De nye regler for selvstændige i dagpengesystemet - Hvad betyder det for dig?

Fra oktober 2018 er der kommet nye dagpengeregler for freelancere, honorarlønnede, selvstændige, og kombinerede indkomster. Dermed får de nye dagpengeregler fra oktober 2018 betydning for alle freelancere, selvstændige, honorarlønnede og kombinerede indkomster. I denne guide giver vi dig et overblik over hvilke regler det drejer sig om, og hvad de nye regler for selvstændige i dagpengesystemet konkret betyder.

Har du meldt dig ledig fra d. 1. oktober 2018 eller senere, vil de nye regler omfatte dig og få betydning for dig.

Hovedargumenterne for at indføre de nye regler for dagpenge og selvstændige er ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at det skal være ”fleksibelt og forudsigeligt at optjene dagpengeret, og det bliver nemt at opstarte og afslutte selvstændig virksomhed.” (Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, december 2018)

Med de nye regler spår flere, at der vil være bedre muligheder for at starte op som selvstændig, mens man er ledig i systemet og på dagpenge. Dermed kan man se og vurdere, mens man er på supplerende dagpenge, om virksomheden vil kunne løbe rundt, inden man afmelder sig dagpenge og i stedet sætter selvstændig som fuldtidsbeskæftigelse.

Hovedessensen i de nye regler for selvstændige - Hvad går reglerne ud på?

  • Nye regler for supplerende dagpenge og selvstændig virksomhed: Som jævnfør af de nye regler for selvstædige bliver det nu en realitet at kunne få supplerende dagpenge, hvis man enten opstarter en virksomhed eller driver en virksomhed som bibeskæftigelse.
  • Nye krav for indkomst: De nye regler medfører et nyt indkomstkrav, hvor man kan optjene ret til dagpenge ved at have tjent et bestemt beløb i løbet af de seneste 3 til 5 år.
  • I optjeningen af dagpenge tæller al indkomst nu med: Fremover tæller al din indkomst med, når det kommer til optjeningen af nye dagpenge. Optjeningen i de nye dagpengeregler for selvstændige omfatter derfor både A-skat og B-skat, hvor du betaler arbejdsmarkedsbidrag og dit overskud fra din selvstændige virksomhed. Som selvstændig kan man derfor benytte virksomhedens overskud til at optjene en ny ret til dagpenge. Det er dermed den samlede indkomst som benyttes, når der udregnes dagpengesats og optjening.
  • Det skal være let at ophøre som selvstændig: De nye regler for selvstændige gør det lettere for dig, hvis du ønsker at ophøre som selvstændig. Fremover skal du oftest blot ophøre som selvstændig ved at afmelde din virksomhed igennem det Centrale Virksomhedsregister.
  • Dermed er der mange argumenter for, at de nye regler for selvstændige i dagpengesystemet skaber et bedre og mere fleksibelt sikkerhedsnet for selvstændige, freelancere, kombinerede indkomster og honorarlønnede.

Er du i tvivl om noget af ovenstående eller de nye regler for selvstændige generelt, anbefaler vi, at du kontakter din personlige a-kasse.

Til toppen