Dagpenge i udlandet

Som udgangspunkt skal man bo i Danmark for at modtage dagpenge fra sin a-kasse. Det er dog i enkelte tilfælde muligt at tage dagpengeretten med sig til udlandet. Der findes tre muligheder for at få dagpenge, hvis man opholder sig i udlandet:

  • Du skal til jobsamtale i udlandet - kan du dokumentere en jobsamtale overfor din a-kasse og lokale jobcenter, er du berettiget til fem dages dagpenge, imens du er udenlands
  • Du rejser til udlandet og vender tilbage inden for samme døgn
  • Du rejser til udlandet for at søge arbejde i op til tre måneder (EØS-lande samt Schweiz og Færøerne)

For at modtage danske dagpenge som jobsøgende i udlandet kræver det, at man sender en ansøgningsblanket til sin a-kasse. Hvis man lever op til betingelserne, udsteder a-kassen et særligt dokument kaldet PD U2. Det er din tilladelse til at modtage dagpenge, imens du er jobsøgende i udlandet.

Betingelser for udstedelse af PD U2 (danske dagpenge i udlandet):

  • Du er medlem af en a-kasse
  • Du er statsborger i Danmark eller et andet EØS-land
  • Du har optjent retten til dagpenge
  • Du er bosat i Danmark indtil afrejsedatoen
  • Du har ansøgt tilladelse tidligst fire uger inden afrejse
  • Du har været tilmeldt som fuldtidsledig hos Jobcenteret i mindst fire uger inden afrejse

Hvis du opfylder kravene, udsteder a-kassen PD U2 til dig, og det giver dig ret til at modtage dagpenge i den periode, som er beskrevet i attesten. Det er muligt at modtage dispensation for 4-ugersreglen, eksempelvis hvis du kan dokumentere en ansættelsessamtale med en udenlandsk arbejdsgiver, eller hvis din ægtefælle flytter til udlandet for at arbejde eller studere. Før dagpengene bliver udbetalt, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet i det pågældende land. Det betyder, at du skal tilmelde dig hos arbejdsformidlingen senest syv dage efter den beskrevne dato i dokumentet. Tilmelder man sig først efter tidsfristen, modtager man kun dagpenge fra tilmeldingsdatoen. Dagpengeretten mellem afrejsedatoen og tilmeldingsdatoen går altså tabt. Ender du med at finde et arbejde, mister du retten til danske dagpenge og skal i stedet arbejdsløshedsforsikres i det pågældende land, hvor du nu er beskæftiget. Finder du ikke et arbejde, skal du rejse hjem igen, inden de tre måneder er gået. Når du kommer hjem, skal du tilmelde dig hos Jobcenteret på ny.

Reglerne på området er forholdsvist komplicerede, og det vil derfor være en god ide at tage kontakt til sin a-kasse, før man gør alvor af at søge til udlandet efter arbejde. Reglerne er nemlig forskellige fra land til land. Afhængig af den enkeltes situation kan man nemt misforstå eller overse forhold, der kan påvirke ens arbejdsløshedsforsikring. A-kassen kan hjælpe dig med din konkrete enkeltsag, således du er bedst muligt stillet.

Til toppen