Det Faglige Hus

Det Faglige Hus er både a-kasse og fagforening i én. Det betyder, at medlemmer både får a-kassens fordele i form af blandt andet dagpenge, og fagforeningens professionelle rådgivning, hvis der bliver behov for det før, under eller efter ansættelse i en virksomhed. Herudover er der naturligvis også andre goder at opnå ved både at være medlem i en a-kasse og en fagforening.

Hvem kan blive medlem?

Der er ingen krav for, hvem der kan blive medlem af Det Faglige Hus, og det er derfor en såkaldt tværfaglig a-kasse/fagforening. I praksis betyder det, at du uanset faglig baggrund, kan blive medlem af Det Faglige Hus. Medlemmerne har derfor mange forskellige baggrunde, men de fleste er lønmodtagere, og derfor er der knap så mange selvstændige eksempelvis. Det betyder dog ikke, at selvstændige ikke er velkomne eller ikke kan få tilbudt rådgivning eller dagpenge, tværtimod.

Virksomheden Det Faglige Hus

Det Faglige Hus er en virksomhed i stor vækst, hvilket også er en af årsagerne til at flere og flere vælger netop Det Faglige Hus til - medlemmer kan i de fleste tilfælde godt lide at være medlem der hvor der er vækst fordi det stiller en vis sikkerhed. Med en opnået succes på medlemsfronten i 2014, beviste Det Faglige Hus da også, at de virkeligt var det værd. Målet var at nå 100.000 medlemmer inden 2014 var omme, og målet var nået allerede i oktober måned. Det næste mål er nu, at blive Danmarks største fagforening inden for de næste ti år. Som Det Faglige Hus selv beskriver det, er det ambitiøst, men realistisk, netop på grund af den allerede dokumenterede succes. Måden hvorpå Det Faglige Hus vil opnå målet om Danmarks største fagforening er blandt andet, at blive ved med at sikre stor medlemstilfredshed og fortsat være upolitiske, samt både fungere som fagforening og a-kasse så billigt som muligt.

Det Faglige Hus er en sammenslutning

Det Faglige Hus er en sammenslutning af tre fagforeninger og en a-kasse; Fagforeningen Danmark, 2B - Bedst og Billigst, og FK/TS, og a-kassen Det Faglige Hus - A-kasse. Der er afdelinger over hele landet, så du kan bo hvor som helst, og stadig være medlem på lige vilkår med resten af medlemmerne. Alle afdelinger vælger selv bestyrelser og hovedbestyrelser, og alle medlemmer har både stemmeret og kan stille op selv.

I fagforeningen Danmark og 2B afholdes der et årligt landsdækkende møde, hvilket er organisationens øverste myndighed, og i FK/TS og Det Faglige Hus - A-kasse afholdes der kongres- og delegeretmøde hvert andet år. Ydermere afholdes der her generalforsamlinger i alle lokalafdelingerne. Til sammenligning er kongressen og delegeretmødet det øverste organ hos FK/TS og Det Faglige Hus A-kasse.

Lavt kontingent prioriteres i Det Faglige Hus

Som nævnt prioriterer Det Faglige Hus et lavt kontingent. Priserne afhænger af, hvilken type medlemskab der er tale om. Fagforeningen og til tilbudte heltidsulykkesforsikring koster det samme uanset om man har fuldtid- eller deltidsmedlemskab, men a-kassen og efterløn er lidt dyrere med et fuldtidsmedlemskab. Det skyldes ganske enkelt, at man får mere udbetalt, hvis man bliver ledig fra et fuldtidsarbejde, end fra et deltidsarbejde. Unge under uddannelse er gratis medlem, men skal betale en lille sum for helhedsulykkesforsikringen. Hvis man både melder sig ind i a-kasse og fagforening samtidigt, kan man opnå gratis medlemskab i fagforeningen i de tre første måneder, såfremt man ikke har været medlem de sidste seks måneder.

Til toppen