Hvordan hjælper din fagforening hvis du oplever problemer med arbejdsgiver

Ordene fagforening og fagforbund bruges ofte som om det var det samme. Men der er en forskel; fagforbund er en landsdækkende organisation, som har mindre afdelinger - fagforeninger

Det var fagforeningerne som kom til først, lavede sammenslutninger som så resulterede i landsdækkende fagforbund.

Ydermere er der mange, som forveksler fagforening med a-kasse. A-kassen er den, der sikrer at du får udbetalt dagpenge, hvis du bliver arbejdsløs, hvorimod fagforeningen er til for at hjælpe, hvis der opstår uoverensstemmelser mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Det er fagforeningens job at sikre at arbejdstageren bliver behandlet i overensstemmelse med de gældende regler og love.

Fagforeningen skal således være med til at sikre bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår, og hjælper med juridisk støtte, gennemgår forhandlinger omkring ansættelseskontrakter og lønforhandlinger. Hvis du oplever nogen former for uoverensstemmelser i forbindelse med ansættelse, er det fagforeningen, der står til rådighed. Det kan blandt andet være fyringer, opsigelse, strejke eller andet. Herudover forhandler fagforeningen din overenskomst og kan hjælpe med at forhandle dig frem til en lønforhøjelse. Alt i alt arbejder fagforeningen for bedst mulige forhold på arbejdspladsen.

De fleste fagforeninger i Danmark er brancheorienterede, hvilket vil sige, at de er opdelt efter branche. Du skal således melde dig ind i den fagforening, som hører til den branche, du arbejder inden for, for at få bedst mulig støtte og rådgivning.

Det er ikke lovkrav, at man skal være medlem af en fagforening i Danmark, men det er en god idé at melde sig ind. Mange fagforeninger engagerer sig politisk i eksempelvis arbejdsmarkedspolitik, kompetenceudvikling, forsikring mv., for at sikre medlemmerne bedst mulige vilkår, og er på den måde også opdaterede om samfundsmæssige forhold.

Fagforeninger kan i øvrigt hjælpe med hvad der kan forventes i løn, hvis du er nyuddannet. Har du været i job i længere tid, og skifter job eller karriere, kan fagforeningen også hjælpe med lønforhandlinger, og hvad der kan forventes her. Dette fordi de fleste fagforeninger årligt udarbejder en lønstatistik for at holde sig opdateret.

Kort sagt, varetager fagforeningen alle dine interesser på arbejdsmarkedet. Den sikrer altså dine vilkår, mens du stadig er i arbejde, hvorimod a-kassen støtter, hvis du bliver arbejdsløs. Det kan være en god idé at melde sig ind, idet du aldrig kan vide hvad fremtiden bringer. Fagforeningen hjælper med alle tænkelige komplikationer, som kan opstå på en arbejdsplads, som du ikke kan tage hånd om alene. Det kan eksempelvis være mobning, chikane, kontroverser i forbindelse med løn eller ferie, juridiske problemstillinger mv. Ydermere er der mange fagforeninger, som også hjælper med jobsøgning og vejleder, hvis du ønsker at skifte karriere. Det beløb, du betaler til fagforeningen, er fradragsberettiget, og er i 2015 blevet hævet til 6000 kr.

Til toppen