Dagpenge - hvad, hvem og hvordan?

Dagpenge er en kompensationsydelse, der bliver udbetalt, i tilfælde af at du bliver ledig. For at være dagpengeberettiget skal du først og fremmest være medlem af en a-kasse. Selvom du er medlem af en a-kasse, er du ikke automatisk berettiget til dagpenge, for der er først en række betingelser, der skal være opfyldt.

Du kan modtage dagpenge, hvis:

  • Du er ledig.
  • Du minimum har været medlem af en a-kasse i et år.
  • Du er jobparat. Det skal altså være aktivt jobsøgende og stå til rådighed på arbejdsmarkedet.
  • Du minimum har indberettet 1.924 løntimer inden for de sidste tre år som fuldtidsforsikret, eller 1.258 som deltidsforsikret.

Dine timer behøver ikke at være optjent i ét arbejdsforhold, men de skal være optjent i en periode, hvor du har været medlem af en a-kasse.

Hvis du selv har sagt op, eller hvis du på anden måde selv bærer en stor del af skylden for, at du er blevet ledig, kan du først modtage dagpenge efter en 111-timers karantæneperiode, der svarer til tre ugers dagpenge.

Dagpengeperioden

Du kan samlet modtage dagpenge i en periode på to år. Det svarer til, at du kan modtage dagpenge i 104 uger. Hvis du kommer i arbejde, før du har modtaget dagpenge i alle 104 uger, vil du have de resterende uger til gode, i tilfælde af at du bliver ledig igen, inden du har optjent retten til en ny toårig dagpengeperiode. Hvis du derimod ikke kommer i arbejde inden din dagpengeperiode udløber, skal du optjene retten til dagpenge igen. Det gør du på samme måde, som du gjorde ved at optjene retten til dagpenge til at starte med.

I tilfælde af sygdom

I tilfælde af at du bliver syg, kan du få udbetalt sygedagpenge, hvis du er syg i mere end 14 dage. Du skal opfylde de samme betingelser, som for at være dagpengeberettiget - dog behøver du hverken at være ledig eller jobparat. Du er derudover berettiget til sygedagpenge, hvis du er kommet til skade eller er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom.

Hvis du er i arbejde, skal du have indberettet minimum 240 løntimer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder, forud for din første sygefraværsdag. Derudover skal du minimum have haft 40 løntimer hver måned i fem ud af de seks måneder. Hvis du er blevet syg eller er kommet til skade, og du allerede er ledig, kan du også få udbetalt sygedagpenge, hvis du havde været berettiget til dagpenge, hvis du ikke var blevet syg.

De første seks uger af dit sygdomsforløb bruger du af dine dagpengeuger, men i et sygdomsforløb over seks uger, hvor du har modtaget sygedagpenge, bliver din dagpengeperiode forlænget med det antal uger du har været syg ud over de seks uger.

Ny dagpengereform fra 2017

Fra 1. januar 2017 indføres der løbende et nyt dagpengesystem, hvor det er muligt at forlænge den toårige dagpengeperiode med op til et år. Dagpengeperioden kan forlænges, hvis du er i arbejde i en periode, hvor du modtager dagpenge. I stedet for at få udbetalt løn for det udførte arbejde, bliver lønnen indsat på en beskæftigelseskonto til senere brug. Når din dagpengeperiode er udløbet, kan de opsparede arbejdstimer på beskæftigelseskontoen veksles til at forlænge din dagpengeperiode i forholdet 1:2.

Til toppen