Dagpengekommissionens udfordringer, oktober 2015

De fleste mennesker har været i en situation, hvor det er umuligt at gøre alle tilfredse. En situation, hvor man må forsøge at være så objektiv som muligt og komme med sit absolut bedste bud på en løsning. Netop sådan en situation, stod professor Nina Smith og resten af dagpengekommissionen i sidste år. De blev bedt om, at komme med deres bedste bud, på et dagpengesystem der var tilpasset den nuværende situation på arbejdsmarkedet. Et af deres overordnede mål var, at systemet skulle være mere fleksibelt og gøre det lettere for ledige, at bevare kontakten til arbejdsmarkedet. Det er trods alt den nemmeste vej til at komme i arbejde igen.

Den umiddelbart største udfordring for kommissionen, var økonomien. Optimalt set, ville de komme med et bud på et system der resulterer i lavere strukturel arbejdsløshed. Strukturel arbejdsløshed er arbejdsløshed der opstår, typisk ved at der ikke er medarbejdere i området med de rette kvalifikationer til at tage de ledige stillinger. Altså arbejdsløshed der ikke kan løses, ved blot at oprette flere stillinger. Den anden økonomiske udfordring var, naturligvis, at systemet ikke måtte være dyrere end før. Især fordi hensigten aldrig skulle være, at flere ville miste retten til dagpengene, hvilket kunne være en risiko, hvis dette overordnede system blev for dyrt.

Heri lå den største udfordring. For hvordan sikrer man, at flere får ret til dagpenge, uden at systemet bliver dyrere? Det var klart for de fleste, at eneste løsning ville ende med at blive at nogle satser skulle sættes ned. Det resulterede i en 142-sider lang rapport, indeholdende forskellige forslag til løsninger og justeringer. Her foreslog kommissionen blandt andet, at satsen for færdiguddannede, blev sat ned fra 82 % til 78 % (et tal der i den endelige dagpengeaftale endte med at blive sat ned til 71 %). Et andet forslag var, at dagpengeperioden blev forlænget til tre år, men at satsen så ville falde 6-15 %. En hel tredje model, indebar at man som borger fortsat havde mulighed for 2 års dagpenge, men at man ved et halv års beskæftigelse kunne få ret til et tredje år, dog med en sats der var 80 % af normalen.

Nogle af disse forslag viser, hvor kompliceret det er at lave store ændringer i et så omfattende system, som det danske dagpengesystem er. Det berører utrolig mange mennesker, både nu og på længere sigt. Derudover er der pres på fra alle politiske partier, som har deres egne agendaer de gerne vil have ført ud i livet. Kommissionen blev nedsat i juni 2014 og består af fem eksperter i arbejdsmarkedet, samt fire medlemmer der er udpeget af forskellige parter fra det danske arbejdsmarked. Kommissionen præsenterede deres løsningsforslag i oktober 2015.

Du kan læse om, hvad den endelige aftale kom til at indeholde i vores artikel ”Dagpengereformen: Hvad ændrer sig?”.

Til toppen