Djøf

Hvem er Djøf?

Djøf er en faglig organisation for danske jurastuderende, jurister, erhvervsøkonomiske og samfundsvidenskabelige studerende og kandidater.

Djøf har over 90.000 medlemmer, som de dermed repræsenterer. Medlemmerne er fordelt cirka ligeligt i den private sektor og i den offentlige sektor, og arbejdet både i Danmark og i udlandet.

En fællesnævner for Djøf-medlemmer er en interesse for udvikling og drift af de private såvel som de offentlige organisationer og virksomheder.

Det er komplekse opgaver, som Djøf-medlemmerne løfter i fællesskab, herunder trækkes der både på analytiske evner og indsigt i både nationale og internationale forhold.

Hvilken rådgivning kan søges?

I og med Djøf har specialiseret sig i det arbejdsmarked, medlemmerne er i, er de eksperter på netop det område. Det betyder, at Djøf-medlemmene kan være sikre på, at modtage en professionel rådgivning. Medlemmer kan både søge rådgivning når det drejer sig om jobsøgning, karriereskifte og udvikling af faglige kompetencer. Herudover tilbyder Djøf en række forskellige faglige arrangementer og kurser over hele landet, så alle kan være med.

Djøf har mange års erfaring i at vejlede og rådgive medlemmer. Som medlem kan du både få personlig rådgivning og rådgivning om ansættelseskontrakter, du kan både få hjælp til forhandling af lokalaftaler og ude på arbejdspladserne. Herudover råder Djøf over relevante lønstatistikker og tilbyder også juridisk bistand, hvis din sag skal for retten.

Djøf som faglig organisation

Udover at fungere som faglig organisation, deltager Djøf også aktivt i politiske sager, som påvirker Djøf-medlemmernes arbejdsmarked, herunder vilkår. Djøf arbejder grundlæggende på, at sikre en dynamisk offentlig sektor, en bred samfundsudvikling og samtidig en konkurrencedygtig sektor. Selvom Djøf deltager i politiske sager i offentligheden, er Djøf en politisk uafhængig organisation.

I Danmark har Djøf etableret mentorordninger og netværk, som bruges til at udvikle karrieresparring. På mange forskellige arbejdspladser er der også etableret forskellige lokale Djøf-netværk, som netop sikrer at medlemmerne får mulighed for at dele erfaringer i et betydeligt omfang. På den måde sigter Djøf efter at skabe rammerne for et stærkt netværk af både ambitiøse og kompetente medlemmer.

Medlemmer i Djøf

Djøf’s medlemstal viser samtidig, at Djøf gør et godt stykke arbejde. Der har nemlig været en lang periode med en stigende medlemstilfredshed. For at opnå denne, har Djøf blandt andet brugt meget energi på, at inddrage medlemmerne i udviklingen af organisationen.

Medlememmerne får blandt andet mulighed for at deltage aktivt i Djøf’s arbejde og medlemmerne vælger selv repræsentantskabet og bestyrelsen. Herudover kan medlemmerne også indgå aktivt i det politiske arbejde ved eksempelvis at være tillidsrepræsentant på arbejdspladsen eller ved at være frivillig i nogle af de forskellige aktivitetsudvalg, der findes.

Djøf har i alt over 90.000 medlemmer pr. 2017, og disse er fordelt i både den private sektor, den offentlige sektor, studerende, jobsøgende og pensionister. Djøf har ydermere et lavt ledighedstal. Det er pt. omkring 2600 ud af cirka 90.425 medlemmer, som er ledige, hvilket må siges at være et relativt lavt tal.

Til toppen