Dagpengereform 2017

Fra 1. januar 2017 vil der træde nye regler i kraft angående dagpengereformen.

For at være berettiget til at modtage dagpenge, skal du opfylde en række krav. Du skal blandt andet være medlem af en a-kasse, være registreret som ledig på jobcentret, opfylde det, der kaldes et beskæftigelseskrav og stå til rådighed på arbejdsmarkedet. Herudover må din ledighed ikke være selvforskyldt. Er du i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til dagpenge, kan du forhøre dig hos din a-kasse.

I dag kan du modtage dagpenge i op til to år ud af en treårig periode, og hvis du opbruger din dagpengeperiode, kan du optjene en ny periode. Det kræver 52 ugers arbejde inden for tre år, hvilket svarer til 1924 arbejdstimer. Fra 2017 vil der være mulighed for en fleksibel forlængelse af dagpengeperioden. Det indebærer, at en måneds arbejde, giver ret til to måneder med dagpenge. Din dagpengeret bliver altså forlænget i forholdet 1:2. På den måde bliver det muligt, at arbejde sig til en længere dagpengeperiode. Formålet er, at få flest muligt i gang med at arbejde, også selvom det ikke vil være fast og langsigtet arbejde.

Ændring af dagpengereformen betyder også, at der gælder nye regler for nyuddannede. I dag skal den uddannelse, du har taget være normeret til 18 måneder og også være udført på de 18 måneder. Fra 2017 bliver det muligt at opnå dagpengeret som nyuddannet, selvom uddannelsen er udført på kortere tid. Du kan dog stadig først modtage dagpenge efter endt uddannelse.

Herudover falder dagpengesatsen til personer, som ikke er forsørgere. I dag er dimittendsatsen ikke beregnet ud fra, som du er forsørger eller ej, men det vil den være fra 2017. Det resulterer i, at hvis du ikke er forsørger, vil din dagpengesats falde hvad der svarer til 88 kr. pr. dag, og man vil fra 2017 kun få udbetalt 71,5 % af dagpengesatsen, i forhold til nu, hvor man får udbetalt 82 %. Denne ændring gælder både dimittender, som bliver færdige i 2017, men også dem, som allerede nu er på dimittendsats.

G-dagene bliver også ændret med dagpengereformen 2017. I dag kan du få udbetalt tre dage fra din arbejdsgiver, hvis du bliver opsagt, hjemsendt eller lignende. Fra 2017 skal arbejdsgiverren kun betale for den første dag som ledig, og kun hvis ansættelsen har varet mere end tre måneder.

Ovenstående ændringer træder i kraft i januar 2017, men der vil også være ændringer som er gældende fra juli 2017.

Her gælder blandt andet, at der vil være en fælles digital tæller, hvor du kan følge med i din dagpengeret og din dagpengeperiode. Den er gældende uanset hvilken a-kasse, du er medlem af. Med den nye digitale tæller kan du lettere få overblik over dine arbejdstimer og hvor mange dagpengetimer, du har optjent.

Måden hvorpå der bliver regnet ud, hvilken dagpengesats, du er berettiget til, er i dag afhængig af, hvor mange timer du har arbejdet. Fra juli 2017 bliver dagpengeretten indkomstbaseret. Din ret til dagpenge bliver altså afhængig af det samlede beløb, du har arbejdet og ikke antal timer, du har arbejdet. Dagpengeperioden vil i øvrigt beregnes i timer og ikke i uger, som den gør nu.

Til toppen