løn under dele eller hele barselsorloven. Hvis det er tilfældet, modtager du ikke barselsdagpenge ved siden af, men løn fra din arbejdsgiver. Til gengæld får arbejdsgiveren godtgørelse for lønnen (refusion).

Er du ledig, kræver det, at du er tilmeldt Jobcenteret og har optjent retten til at modtage almindelige dagpenge. Modtager du ikke dagpenge, men derimod kontanthjælp, er det ikke muligt at få barselsdagpenge, selvom du går på barselsorlov. Ledige på kontanthjælp må fortsætte med at modtage kontanthjælp under deres orlov.

Er du selvstændig er reglerne lidt mere krævende end som lønmodtager eller ledig. Som selvstændig kræver det at:

  • Du har arbejdet i mindst 6 ud af de seneste 12 måneder før din orlov
  • Du har arbejdet minimum arbejdet halv tid i virksomheden (18,5 timer om ugen)
  • Du har arbejdet den seneste måned inden din barselvorlov
  • Din virksomhed har overskud
  • Alle ovenstående betingelser skal være opfyldt for at modtage barselsdagpenge som selvstændig. Er din virksomhed under et halvt år gammel, kan du medregne perioder, hvor du har været lønmodtager.

Uanset ens tilknytning til arbejdsmarkedet er der nogle fællesregler, der er gældende for alle tre grupper. Barselsdagpengesatsen er lig den almindelige dagpengesats og udregnes enten på baggrund af ens indkomstniveau for lønmodtagere eller ud fra overskuddet i virksomheden for selvstændige erhvervsdrivende. Den højeste sats i 2016 er 4.180kr./uge

For at søge barselsdagpenge som lønmodtager skal din arbejdsgiver meddele Udbetaling Danmark, at du skal på orlov. Som ledig skal du anmelde fraværet til a-kassen, som videresender det til Udbetaling Danmark. Som selvstændig skal du selv søge hos Udbetaling Danmark via virk.dk/nemrefusion.

Lønmodtagere og ledige vil modtage et brev fra Udbetaling Danmark med instruktioner om afbenyttelse af deres online selvbetjeningsløsning.

Barselsdagpenge udbetales den sidste torsdag i måneden. Skulle den sidste torsdag være en helligdag, vil det blive udbetalt hverdagen forinden.

Barnets forældre kan dele op til 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, inden barnet fylder 46 uger. Moderen er desuden berettiget til 4 ugers graviditetsorlov op til den forventede fødsel. Efter fødslen har moderen to ugers pålagt barselsorlov og 12 ugers frivillig barselsorlov. Efter de 14 uger kan moderen påbegynde sin andel af de 32 ugers forældreorlov. Faderen har lov at påbegynde forældreorloven, inden barnet er fyldt 14 uger.

Til toppen