Hvordan beregnes dagpengesatsen som lønmodtager?

Hvad gør man hvis man bliver ledig? Hvornår er man berettiget til dagpenge, og hvordan bliver dagpengesatsen beregnet? Spørgsmål som disse vil blive besvaret i nærværende artikel.

Først og fremmest skal du jo naturligvis være berettiget til at modtage dagpenge. Det bliver du ved i første omgang at være medlem af en a-kasse, og stå i en situation, hvor du er ledig. Du skal have været medlem af a-kassen i et år, før du kan modtage dagpenge, så det er en god idé at melde dig ind så snart du er i job, for at være sikret, hvis uheldet skulle være ude. Herudover skal du opfylde arbejdskravet, som indebærer at du inden for de sidste tre år har fået indberettet et minimum antal løntimer. Dette antal er forskelligt alt afhængig af om du er fuldtids- eller deltidsforsikret. Er du fuldtidsforsikret, skal du have indberettet minimum 1924 løntimer de sidste tre år, og som deltidsforsikret er antallet 1258. Timerne skal være indberettet til Indkomstregistret, og arbejdet skal være udført mens du var medlem af a-kassen. Det arbejde, du har udført må i øvrigt ikke være støttet på nogen måde, og skal dermed være udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. For at være berettiget til dagpenge, skal du også stå til rådighed på arbejdsmarkedet. Det gør du ved at tjekke jobforslag på ’Min Side’ minimum hver 7. dag, og have mulighed for at tage arbejde svarende til 37 timer om ugen som fuldtidsforsikret, og 30 timer om ugen som deltidsforsikret. En tommelfingerregel siger, at du kan få dagpenge samlet set i to år, svarende til 104 uger inden for en periode på tre år, svarende til 156 uger. Der findes dog undtagelser, som afhænger af den konkrete situation.

Hvordan bliver dagpengesatsen beregnet?

Det er egentlig simpelt nok. Dagpengesatsen afhænger af de sidste tre måneder, du har været i arbejde, og så naturligvis om du er fuldtids- eller deltidsforsikret. Er du ugelønnet eller 14-dagslønnet, beregnes dagspengesatsen ud fra de sidste tolv uger, du var i arbejde. Uanset hvordan dagpengesatsen er udregnet, skal arbejdet være ¾ dele af fuldtid. Det vil sige minimum 24,67 timer pr. uge.

Som almindelig lønmodtager kan du principielt opnå op til 90% af din hidtidige løn. Dog kan den daglige sats højst være på 836 kroner, svarende til 18.113 pr. måned. Hvis din månedsløn har været 21.863 kr. eller over, er du berettiget til den højeste dagpengesats.

Hvis du har fået beregnet din dagpengesats inden for det sidste år, kan du ikke få beregnet ny dagpengesats.

Nyuddannet?

Er du nyuddannet og har ret til dagpenge, gælder der andre regler. Som nyuddannet får du udbetalt dagpenge efter en fast sats, kaldet dimittendsatsen. For at få beregnet en ny sats, skal du have indberettet tre måneders eller 12 ugers sammenhængende arbejde i en periode på seks måneder. Desuden kan du først få beregnet en ny sats efter minimum seks måneder.

Til toppen