Dagpengereformen 2017 - Hvad ændrer sig?

Efter Folketingsvalget i 2015 har den nye regering (Venstre) indgået en bred aftale sammen med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om at gennemføre en større reform af det nuværende dagpengesystem.

Reformen vil justere på en lang række af regler og forhold, der tager afsæt i de anbefalinger, som Dagpengekommissionen har fremlagt. Den nye aftale er blevet til i håbet om at skabe et mere fleksibelt, men også tryggere dagpengesystem, end det vi kender i dag.

Aftalen blev indgået d. 22. Oktober 2015 og vil træde i kraft pr. 1. Januar 2017 - dog med enkelte digitaliserings- og IT-elementer, der tidligst kan træde i kraft pr. 1. Juli 2017.

Den nye reform berører mange elementer i dagpengereglerne, hvorfor de fleste mennesker vil blive påvirket af de nye regler i et eller andet omfang. Nedenunder kan du få et overblik over nogle af de overordnede justeringer, der træder i kraft fra næste år:

Dagpengeforbruget - regnes i timer frem for uger

Dagpengeforbruget vil i fremtiden blive opgjort i timer fremfor uger, der er den nuværende praksis. Dagpengeperioden vil fremover være på 3.848 timer i stedet for 104 uger. I det nuværende system forbruger man én uge af sin dagpengeret, såfremt man modtager dagpenge i den pågældende uge. Det betyder, at selvom man reelt set kun modtager dagpenge for 20 timers ledighed, forbruger man 37 timers dagpenge (svarende til en uges fuldtidsbeskæftigelse). Fremover vil man kun forbruge det reelle antal ledighedstimer. Er man eksempelvis ledig i 20 timer på en uge, forbruger man 20 timer af sin dagpengeret.

Dimittender

Dagpengesatsen for de nyuddannede falder fra de nuværende 82% til 71,4% af den maksimale dagpengesats. De nyuddannede må altså nøjes med 12.805kr. om måneden i 2017, kontra de 14.690kr. om måneden, man er berettiget til i dag. Undtaget er dimittender med forsørgerstatus, som bibeholder den nuværende sats på 82%.

Indførsel af karensdage

Hver fjerde måned har personer med høj ledighed én karensdag - én dag hvor man ikke modtager sine dagpenge. Dette svarer til 3 karensdage om året for en person med fuldtidsledighed. Karensdagen kan dog falde bort, hvis man i perioden på de fire måneder har haft mere end 20 dages fuldtidsbeskæftigelse.

Fleksibel genoptjening

Reglerne for genoptjening af dagpenge er også blevet opdaterede. Hvis en ledig finder beskæftigelse i dagpengeperioden, forlænger de retten til at modtage dagpenge i op til 12 måneder. Det bliver derfor muligt at modtage dagpenge i tre år i stedet for to år, som er tilfældet under de nuværende regler. For hver dag man er på arbejdsmarkedet, optjener man retten til to ekstra dages dagpenge. Reglen skal motivere de ledige til i højere grad at tage kortvarige jobs, fordi de kan forlænge dagpengeretten på denne måde.

Dette er blot nogle af de overordnede justeringer, der træder i kraft fra 2017 af. Hvis du ønsker at læse hele aftalen mellem Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, kan du gøre det på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Til toppen