Dagpenge i udlandet

Det er som udgangspunkt kun muligt, at få danske dagpenge i Danmark. Men der findes situationer, hvor det er muligt at modtage dagpenge i udlandet. Denne artikel vil give et indblik i, hvornår du kan modtage dagpenge i udlandet.

Du kan få dagpenge i udlandet i op til tre måneder, hvis du er blevet arbejdsløs og vil søge job i udlandet. Det skal dog være et EØS-land, Færøerne eller Schweiz.

EØS-landene er Bulgarien, Cypern (dog kun den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

For at få dagpengene med til udlandet, er der en række betingelser, som du skal opfylde. Her gælder blandt andet, at du skal være statsborger i et EØS-land eller i Schweiz. Du skal bo og opholde dig i Danmark helt op til afrejsedatoen og være berettiget til dagpenge når du rejser. Herudover skal du være tilmeldt jobcentret som fuldtidsarbejdsløs mindst fire uger inden rejsedatoen. Desuden skal du have udfyldt nogle bestemte dokumenter, som kan findes hos din a-kasse eller på borger.dk. Desuden skal du selvfølgelig være medlem af en a-kasse.

Hvis du ikke har været tilmeldt hos jobcentret i fire uger, kan du søge dispensation, såfremt du opfylder en eller flere af følgende krav. Disse krav er, at din ægtefælle eller samlever skal starte på uddannelse på en varighed på mindst 18 måneder i et EØS-land eller Schweiz, eller at vedkommende skal arbejde i en periode på mindst fem uger, og at du ønsker at følge vedkommende. Hvis du er statsborger i det land, du ønsker at rejse til, kan du også søge dispensation, såfremt du var tilmeldt jobcentret senest en uge efter at du blev ledig.

Kan du dokumentere, at du skal til en jobsamtale i et EØS-land eller i Schweiz, kan du også søge dispensation.

Det føromtalte dokument, som skal udfyldes hvis du ønsker at tage dagpenge med til udlandet, kræver også at du tilmelder dig arbejdsformidling i det land du rejser til. Dette skal ske senest syv dage efter den startdato, som står i dokumentet. Hvis ikke det sker, får du først dagpenge fra den dag, du tilmelder dig arbejdsformidlingen.

En betingelse for at modtage dagpenge fra din danske a-kasse i et EØS-land, Schweiz eller Færøerne er, at du skal stå til rådighed på arbejdsmarkedet i det land, du er rejst til. Får du et arbejde, kan du naturligvis ikke længere modtage dagpenge, men skal i stedet have en arbejdsløshedsforsikring i det land, du får arbejde i. Her kan din danske a-kasse være behjælpelig med at flytte dit medlemskab. Finder du derimod ikke et arbejde i udlandet, skal du rejse tilbage til Danmark og tilmelde dig dit lokale jobcenter inden 3-månedersfristen er overskredet. Fristen er at finde i det føromtalte dokument fra a-kassen eller borger.dk.

Hvis du mener at der er uoverensstemmelser og ønsker at klage til a-kassens afgørelse vedrørende dagpenge i udlandet, skal dette gøres senest fire uger efter at du har modtaget a-kassens afgørelse.

Til toppen