Dagpenge som selvstændig

Hvad gør man, hvis man er selvstændig og bliver ledig? Hvornår har man ret til dagpenge, og kan man få dagpenge, hvis man samtidig bliver syg?

-og en række andre spørgsmål, er relevante at tage stilling til, hvis du ønsker at starte som selvstændig eller hvis du allerede er selvstændig.

Først og fremmest vil det være relevant, at se på hvornår man betragtes som ledig. Grundlæggende kan man sige, at hvis din hovedbeskæftigelse er din virksomhed, er du selvstændig. Det vil sige, at hvis du mere end midlertidigt og at den gennemsnitlige arbejdsuge er over 30 timer, bliver du betragtet som selvstændig.

Hvis din virksomhed i en periode ikke har en indtjening, kan du ikke nødvendigvis få dagpenge. Der findes dog tilfælde hvor det er muligt, eksempelvis hvis driftstandsningen skyldes uforudsigelige situationer, men som udgangspunkt, skal din virksomhed erklæres endelig ophørt før du har ret til dagpenge.

Hvis du bliver ramt af længerevarende sygdom, som gør at du ikke kan drive din virksomhed i en periode, kan du ikke modtage dagpenge af a-kassen. Du skal i stedet søge om sygedagpenge fra den kommune, du bor i.

Det er altså først, når din virksomhed er endelig ophørt, at du har ret til dagpenge som selvstændig. De første tre uger efter lukningen, er du ikke berettiget til dagpenge, medmindre virksomheden er gået konkurs eller på tvangsauktion. I disse tilfælde er du berettiget til dagpenge efter kun én uge. Herudover skal du naturligvis opfylde de almindelige krav til udbetaling af dagpenge. Det gælder, at du skal have været medlem af a-kassen i minimum et år og opfylde beskæftigelseskravet på sammenlagt et års arbejde, mens du var medlem.

Hvordan søger jeg om dagpenge?

Er uheldet ude, og du bliver ledig, er det vigtigt at du melder dig ledig i jobcentret fra første dag som ledig. Det kan du gøre enten ved at møde op personligt på jobcentret, eller online via jobnet.dk. Såfremt du ikke melder dig ledig i jobcentret, kan du ikke modtage hverken dagpenge eller aktiveringsydelse.

Når du har opfyldt disse krav, skal du søge om dagpenge. Du skal naturligvis kunne dokumentere, at din virksomhed er lukket, hvilket gøres ved at udfylde og indsende en række forskellige blanketter, som alle kan findes på a-kassens hjemmeside. Blandt blanketterne er blandt andet end ledighedserklæring, som principielt fungerer som en ansøgning til dagpenge.

Præcis hvilken dokumentation, der skal indsendes afhænger af hvilken type virksomhed, du har drevet, og kan findes via a-kassens hjemmeside. Når alle blanketter og dokumenter er indsendt til a-kassen, skal du oprette et CV på jobnet.dk, hvorefter du skal tjekke jobopslag minimum hver 7. dag, for at bevise, at du stadig er ledig og jobsøgende. Såfremt du ikke tjekker opslagene, risikerer du at blive afmeldt jobnet.dk, hvilket resulterer i at du mister retten til dagpenge indtil du er tilmeldt igen. Du kan dog få en påmindelse på sms fra jobcentret, om at tjekke dine jobopslag.

Til toppen